Besøk TSSK +

Åpent
Onsdag – fredag 12.00 – 17.00
Lørdag – søndag 12.00 – 16.00

Adresse og kart ›

Helen Petts
Throw Them Up and Let Them Sing

22. august 2013 – 27. august 2013

An artist’s moving image work following Kurt Schwitters route to the Lake District via Hjertoya Island in Norway, exploring landscape, sound, improvisation and fell walking.

NORSK
  • Åpning torsdag 22. august kl. 18.00
  • Kunstneren er til stede
  • I samarbeid med nyMusikk Trondheim
  • Lørdag 24. august kl. 14 inviterer vi til samtale mellom musiker Michael Duch og kunstner Helen Petts om deres felles interesse i improvisert musikk, lyd og filmmediet,og Petts årlange samarbeid med improviserende musikere.

”Throw Them Up and Let Them Sing” er tittel på en video- og lydinstallasjon av den britiske kunstneren Helen Petts. Med kamera følger hun den tyske kunstneren Kurt Schwitters fluktrute fra hjemlandet Tyskland til Norge og Hjertøya, i 1937, og videre til Lake District i England hvor han bosatte seg. Kunstneren Schwitters arbeider som ble klassifisert som degenerert av nazistene 1930-årene er i dag blitt berømt for sin særegne kunst som han selv omtalte som MERZ.  Helen Petts utforsker gjennom lyd og bilder denne flukten og Schwitters kunst  skildret gjennom lokale landskap, lyd, improvisasjon og fjellvandring.

Lyd og musikk i filmen fremføres av musikerne Phil Minton, Roger Turner, Sylvia Hallett and Adam Bohman som improviserer på ulike objekter, vokal, et sykkelhjul og en hardangerfele. Helen Petts’ film tar utgangspunkt i landskap, collage, lydpoesi og improvisasjon med klare referanser til Schwitters eget arbeid og fotografi fra denne tiden.

Throw Them Up and Let them Sing ble opprinnelig laget som en stedsspesifikk installasjon plassert ved siden av Kurt Schwitters Merzbarn Wall som befinner seg i Hatton Gallery.

Den ble første gang presentert på bestilling av Hatton Gallery og Den Kulturelle Olympiaden i 2012 og ble av Huffington Post kåret som et av de 21 beste kulturevents under olympiaden. Filmen ble også nylig vist på «Schwitters in Britain»-utstillingen på Tate Britain.

Tittel «Throw Them Up and Let Them Sing» er hva Schwitters sa han gjorde med materialene i sine collager.

Med støtte av Arts Council, England.

Helen Petts Video Installation Throw Them Up and Let Them Sing
Talking to Helen Petts
helenpetts.com
Omtale i Art Monthly okt 12
helentonic på youtube
Kurt Schwitters Merz Barn
michaelduch.no
ENGLISH
  • Opening Thursday August 22 at 18.00
  • The artist will be present
  • In co-operation with nyMusikk Trondheim (New Music Trondheim)
  • Saturday August 24 at 14.00 Artist Talk between musician Michael Duch and artist Helen Petts about their common interest in improvised music.

Originally commissioned by the Hatton Gallery Newcastle and the Cultural Olympiad, for installation alongside Kurt Schwitters’ Merzbarn Wall, this moving image work by artist film-maker Helen Petts comes to Trøndelag Senter for Samtidskunst .  The digital film and sound installation, follows Schwitters’ journey to Ambleside in the Lake District via his favourite landscapes in Norway, escaping Nazi persecution because of his ‘degenerate’ art and his epilepsy.

Featuring musicians Phil Minton, Roger Turner, Sylvia Hallett and Adam Bohman improvising sounds with objects, voice, a bicycle wheel and a hardanger fiddle, Helen Petts’ film explores landscape, collage, sound poetry and improvisation, referencing Schwitters’ own work and photographs of the time.

«Throw Them Up and Let Them Sing» is what Schwitters said he did with the materials in his collages.

Selected by the Huffington Post as one of the 21 Best Art Events of the Cultural Olympiad (the Olympic Games arts festival). The film was also featured in the recent Tate Britain «Schwitters in Britain» exhibition events.

Funded by the Arts Council, England.

helenpetts.com
helentonic on youtube
Kurt Schwitters Merz Barn