Besøk TSSK +

Åpent
Onsdag – fredag 12.00 – 17.00
Lørdag – søndag 12.00 – 16.00

Adresse og kart ›

Edvine Larssen:
Unforgettable Vision of Darkness

01. november 2013 – 24. november 2013

De siste årene har Edvine Larssen konstruert store stedsspesifikke rominstallasjoner i skjæringspunktet mellom det skulpturelle, det arkitektoniske og det sceniske. I Unforgettable Vision of Darkness bygger hun en unik arkitektonisk installasjon laget spesielt til vårt utstillingslokale.

Norsk
  • Fredag 1. november kl. 19.00: Åpning
  • Lørdag 9. november kl. 14.00: Edvine Larssen i samtale med kurator og teoretiker Maaretta Jaukkuri om det å arbeide med kunst, sted og installasjon.
  • Torsdag 21. november kl. 20.00: Konsert med improvisasjonsmusiker Eldbjørg Raknes

Publikum vil entre Larssens kunstverk straks innenfor inngangsdøren – hvor rommet og kunsten smeltes sammen til ett. Kunstnerens bruk av sterke teatralske referanser vil på dramatisk vis påvirke publikums erfaring av et iscenesatt rom.

Tittelen er hentet fra et essay om estetikk av den japanske forfatteren Junichiro Tanizaki (1886-1965). I essayet In Praise of Shadows (1933) gir Tanizaki innsiktsfulle beskrivelser av menneskets sanseopplevelser og skapende fantasi i forbindelse med oppfatninger av skygge, og hva det betyr for menneskets romlige erfaring. Larssens fascinasjon for japansk estetikk, filosofi og Noh-teater er en tilbakevendende inspirasjon og tema i hennes arbeider.

Edvine Larssen (f. 1977 Mosjøen) er utdannet kunstner med en Ba. with honours fra Kingston University i London (2001) og en MFA fra Kunstakademiet i Trondheim (2005). Fra høsten 2013 er hun ansatt som stipendiat i Norsk program for kunstnerisk utviklingsarbeid hos Kunstakademiet i Trondheim NTNU med prosjektet; Det tomme roms potensielle dramatikk. Teatralsk men ikke teater, arkitektonisk men ikke arkitektur, skulpturell men ikke skulptur. Her skal hun blant annet utforske det japanske begrepet Ma. Ma kan best beskrives til å betegne opplevelsen av tankevekkende tidsrom som oppstår i mellomrom – mellom to strukturelle deler – som åpninger, glipper, tomhet eller pauser.

Installasjonen Unforgettable Vision of Darkness er en videreføring av Edvine Larssens installasjon Verging (NNKS 2012), og Kunstfaglig råd ved TSSK har i 2013 tildelt Edvine Larssen BKH’s prosjektstøtte på NOK 60 000,- for å produsere nye arbeider til utstillingen.

Edvine Larssen
English
  • Friday November 01 at 19.00: Opening
  • Saturday November 09 at 14.00: Artist Talk with Edvine Larssen and curator and art theorist Maaretta Jaukkuri about working with art, site and installation
  • Thursday November 21 at 20:00: Concert with improvisation vocalist Eldbjørg Raknes

Edvine Larssen will create a unique architectural site-specific installation dedicated to our showroom. The audience will enter Larssen’s artwork immediately inside the front door – where the artist’s use of strong theatrical effects such as light and shadow will dramatically affect the audience’s experience of a staged room. Larssen’s fascination for Japanese aesthetics is a recurring inspiration and theme in her work. The title is taken from an essay from 1933 where the author Junichiro Tanizaki describes the human perception of shade and our aesthetic spatial experience. Edvine Larssen (b.1977, Mosjøen) has a Ba. with honours from Kingston University, London and MFA from Trondheim Academy of Fine Art. She is a research fellow in the Norwegian Artistic Research Program at NTNU.

Edvine Larssen Unforgettable Vision of Darkness

 

 

 

 

 

IMG_3269 1000pxl

 

 

 

 

 

 

Edvine Larssen