Besøk TSSK +

Åpent
Onsdag – fredag 12.00 – 17.00
Lørdag – søndag 12.00 – 16.00

Adresse og kart ›

Anja Carr
Behind The Scenes From Behind In Your Dreams

06. desember 2013 – 05. januar 2014

Anja Carr har de siste årene markert seg med fargerike installasjoner, hvor det foregår non-verbale performance, live eller på video, i samspill med skulpturelle elementer og scenografi.

Norsk
  • Fredag 6. desember kl. 19.00: Åpning med performance av Jóhanna Ellen
  • Torsdag 12. desember kl. 19.00: Presentasjon/performance med Tommy Olsson
  • Søndagsomvisning kl. 13
  • Utstillingen står til 5. januar (stengt 23.12.-01.01.)

Beside the cow stomach another stomach,
and another, and another.
Inside it a middle aged man in latex suit and gas mask.
In the background a TV with another episode of Teletubbies,
jumping around in a bright green landscape.

Anja Carr har de siste årene markert seg med fargerike installasjoner, hvor det foregår non-verbale performance, live eller på video, i samspill med skulpturelle elementer og scenografi. Aktiviteten i disse intime rommene presenteres også som fotoserie. I utstillingen på Trøndelag Senter for Samtidskunst vises serien sammen med flere romlige installasjoner med performance som Carr beskriver som «scenebilder fra en fysisk drømmeverden».

To ferske installasjoner inkluderer den unge subkulturen av furries, altså mennesker som dyrker sitt dyriske alter ego iført antropomorfiske pelsdrakter. De forener barnlige og voksne fantasiverdener og driver vår tids selviscenesettelser til et annet nivå, samtidig som de representerer en motreaksjon. I sine dyriske kostymer er de frigjort fra kategorisering av kjønn, alder, sosial status og verbal ytring. Carr opptrer selv i egenproduserte drakter hvor hun blander pels-og lær-fetish med masse-kulturens figurer fra hennes 80-talls-barndom. Deriblant My little pony og Miss Piggy. I utstillingen er kostymene etterlatt etter performative handlinger og i enkelte verk oppstår en forskyving mellom betrakter og kunstverk
– føler du deg overvåket?

Kroppslighet og intense farger kan både forføre, frastøte og utfordre vår gode smak, slik den franske filosofen Julia Kristeva beskriver abjeksjonen: møtet med tabuelementer som lik og kroppsavfall, eller forakten for mat, som skaper emosjonell nærhet, men forstyrrer vår identitet. Carr undersøker hvordan et seksualisert blikk kan skape flere betydningslag og røre ved tabuer, som sammensettingen av barnlighet og seksualitet.

I tillegg til furries har Carr invitert to andre kunstnere til å bidra i utstillingen – Jóhanna Ellen og Tommy Olsson, som begge har seksualitet og sårbarhet som sentrale elementer i sine arbeider. Jóhanna Ellen (IS) går siste året på Kunstakademiet i Oslo og vil utføre en performance på åpningen. Tommy Olsson (SE) er kjent både som kritiker og kunstner og vil holde en presentasjon/performance i dialog med Carrs scenebilder.

Anja Carr (f. 1985) er utdannet ved Kunstakademiene i Bergen, Berlin og i Oslo, hvor hun har drevet det rosa visningsrommet PINK CUBE siden 2011, med kroppsvæsker i veggmalingen og 14 utstillinger hittil.

anjacarr.com
English
  • Friday December 6th at 19.00: Opening with performance by Jóhanna Ellen
  • Thursday December 12th at 19.00: Presentation/performance by Tommy Olsson
  • Guided tour Sundays at 13.00
  • Open until January 5, 2014. Closed 23.12.-01.01.2014

Beside the cow stomach another stomach,
and another, and another.
Inside it a middle aged man in latex suit and gas mask.
In the background a TV with another episode of Teletubbies,
jumping around in a bright green landscape.

Anja Carr is a young artist recognized for her colorful installations, sculptures, photography, and performances. In the exhibition she deals with the phenomenon of «furry» – from English fur – describes people who worship their animal personality through self-produced fur-suits, or who are fans of fictional animals with human qualities. Carr herself often performs in self-made costumes, with references to this fur-fetish-culture and figures from the mass-culture of her own childhood. Carr explores the kind of ambivalence and displacements which are in color, play and dream. Decay, perversity, gender issues or narcissism are themes that recur in Carr’s art.

Anja Carr (b. 1985) studied at the Art Academies in Bergen, Berlin and Oslo, and runs PINK CUBE gallery in Oslo.

anjacarr.com