Besøk TSSK +

Åpent
Onsdag – fredag 12.00 – 17.00
Lørdag – søndag 12.00 – 16.00

Adresse og kart ›

22. august 2013Søk statens utstillingsstipend

Skal du stille ut i Nord- eller Sør-Trøndelag i løpet av de nærmeste to årene? Da må du benytte sjansen til å søke på statens utstillingsstipend. Søknadsfrist 1. september.

Søknaden skal inneholde fullstendig utfylt søknadsskjema som også inkluderer budsjett med søknadsbeløp, kortfattet prosjektbeskrivelse, CV, relevant bildedokumentasjon m.m. + avtale om visningssted. Maks. beløp kr. 50.000.

Søknadsfrist er 1. september. Søknader postlagt etter denne dato legges ikke fram for behandling.

Søknad med vedlegg sendes til Trøndelag Senter for Samtidskunst, Fjordgata 11, 7010 Trondheim.

Merk konvolutten med «Utstillingsstipend 2013».

Til veiledning og søknadsskjema