Besøk TSSK +

Åpent
Onsdag – fredag 12.00 – 17.00
Lørdag – søndag 12.00 – 16.00

Adresse og kart ›

Hildur Bjarnadóttir
Cohabitation

26. oktober 2017 – 19. november 2017

Hildur Bjarnadóttir presenterer store tekstilarbeider av silke, malerier av vevd plantefarget ull og akrylfarget lin samt ett lydverk.

Norsk

  • Utstillingsåpning torsdag 26. oktober kl. 19.00
  • Kunstnermøte samme kvelden kl. 18.00

Utstillingen Cohabitation av den islandske tekstilkunstneren Hildur Bjarnadóttir omhandler tema som økologi, sted, tilhørighet og sameksistens med flora og fauna på et lite landområde på sørsiden av Island. Bjarnadóttir har kartlagt plantene som vokser akkurat her, og avdekket de økologiske og sosiale systemene de hører hjemme i.

Vekster samler informasjon fra jorden og luften gjennom røttene sine, bladene og blomsten sin. Kunstneren synliggjør denne informasjonen ved å trekke farger ut av planten. Når Bjarnadóttir bruker fargestoff fra plantene i tillegg til industrielt framstilt akrylpigment, skaper hun en dialog mellom et menneskeskapt og et naturlig fargesystem. Dette kommer til syne i kunstnerens malerier av vevd, plantefarget ull og akrylfarget lin samt hennes store tekstilarbeider av silke. Hvor fargene kommer fra, og hva de kan fortelle om dette avgrensede landområdet, er viktigere enn hvordan de ser ut. I tillegg består utstillingen av en lydinstallasjon, som spiller av lyden fra en fugl av arten enkeltbekkasin når den flyr over området for å markere sitt territorie. Fuglen og Bjarnadóttir har begge tilknytning til samme sted, noe som stiller spørsmål knyttet til eierskap og sameksistens.

Alle kunstverkene i utstillingen er direkte knyttet til dette landstykket på Sør-Island. Verkene er en slags systemer i seg selv; de formidler forskjellig informasjon, ulike følelser og elementer fra det lille landområdet. De er autonome og subjektive, og belyser et intrikat nett av sameksistens og tilhørighet.

Hildur Bjarnadóttir (f. 1969) bor og arbeider i Reykjavík og Flóahreppur. Hun er utdannet ved Kunsthåndverksskolen på Island og Pratt Institute i Brooklyn, New York. I februar 2017 leverte hun sin doktorgradsavhandling ved Program for kunstnerisk utviklingsarbeid – Universitetet i Bergen. Bjarnadóttir er førsteamanuensis ved Iceland Academy of Arts i Reykjavík.

hildur.net
Bannerbilde: Þúfugarðar, south of Iceland, 2017. Photo: Ólafur Sveinn Gíslason

Fotogalleri: Susann Jamtøy

English

  • Opening Thursday 26 October at 19.00
  • Artist Meeting at 18.00

In the exhibition Cohabitation, Icelandic artist Hildur Bjarnadóttir investigates issues of belonging, ecology, place and cohabitation with non-humans on a small piece of land in the south of Iceland where she lives and works. The plants on the piece of land are used by Bjarnadóttir as recording devices to investigate the ecological and social systems they belong to. The plants collect information from the soil and the air, through their roots, petals, flowers and leaves.

The plants carry this information, which Bjarnadóttir makes visible by extracting color from them. Thus, the artist creates a dialogue between a natural and a man-made system of color, using dye from plants in addition to acrylic paint. This can be seen in her woven paintings and large-scale silk works. In this work, color is a material. It is more important to consider the origin of the colors than what they look like. There is also a sound installation that plays the sound from a common snipe when flying over the specific piece of land to mark its territory. Questions of ownership and cohabitation arise as the bird and Bjarnadóttir belong to the same place.

All art works in the exhibition are specific to the land in the south of Iceland. The works are systems which bring forward different information, feelings and elements of the land, they are autonomous and subjective. These systems shed light on an intricate net of cohabitation and belonging.

Hildur Bjarnadóttir (b. 1969) lives and works in Reykjavík and Flóahreppur. She graduated from the textile department of The Icelandic College of Arts and Crafts in 1992 and finished her MFA degree from the fine arts department in Pratt Institute, Brooklyn, New York in 1997. In February 2017, she completed her PhD in fine arts at the Bergen Academy of Art and Design. Bjarnadóttir is associate professor in the MA program at The Iceland Art Academy.

hildur.net