Besøk TSSK +

Åpent
Onsdag – fredag 12.00 – 17.00
Lørdag – søndag 12.00 – 16.00

Adresse og kart ›

Lars Skjelbreia
Psyche

07. januar 2016 – 31. januar 2016

Now I do not know whether I was then a man dreaming I was a butterfly, or whether I am now a butterfly dreaming I am a man. – Chuang Tzu

Norsk

  • Åpning torsdag 7. januar kl. 19
  • Åpningen starter med kunstnersamtale mellom filosof og skribent Kjartan Ingvarsson og Lars Skjelbreia

Den greske betydningen av ordet psyche er «liv», i form av pust utviklet fra verbet «å puste». Andre betydninger inkluderer «ånd», «sjel» og «selvet». «Psyche» betyr også sommerfugl på gresk og er navnet på en gudinne fra den greske mytologien, personifikasjon av sjelen. I sin separatutstilling tar Lars Skjelbreia for seg den mikroskopiske dimensjonen som utgangspunkt for utfoldelsen av det indre landskapet av psyken. Det indre blir det ytre, det ytre blir det indre gjennom en tolkning og utforskning av natur. I utstillingen gir verkene oss oppslukende opplevelser gjennom våre visuelle og fysiske sanser, hvor grenseoppgangen mellom virkelighet og fantasi er uklar. Gjennom mønster, strukturer, tekstur og farger fra en dimensjon vi ellers ikke erfarer, prøver Skjelbreia å re-lokalisere og utvide det menneskelige feltet, og skape identitet og gjenkjennelse med naturen. Hans objekter, skulpturer og installasjoner tar således for seg små perspektiver som leder til de store i naturens mangfoldige dimensjoner. For Lars Skjelbreia er det å skape og å oppdage én og samme handling.

Lars Skjelbreia (f. 1983) bor og arbeider i Oslo og Trondheim. Han har sin utdannelse fra Kunsthøgskolen i Reykjavik og Kunstakademiet i Trondheim, NTNU.

http://larsskjelbreia.no

English

  • Opening Thursday 7 January at 19
  • Artist Talk with Kjartan Ingvarsson, philosopher and writer, and Lars Skjelbreia (in english)

The Greek meaning of the word psyche is «life», in the form of breath developed from the verb «to breathe». «Psyche» Also means butterfly in Greek and is the name of a goddess from Greek mythology, personification of the soul.

Lars Skjelbreia (b. 1983) explores in his exhibition the microscopic dimension as a starting point for the unfolding of the inner landscape of the psyche. By experiencing patterns, textures, and colours from a dimension we would not otherwise experience, the artist offers amazing visual and physical sensations, where distinction between reality and fantasy is blurred. Skjelbreia is an artist who explore, re-locate and expand the human field, and create identity and recognition with nature through sculptures and installations – spanning from small to large perspectives of nature’s multifarious dimensions.

http://larsskjelbreia.no