Besøk TSSK +

Åpent
Onsdag – fredag 12.00 – 17.00
Lørdag – søndag 12.00 – 16.00

Adresse og kart ›

Franz Petter Schmidt
Weaving Fabrics for Suits

21. april 2016 – 15. mai 2016

Franz Petter Schmidt er herreskredder og tekstilkunstner, engasjert i forskning på historien om norsk tekstil- og ullvareindustri.

Norsk

  • Åpning torsdag 21. april kl. 19.00
  • Lørdag 23. april kl. 15.00 Franz Petter Schmidt i samtale med Jessica Hemmings, professor i visuell kultur og rektor ved School of Visual Culture, National College of Art & Design, Dublin

Utstillingen er en del av Franz Petter Schmidts prosjekt som stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo. Stipendiatprosjektet tar utgangspunkt i norsk tekstilindustrihistorie, og Schmidt retter søkelys mot hvordan verdier i historisk materiale fra denne industrien forvaltes. Hans intensjon er å samle og videreføre kunnskap, og å ta del i utviklingen av ny tekstilindustri i Norge. I stipendiatarbeidets siste fase kobler han sin fascinasjon for dette feltet til egen familiehistorie og biografi. Fordypningen i endringsprosesser i industrihistorien, i arkivmateriale og stedshistorier åpner for refleksjoner over viktige hendelser i Schmidts liv, om sorgbearbeidelse og lengsel etter tilhørighet.

I utstillingen viser Schmidt materialer han har produsert og samlet i stipendiatperioden, fra prosjekter ved fire norske veverier og fra samarbeider med skreddere og klesdesignere. På TSSK er samarbeidet med herreskredder Liv Guri Østrem sentralt. Østrem har sin fagbakgrunn fra Savile Row, skreddergaten i London, og hun syr etter klassiske britiske skreddertradisjoner. En søndagsdress og en arbeidsdress sydd av stoffer som Schmidt har vevd og farget utgjør viktige deler av installasjonen Weaving Fabrics for Suits. Arbeidsdressen er laget spesielt til utstillingen på TSSK.

Schmidt vektlegger den lokale tilknytningen til Sellgren veveri som i tidsrommet 1926 til 1987 lå på Leangen i Trondheim. En rekke objekter i utstillingen er hentet fra dette veveriet som i 1987 flyttet til Tingvoll og på 90-tallet ble en del av Innvik-gruppen. Så sent som i 2014 ble virksomheten på Tingvoll avsluttet.

Installasjonen omfatter også innlånt arkivmateriale, serier av tekstiler, foto- og materialdokumentasjon, samt tekster og intervjuer med ansatte i veveriene. Med i Weaving Fabrics for Suits er også publikasjonen som ble utgitt da Schmidt viste prosjektet i Oslo kunstforening i 2015.

Franz Petter Schmidt (f. 1969) bor og arbeider i Oslo. Han tok svennebrev i herreskredderfaget i 1992, og hovedfag ved avdeling for tekstil ved Kunsthøgskolen i Oslo i 2000.

Utstillingen er støttet av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid og Kunsthøgskolen i Oslo.

Les Øyvind Rongevær Kvarmes omtale av Franz Petter Schmidts forskningsprosjekt på ArtSceneTrondheim

Foto: Fin Serck-Hansen

English

  • Opening Thursday 21 April at 19.00
  • Saturday 23 april at 15.00 Franz Petter Schmidt and Jessica Hemmings, Professor of Visual Culture and Head of the School of Visual Culture at the National College of Art & Design, Dublin, will be speaking about the exhibition

Franz Petter Schmidt is a men’s tailor and a textile artist. In Weaving Fabrics for Suits Schmidt presents materials he has produced and gathered during his time as a Fellow in the Norwegian Artistic Research Programme, from projects at four Norwegian weaving mills and from cooperating with tailors and fashion designers. At TSSK he has worked in close collaboration with men’s tailoring exponent Liv Guri Østrem. Østrem’s background is from London’s Savile Row, and she produces garments following classic British tailoring traditions. A Sunday suit and a working suit made from fabrics that Schmidt has woven and dyed constitute an important part of the installation Weaving Fabrics for Suits. The working suit has been made especially for the exhibition at TSSK.

Schmidt emphasizes the local ties to Sellgren weavers who, from 1926 were located at Leangen in Trondheim. A number of objects in the exhibition are taken from this weaver’s mill, which in 1987 moved to Tingvoll and was during the 1990’s, part of Innvik group. As recently as 2014, the business at Tingvoll was closed down.

The installation also includes borrowed archive materials, fabric series, photographic and physical documentation, as well as texts and interviews with employees at weaving mills. An publication produced when Schmidt exhibited Weaving Fabrics for Suits at Oslo Kunstforening in 2015 accompanies the installation