Besøk TSSK +

Åpent
Onsdag – fredag 12.00 – 17.00
Lørdag – søndag 12.00 – 16.00

Adresse og kart ›

Lina Berglund:
Dissolving the Image
Preparing for Love

30. april 2015 – 24. mai 2015

Kunstneren har lenge vært opptatt av utforske en interaktiv følsomhet og gjensidig tilblivelse mellom bildeobjekt, betrakter og rom.

Norsk
  • Åpning torsdag 30. april kl. 19
  • Kunstnersamtale Simon Harvey – Lina Berglund fredag 15. mai kl. 18.00

I utstillingen «Dissolving The Image – Preparing for Love» presenterer den svenske kunstneren Lina Berglund to serier med nye oljemalerier på lin-lerret. Den ene serien består av ni store malerier, plassert på gulvet i gallerirommet. Den andre serien på rundt femti mindre malerier, som hun laget under et artist-in-residency opphold i Cádiz, Spania vinteren 2014, er plassert på en list langs veggene i gallerirommet, med tilhørende titler.

Maleriet har for Berglund helt spesielle egenskaper for å uttrykke empati, innlevelse og gjenkjennelse. Gjennom maleriet prøver hun å snakke om erfaringer som ligger bak sansenes persepsjon. Berglund ønsker å skape situasjoner som er åpne for livets pågående tilstedeværelse. En tilstedeværelse man ikke helt kan se, men bare føle. En tilstedeværelse som alltid ligger bak overflaten av hvert bilde. Hvert bilde av et bilde, et maleri, et objekt, et menneske …

Kunstneren har lenge vært opptatt av å utforske en interaktiv følsomhet og gjensidig tilblivelse mellom bildeobjekt, betrakter og rom. Berglund arbeider rundt det å se og bli sett – persepsjonens fenomenologi – og menneskets forhold til steder og relasjoner. I sin arbeidsprosess frem til utstillingen «Dissolving The Image – Preparing for Love», har hun forsøkt å følge en intuitiv indre logikk, basert på maleriets konkrete og abstrakte virkemåte. Dette er en ny fremgangsmåte og inngang til maleriet for kunstneren. En lengsel som alltid vært der, men som tidligere har blitt dekonstruert og kritisert av henne selv. Styrt av følelser, tanker, idéer og av maleriets historie, har hun prøvd å gi seg hen til den direkte erfaringen av maleriet. Berglund har prøvd å la maleriet selv snakke til henne, og gi tilbake det det ber henne om.

I serien med de ni store maleriene har hun dedikert seg til det upreparerte lerretet og måten oljemalingen har kontakt med denne overflaten. Det upreparerte lin-lerretet er meget tørt og absorberende, og gir derfor et stort spillerom for å arbeide med tekstur, diffuse fargenyanser og lag på lag av sanselige slør.

I serien med de små maleriene blir vi invitert med på en male-reise av intens inspirasjon, forelskelse, glede, galskap og smerte. De små maleriene utgjør en slags visuell poesi, alle med tilhørende titler. Ord og bilde stilles opp mot hverandre og skaper ett tredje rom – hinsides ordet og bak bildet.

Lina Berglund (f. 1980 i Åmål, Sverige) har sin kunstutdannelse fra Kunstakademiet i Trondheim 2003-2009, og Kunstakademiet Reykjavik 2005. Hun driver også et Artist-in-Residence program RUD AIR i sitt hus i Laxarby i Sverige. Kunstfaglig råd ved Trøndelag senter for samtidskunst har i 2015 tildelt Berglund BKH’s prosjektstøtte på NOK 20 000 for å produsere nye arbeider til utstillingen.

http://www.linaberglund.com/
English
  • Opening Thursday 30 April at 19.00
  • Artist Talk Simon Harvey – Lina Berglund Friday 15 May at 18.00

Lina Berglund presents a new series of oil paintings on linen canvas. Placed on the floor of the gallery space the paintings encourage a physical and intimate viewing. For a long time Berglund has been exploring an interactive sensitivity, and mutual creation of image between object, observer and space, such as painting on reflective surfaces. She is interested in perception, phenomenology, and our relationships to places and other people. She creates situations instead of stories. Like visual poetry about human existential conditions where definitions are dissolving, where the viewer gets the opportunity to meet itself, and no longer can distinguish between image and reality. Berglund reflects on the basic essence of image and the magic powers of transformation.

http://www.linaberglund.com/