Besøk TSSK +

Åpent
Onsdag – fredag 12.00 – 17.00
Lørdag – søndag 12.00 – 16.00

Adresse og kart ›

Iain McCurdy:
Trace Diamorph

13. mars 2014 – 06. april 2014

Den britiske kunstneren og komponisten Iain McCurdy presenterer en interaktiv lydinstallasjon i vårt prosjektrom med tittelen Trace Diamorph (2014).

Norsk
  • Torsdag 13. mars kl. 19.00: Åpning med kunstneren til stede

Den britiske kunstneren og komponisten Iain McCurdy presenterer en interaktiv lydinstallasjon i vårt prosjektrom med tittelen, Trace Diamorph (2014). Kunstverket består av en tradisjonell tibetansk syngebolle i messing hvor publikums berøring av metallet – gjennom å stryke eller å slå på bollen – setter i gang en selvgenererende lydprosess.

Tilkoblet mikrofoner, sensorer og høyttalere vil hele lydspekteret i klangen til syngebollen bearbeides av en datamaskin og lyden brytes opp i sine enkelte bestanddeler, forvrengt, for så å bli sammensatt på nytt gjennom et dataprogram.

Datamaskinen har forkunnskap om lydobjektets harmoniske struktur, og responderer derfor kun når den registrerer en lyd med dette «fingeravtrykket» – og hver reaktivering genererer en ny transformasjon og en ny lydlig iscenesettelse.

De elektroniske transformasjonene som skjer i Trace Diamorph er nennsomt avgrenset på en slik måte at de beholder forbindelsen til den akustiske lydkildens spektrale renhet og enkelhet.

Publikums interaksjon innebære ikke bare å starte nye lydlige forløp ved å slå på messingbollen. Men lydverkets vedvarende påvirkning av syngebollen og rommet omkring kan påvirke nyansene og uttrykket i lydtransformasjonene som utføres.

Iain Mccurdy (1972) er komponist av elektroakustisk musikk og lydkunstner opprinnelig fra Belfast, men bor og arbeider i Berlin. I de siste årene har McCurdy arbeidet mye med lydinstallasjon, og utforsker fysiske metaforer av kompositoriske strukturer gjennom kreativ bruk av elektroniske sensorer og innovativ design med menneskelig grensesnitt. Hans kunstverk er gjerne minimalistiske, utført i enkle former og farger, hvor han utfordrer publikum til instinktive interaksjoner.
På samme måte er musikken minimalistisk, i den forstand at den er laget for å rette lytterens oppmerksomhet mot nøkkelmomenter i verket gjennom klare grep, istedenfor å forlede oss og forvirre oss gjennom en lagvis kompleksitet.

Iain McCurdy er i Trondheim som gjesteforeleser og for å utføre en workshop sammen med musikkteknlogi-studentene ved Institutt for Musikk, NTNU. I forbindelse med åpningen torsdag 13. mars blir det holdt konsert hos Institutt for musikk, hvor Iain spiller sammen med noen av studentene fra workshopen.

Utstillingen er et samarbeid med Øyvind Brandtsegg, professor ved Institutt for musikk avdeling for musikkteknologi, NTNU.

http://iainmccurdy.org/
English
  • Thursday March 13th at 19.00: Opening, the artist will be present

The British sound artist and composer Iain McCurdy presents an interactive sound installation Trace Diamorph (2014) which invites visitors to strike or rub a Tibetan singing bowl to start the piece.

The sound spectrum of the bowl is broken up into its constituent parts and is rebuilt and transformed in various ways by a computer. The computer has pre knowledge of the harmonic structure of the bowl and only unlocks upon receipt of of this sonic finger print – each reawakening prompting a different transformational ‘scene’. Electronic transformations of the acoustic sound of the bowl are carefully restrained so that they retain connection with the sources spectral purity and simplicity – perhaps ‘transformation’ is therefore too dramatic a description for these sonic extensions and refractions.

Visitor interaction can stretch beyond merely starting a transformational scene; their continued influence upon the sound of the bowl and the space itself can apply further nuance to the nature of the transformations expressed by the computer.

Iain McCurdy is a composer of electroacoustic music and sound art originally from Belfast and currently based in Berlin. Having come from a background of writing for fixed medium, more recent work has focussed upon sound installation, exploring physical metaphors of compositional structures through the creative use of electronic sensors and innovative human interface design. Physical designs are minimalistic, using primary shapes and colours and utilising instinctive user inputs. Similarly, his musicincreasingly aims to direct the listener to the key concerns of the work through simple coherence rather than to misdirect through layers of complexity.

http://iainmccurdy.org/