Besøk TSSK +

Åpent
Onsdag – fredag 12.00 – 17.00
Lørdag – søndag 12.00 – 16.00

Adresse og kart ›

Beyond Horizons & Other Powers
nyere videoverk

24. august 2015 – 28. august 2015

I samarbeid med Atelier Nord viser Trøndelag Senter for Samtidskunst to kuraterte program med nyere videoverk.

In co-operation with Atelier Nord we present two video programmes at Trøndelag Centre for Contemporary Art.

Norsk

I samarbeid med Atelier Nord har vi gleden av å kunne presentere to kuraterte videoprogram. Filmene kjøres fortløpende og parallelt i to separate visningsrom.

24. – 28. august kl. 14 – 19

BEYOND HORIZONS
2014 1t 30min

Geir Tore Holm
Siri Hermansen
Matti Aikio
Karianne Stensland
Tanya Busse og Emilija Skarnulyte
Kjetil Berge
Oliver Ressler

Kuratert av Hanne Hammer Stien og produsert av Atelier Nord ved Ivar Smedstad og Nina Toft.

Utrykket “å se forbi horisonten” kan bety å søke etter ny kunnskap, eller å rette oppmerksomheten mot det man ennå ikke fullt forstår eller begriper.

Beyond Horizons fokuserer på verk av kunstnere som stiller spørsmål til forvaltningen av naturresurser i Nord-Norge og nordområdene, samt retten til land og vann.

Beyond Horizons er kuratert av kurator og kunsthistoriker Hanne Hammer Stien og tar for seg ulike utfordringer knyttet til forvaltningen av naturresurser i nordområdene. Programmet tar tak i både globale og lokale konsekvenser av politiske avgjørelser rundt mineral- og oljeutvinning, natur- og kulturvern.

Info om Beyond Horizons

OTHER POWERS
2013   1t 15min

Liv Bugge
Leander Tjønne
Jumana Manna

Kuratert av Susanne Sæther og produsert av Atelier Nord.

Other Powers viser videoarbeider av Liv Bugge, Leander Djønne og Jumana Manna. Felles for kunstnerne er en utforsking av de ytre randsonene av maktens manifestasjoner. Mer spesifikt deler de en interesse for hvordan historiske og samtidige maktstrukturer, så vel som avvik fra disse, får konkrete og ofte bisarre kroppslige uttrykk.

I videoarbeidene blir vi vitne til modernitetens og rasjonalitetens mørkere og til bisarre sider.

Other Powers er kuratert av medieviter og kurator Susanne Sæther. Felles for verkene i programmet er et fokus på hvordan samtidige og historiske maktstrukturer får konkrete og ofte bisarre kroppslige utrykk.

Info om Other Powers
Bannerbilde: Karianne Stensland - Det er botn i Vestfjorden, 2014

English

In co-operation with Atelier Nord we are pleased to present two curated video programmes at Trøndelag Centre for Contemporary Art.

24 – 28 August at 14 – 19.

BEYOND HORIZONS
2014 1t 30min

Geir Tore Holm
Siri Hermansen
Matti Aikio
Karianne Stensland
Tanya Busse og Emilija Skarnulyte
Kjetil Berge
Oliver Ressler

Curated by Hanne Hammer Stien and produced by Ivar Smestad and Nina Toft.

Beyond Horizons focuses on artists that question the governance of natural ressources in Northern Norway and the High North, including the right to land and sea.

The films shown in the program also relate to a tradition within visual art dealing with Northern Norway. Since the 15th Century Northern Norway has been a popular motive for scientists, artists and travellers. While an outside gaze for a long time characterized the schema of Northern Norway within visual arts, the creation of a Northern Norwegian identity and the revitalisation of Sami and Kven culture contributed to the creation of an inside gaze from 1970s and onwards.

Read more

OTHER POWERS
2013   1t 15min

Liv Bugge
Leander Tjønne
Jumana Manna

Curated by Susanne Sæther and produced by Atelier Nord.

Shared by these artists is an exploration of the outer margins of the various manifestations of power. More specifically, the artists share an interest in how historical and contemporary power structures, as well as deviations from these, are given concrete, and frequently bizarre, bodily expressions. In these artists’ films, we are witnessing the darker sides of modernity and rationality.

Read more

AtelierNord_web - logo