Besøk TSSK +

Åpent
Onsdag – fredag 12.00 – 17.00
Lørdag – søndag 12.00 – 16.00

Adresse og kart ›

Ann Iren Buan Elida Runeson

06. mars 2014 – 13. april 2014

Ann Iren Buan og Elida Runeson presenterer gjennom to separate utstillinger helt nye arbeider. Begge arbeider med å tøye de håndverksmessige, tekniske og estetiske grensene innenfor sine valgte medier.

Norsk
  • Torsdag 6. mars kl. 18.00: Åpning med kunstnerne til stede.

Ann Iren Buan: Deep Sky Crashing Waves

Ann Iren Buan arbeider i sin utstilling «Deep Sky Crashing Waves» skulpturelt med utgangspunkt i tegning, og viser  arbeider i store format. Ved bruk av tradisjonelle tegneverktøy skaper Buan store tegnede flater i en særdeles tidkrevende prosess, som deretter bearbeides gjennom ulike former av røff behandling. Disse handlingene gir hennes papirskulpturer et preg av destruksjon og forfall. Arbeidene formes i samspill med de arkitektoniske elementene i visningsrommet, og fremstår som ruiner i dialog med sine omgivelser.

Ann Iren Buan (f. 1984, Stjørdal) bor og arbeider i Oslo og er utdannet blant annet fra Kunstfag, Kunsthøyskolen i Oslo, Kungliga Konsthögskolan, Stockholm og China Art Academy, Hangzhou.

Kunstfaglig råd ved TSSK har i 2014 tildelt Ann Iren Buan Bildende Kunstneres Hjelpefonds prosjektstøtte på NOK 20 000.  Bidraget er gitt for å støtte Buans undersøkelser knyttet til installasjonsarbeider i papir i store formater. Utstillingen «Deep Sky Crashing Waves» er støttet av Norsk kulturråd, Bildende Kunstneres Vederlagsfond og Statens Utstillingsstøtte.

Utstillingstekst Ann Iren Buan
http://annirenbuan.com/

 

Elida Runeson: Öppningar Mot Det Frånvarande

Elida Runeson arbeider i utstillingen «Öppningar Mot Det Frånvarande» med maleri og motiver som utforsker et malerisk billedrom av indre verdener. I lang tid har hun vært opptatt av å skape karakterer til sine maleriske rom. Nå har hun forsøkt å fjerne seg fra denne ideen, til å bli mer interessert i selve billedrommet. Med en slik distansert tilnærming til maleriet tar Runeson et skritt utenfor seg selv og frasier seg kunstnerens rolle som forteller. Det gjør motivene hennes svært hemmelighetsfulle. Et bilde er kanskje kun en liten del av noe mye større, noe sanselig eller åndelig, som selv ikke kunstneren har oversikt over.

Elida Runeson (f. 1979 Malmö, Sverige) bor og arbeider i Oslo, og er utdannet ved Academy of Fine Arts, Helsinki, Finland (2008).

Utstillingstekst Elida Runeson
http://elidaruneson.blogspot.no
English
  • Thursday March 6th at 18.00: Opening, the artists will be present

Ann Iren Buan: Deep Sky Crashing Waves

Ann Iren Buan creates sculptures based on large drawings. She use traditional drawing tools to cover large surfaces with pastel in an extremely time consuming process, and are then further processed by the artist through various forms of brutal treatment. These actions give the work an air of destruction and decay. Her artwork creates an interaction with the architectural elements of the exhibition space, and appear as ruins in dialogue with its surroundings.

HTTP://ANNIRENBUAN.COM/

 

Elida Runeson: Öppningar Mor Det Frånvarande

Elida Runeson explores a pictorial inner world in her paintings. Instead of creating characters for her pictures, she is more interested in distancing herself from the artist’s role as narrator, only to paint the illusionistic pictorial space. In Runesons abstract motifs the artist search after a certain state of mind. A kind of existence in position between the physical world we find ourselves in, and an another world – that can only be perceived as a kind of idea, a slight vibration or a movement in viewing her paintings. It becomes interesting, as a viewer, to wonder whether a shape or colour – is anything, or that something is nothing at all, making her paintings very secretive. A picture is perhaps only a small part of something much bigger, something sensual or spiritual, that event the artist is not aware.

HTTP://ELIDARUNESON.BLOGSPOT.NO

 

 

Ann Iren Buan
Anne Iren Buan
Ann Iren Buan
Elida Runeson
Elida Runeson
Elida Runeson
Elida Runeson
Elida Runeson