Besøk TSSK +

Åpent
Onsdag – fredag 12.00 – 17.00
Lørdag – søndag 12.00 – 16.00

Adresse og kart ›

Ebba Moi og Anna Carin Hedberg
Forandringer i det norske landskapet

23. mars 2017 – 16. april 2017

Arbeidene handler om et Norge i endring – beskrevet gjennom deltageres tolkninger og fortolkninger, i dialog med sine nære omgivelser eller gjennom andres blikk.

Norsk

  • Åpning torsdag 23. mars kl. 19.00
  • Seminar – Deltagelse, kunst og offentlighet – onsdag 19. april kl. 15.30 – 18.00

Utstillingen Forandringer i det norske landskapet presenterer nye og tidligere verk av Ebba Moi og Anna Carin Hedberg. Arbeidene handler om et Norge i endring – beskrevet gjennom deltageres tolkninger og fortolkninger, i dialog med sine nære omgivelser eller gjennom andres blikk. Kunstnerne har siden starten av sitt samarbeid jobbet med en deltagende kunstpraksis, hvor de involverer ulike grupper med mennesker i utformingen av sine arbeider. Prosessene gjenspeiles i resultatet, samtidig som kunstverkene får en egen verdi som objekter når de plasseres i gallerirommet.

Plattform Huseby er et kunstnerisk samarbeid med elever fra Huseby ungdomsskole i Trondheim. Gjennom en eksperimentell undersøkelse av elevenes egne omgivelser, ønsker Moi og Hedberg å knytte prosjektet til kommunens elevundersøkelse fra 2015, og se på hvordan identitetsfølelse bygges opp i forhold til det kjente og ukjente. Hvordan skapes relasjoner til stedene vi omgir oss med? Resultater fra denne prosessen vises på utstillingen.

Anna Carin Hedberg (1966) og Ebba Moi (1971) har samarbeidet gjennom flere kunstprosjekter siden 2003. I sine arbeider utforsker de kulturelle forandringer i samfunnet, og ser på strukturer som tematiserer disse endringsprosessene. De er begge utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim (1995-1999).

Utstillingen er støttet av Billedkunstnernes vederlagsfond, Kulturrådet og Den kulturelle Skolesekken i Trondheim kommune..

hedbergmoi.net

English

  • Opening Thursday 23 March at 19.00

Forandringer i det norske landskapet (Changes in the Norwegian Landscape) shows several of Ebba Moi and Anna Carin Hedberg’s collaborative artworks since 2003, as well as a newly produced work created in collaboration with students from Huseby Middle School in Trondheim. The exhibition is based on a community-oriented artistic practice which deals with the term “change” in different ways, described through participatory interpretation and re-interpretations.

hedbergmoi.net