Besøk TSSK +

Åpent
Onsdag – fredag 12.00 – 17.00
Lørdag – søndag 12.00 – 16.00

Adresse og kart ›

Kristine Dragland
Firehead

11. februar 2016 – 06. mars 2016

Kristine Dragland jobber med flere medier og kombinerer ofte skulptur med video, maleri og lyd i romlige installasjoner.

Norsk

  • Åpning torsdag 11. februar kl. 19.00
  • Søndag 6. mars kl. 14.00: Foredrag Dr. Bruno Laeng – «Beauty is in the eye pupil of the gazer» – in English. Kristine Dragland har invitert Bruno Laeng, professor i kognitiv nevropsykologi ved UiO, til å holde et foredrag om estetikk og effekt på pupiller. Forskning på pupillen kan brukes for å måle aktivitet i hjernen spesielt i forhold til ubevisste prosesser. På engelsk. Kristine Dragland vil være tilstede.

Tanker og handlinger er både bevisste og ubevisste. De ubevisste oppstår når man har gjort noe så mange ganger at man ikke lengre trenger å tenke på hvordan de skal utføres. Mange kan sikkert kjenne seg igjen i den følelsen av å jobbe så fokusert på noe man har lært og kan godt, at man glemmer alt annet rundt seg. Man blir preget av en dyp konsentrasjon, og havner i en type flyt hvor bevisste tanker blir borte. Når dette skjer kan eksempelvis en musiker eller forfatter stole på en tillært reaksjon og gjøre det som føles intuitivt rett der og da. Dette gjør igjen at man er mer åpen for alt som kan skje underveis.

Til utstillingen Firehead har Kristine Dragland skapt flere skulpturer med tilhørende malerier, videoer og objekter sentrert rundt denne tilstanden. Musiker Kittenparty har lagd et lydverk for utstillingen.

Et viktig aspekt i utstillingsrommet har vært å skape et sted med lignende ro og konsentrasjon som i skapelsen av verkene.

Kristine Dragland (f. 1983, Trondheim) bor og jobber i Oslo, og har sin utdannelse fra Statens Kunstakadami i Oslo og Queensland College of Art i Australia. Hun jobber med flere medier og kombinerer ofte skulptur med video, maleri og lyd i romlige installasjoner.

Utstillingen er støttet av Norsk kulturråd.

http://kristinedragland.com/
Foto: Kristine Dragland, A gentle gaze, 2016, HD-video, stillbilde.

English

  • Opening Thursday 11 February at 19.00
  • Lecture «Beauty is in the eye pupil of the gazer» by Dr. Bruno Laeng Sunday 6 March at 14.00. In English.

Our thoughts and actions are both conscious and unconscious. The unconscious processes occur by doing something so many times, that you no longer need to think how it should be performed. Many can certainly relate to that feeling, of working so focused on something one has learned and can perform well, forgetting everything else going on around you. To fall into deep concentration and ending up in a type of flow, free of conscious thoughts. When this happens, a musician or writer can rely on an acquired reaction to do what feels intuitively right there and then. In her exhibition, artist Kristine Dragland has created several sculptures, paintings, videos and objects centred on this state. An important aspect for the artist is to create the exhibition space as a place with similar tranquillity and concentration as in her creation of the works.

http://kristinedragland.com/