Besøk TSSK +

Åpent
Onsdag – fredag 12.00 – 17.00
Lørdag – søndag 12.00 – 16.00

Adresse og kart ›

Karin Aurora Lindell:
Balansekunst

30. juni 2015 – 09. august 2015

Installasjonen Balansekunst er Lindells nyeste verk som inngår i hennes pågående prosjekt «Syersken – Lindells mobile tekstilfabrikk» (2007 – 2017). Åpningstiden er utvidet til søndag 9. august.

Norsk
  • Åpningstiden er utvidet til søndag 9. august.

Når du besøker utstillingen i tiden 5.-9. august får du også anledning til å høre lydverket av Knut Olai Mjøs Helle som er laget til installasjonen.

Lydbilde til Balansekunst er basert på akustiske lyder. Det vil si at ingen syntetiske kildelyder er tatt i bruk i komposisjonen.
Lyden av forskjellige symaskiner brukt i komposisjonen er spilt in i NTNU sitt studio i Trondheim.

………………….

Gjennom 30 år har Karin Aurora Lindell arbeidet som billedkunstner med et konseptuelt fokus på tekstil. Hun benytter enkle «trivielle» tekstilmaterialer som ufarget lerret, shoddy, hamp, brukte klær og anvender teknikker og arbeidsmetoder fra tekstilindustrien i sine installasjoner, skulpturer og lydverk. Dette bidrar til en sterk forankring av hennes kunst til den tekstile kvinnetradisjonen og kvinnekulturen generelt, sett i et internasjonalt og globalt perspektiv.

Installasjonen BALANSEKUNST er Lindells nyeste verk som inngår i hennes pågående prosjekt «Syersken – Lindells mobile tekstilfabrikk» (2007 – 2017). Siden 2007 har Lindell utført en serie utstillinger – i Norge og Sverige – som problematisere ulike sider ved dagens tekstilindustri; vestens utflagging av industri til øst, økonomi, makt, globalisering, miljø og helse, utnytting av den tredje verden, barnearbeid, formidling av håndverksmessig kunnskap, industri og tekstil historie. BALANSEKUNST kommenterer de fysiske forholdene av fabrikk og produksjonsarbeid i tekstilindustrien. Tre smale bokser stablet oppå hverandre utgjør balanserende arbeidsstasjoner hvor hver symaskin produserer meter på meter med hvite plisserte pyntebånd. Flommende utover gulvet vokser de til enorme skulpturelle dimensjoner mot et bakteppe med mønstertegninger av vakre selskapskjoler.

Karin Aurora Lindell (f. 1955) er utdannet skredder fra Husqvarna i Sør-Sverige, og benytter i stor grad arbeidsprosesser fra skredderyrket og tekstil- og klesindustrien som sitt utgangspunkt for å skape meningsfull kunst. Lindell har mottatt støtte fra Statens utstillingsstipend fra Norsk Kulturråd. Kunstfaglig råd ved TSSK har i 2015 tildelt Lindell BKH’s prosjektstøtte på 80 000,- for å produsere nye arbeider til utstillingen. Prosjektet er også støttet av Norsk kulturråd med kr 50.000.

Les Solveig Lønmos utstillingstekst

http://www.karinauroralindell.no/
English
  • The exhibition will be open until Sunday 09 August..

Karin Aurora Lindell works with a conceptual focus on textile using materials, techniques and methods from the textile industry for her installations, sculptures and sound art. This puts her art in close context with the textile tradition and women’s culture in general. Her newest installation, Balansekunst, is part of her ongoing project, «The Seamstress – Lindell’s Mobile Textile Factory» (2007 – 2017), where Lindell debates various aspects of today’s textile industry, economy, power, child labour and textile history. In Balansekunst Lindell comments on the factory workers physical conditions. Balancing three narrow boxes stacked on top of each other, each workstation showing sewing machines flooding the floor with long white pleated braiding, growing to enormous sculptural dimensions, against a backdrop of patterned drawings of beautiful evening gowns.

http://www.karinauroralindell.no/
Karin Aurora Lindell: Balansekunst, stedsspesifikk installasjon TSSK
Karin Aurora Lindell: Balansekunst, stedsspesifikk installasjon TSSK
Performance på åpningsdagen.
Vernissage av kunstbiennalen X Border i Luleå
Balansekunst - detalj
X Border kunstbiennale i Luleå