Besøk TSSK +

Åpent
Onsdag – fredag 12.00 – 17.00
Lørdag – søndag 12.00 – 16.00

Adresse og kart ›

Karianne Stensland
Kjønnet er en våt muskel

26. november 2015 – 20. desember 2015

Jeg tenker å bestille et tonn leire og håper det skal få meg ut av den kunstneriske krisen. Hvilken krise?

”Jeg tenker å bestille et tonn leire og håper det skal få meg ut av den kunstneriske krisen. Hvilken krise? At jeg snart åpner en separatutstilling og er tom for ideer. Hva i helsike skal jeg med et tonn leire å gjøre? Har jeg mistet gangsynet? Skal leira formes, knas eller kanskje brennes? Skal jeg grave meg ned i den fuktige grå massen? Kjønnet er en våt muskel er et forsøk på kunst. Fra det profesjonelle til det amatørmessige. Fra det middelmådige til det høyverdige. Et forsøk på å være ærlig eller uærlig. Naturlig eller unaturlig. Fantasifull eller fantasiløs. Det abstrakte i bevegelsen og erfaringen med noen vage ideer. Noen vage ideer jeg ikke klarer å riste av meg, og som jeg ikke helt vet om jeg kan stole på.”
Karianne Stensland

Karianne Stenslands soloutstilling Kjønnet er en våt muskel, åpner på Trøndelag senter for samtidskunst torsdag 26. november kl. 19.00.

Som kunstner arbeider Karianne Stensland med prosesser og handlinger som utfolder seg over tid og hvor utfallet er åpent. Hun utsetter seg ofte for fysisk og mentalt krevende situasjoner – presentert gjennom performance, video eller installasjoner. Blant annet har hun krysset Vestfjorden i robåt, hugget i marmor under hypnose og diskutert arbeid, kunst og verdiskaping med lederen på et NAV kontor. Stensland kobler erfaringen fra billedkunst og teater i sin kunstneriske praksis, og entrer ofte områder eller handlingsfelt som for henne er ukjent og hvor kontrollen sjeldent er total.

Et sentralt tema gjennom hele hennes kunstnerskap er undersøkelser og reformulering av kjønn, makt og rang. I sine nyere prosjekter har hun utforsket sammenhengen mellom det kroppslige og mentale, og sett nærmere på hva kunstnerisk arbeid er eller kan være.

Karianne Stensland har en Master i billedkunst fra Kunstakademiet i Trondheim, NTNU, og teaterstudier ved Det statlige teaterakademiet i St. Petersburg, Russland, samt studier ved Nordland Kunst- og filmfagskole i Kabelvåg. I perioden 2002-2007 var hun aktiv i kunstgruppen High Heel Sisters. Stensland var en av initiativtakerne til Marienborg prosjektrom og atelierfellesskap i Trondheim i perioden 2005-2010. Stensland ble i 2014 utnevnt til fylkeskunstner i Sør-Trøndelag. I 2016 deltar hun blant annet i kunstprosjektet Tatt av Heimdal.

http://www.kariannestensland.no/

«I have ordered a ton of clay and hope it will get me out of this artistic crisis. What crisis? That I will soon open my solo exhibition and I’m completely out of ideas. What the hell would I do with a ton of clay? Have I become lost? Shall I sculpt, knead or perhaps burn the clay? Maybe dig myself down in the damp gray mass? «The sex is a wet muscle» is an attempt to create art. From the professional to the amateurish. From mediocre to high quality. It is an attempt to be honest or dishonest. Natural or unnatural. Imaginative or unimaginative. This will become an experience with some vague ideas. Some vague ideas I fail to shake off me, ideas that I do not really know if I can trust.
Karianne Stensland

Karianne Stensland’s solo exhibition «The sex is a wet muscle» opens at Trøndelag Centre for Contemporary Art on Thursday November 26 at 19:00. Last day of the exhibition is Sunday December 20, 2015.

Karianne Stensland works with processes and actions that unfold over time; through performance, video or installations. She moves into fields and forms of expression in which she as an artist does not have full control or competence. Her interest as an artist is to critically examine questions about gender, power and rank. In her more recent projects she has been exploring the connection between bodily and mental conditions, and what artistic labour is, or can be.

Karianne Stensland (b. 1969) lives in Trondheim. Her education includes a MA in Fine Arts from the Trondheim Academy of Fine Art, NTNU, and studies at Saint Petersburg State Theatre Arts Academy in Russia, and the Nordland Art and Film College in Kabelvåg. Stensland has been active in the performance group High Heel Sisters (2002-2007) and was part of Marienborg project rooms and studio communities in Trondheim (2005-2010). In 2014 she was appointed county artist in Sør-Trøndelag County.

She is one of the participants in the upcoming art project «Tatt av Heimdal» in 2016 at Heimdal Kunstforening.