Besøk TSSK +

Åpent
Onsdag – fredag 12.00 – 17.00
Lørdag – søndag 12.00 – 16.00

Adresse og kart ›

VIA NORSKE FJELL, del 1
Maiken Stene

29. august 2019 – 06. oktober 2019

 

NO

Landskapsmaleriet har lenge hatt en særegen posisjon i kunsthistorien. Da kunstnerne på begynnelsen av 1800-tallet startet å male bilder av stupbratte fjell, lange fjorder og øde vidder bidro de til å åpne opp øynene våre for å se, oppleve og sette pris på norsk natur.

I utstillingen «VIA NORSKE FJELL, del 1» undersøker kunstneren Maiken Stene hvordan det nasjonalromantiske landskapsmaleriets sterke historie har påvirket hennes eget og vårt bilde av den norske naturen. Stene presenterer en helhetlig installasjon bestående av studier, video og store ekspressive malerier med utgangspunkt i opplevelsen av kjente utsiktspunkter på Vestlandet.

Stene utforsker temaet naturopplevelse gjennom fremstillinger av storslagne landskap, hvor hun undersøker hvordan man kan gjenskape vår opplevelse av landskapet på lerretet, og hvordan vi forholder oss til naturen som konstruksjon. Flere av maleriene har kommet til gjennom måneder av nærstudier, mens andre er regelstyrte malerier spontant utført i løpet av 20 minutter, hvor hver gest er forankret i selve naturopplevelsen. En stop-motion video viser en fotocollage av vestlandske landskap hvor utsiktspunktet er klippet bort. Utklippene har så fått form som malte skilt som bidrar til å navigere vår egen opplevelse i utstillingsrommet.

Maiken Stene behandler maleriet tredimensjonalt, som installasjon og skulptur, gjennom å spille på dets volum. I måten man opplever maleriene gjennom deres fysiske utforming, hvor hun går bort fra lerretets rektangulære innramming. I måten hun oppløser formene til frie organiske formasjoner, og gjennom å presentere kunstverkene som et samlet landskap stående ute i rommet. Ved å benytte gulvarealet i like stor grad som veggene danner arbeidene en omsluttende opplevelse, som man kan tre inn i. Illusjonen brytes likevel ved at kunstneren lar maleriets bakside nærmest bli like viktig som dets framside.

Maiken Stene (f. 1983, Soknedal) har utdanning fra Konsthögskolan i Malmö og Cooper Union i NYC.

Åpningstider:

Onsdag – fredag: 12 – 17

Lørdag – søndag: 12 – 16

Fredag 13. september kveldsåpent under Kulturnatt kl. 12 – 21

Les utstillingsteksten «Via Norske Fjell»

Les intervju med Maiken Stene på VISP:

INTERVJU

www.maikenstene.com

ENG

Maiken Stene (b. 1983) is a visual artist from Soknedal in Rogaland. She has studied at Konsthögskolan in Malmö and Cooper Union in NYC. She works with installation, painting, video and text, where she is exploring the visual and sensory experience of nature.

Landscape painting has had a strong position throughout the last three centuries of art history. The exhibition «VIA NORSKE FJELL, del 1» or «Through Norwegian mountains, part 1» is an ongoing project where Stene investigates how romantic landscape paintings has influenced her own and our society’s image of the Norwegian nature.

The exhibition presents an installation of studies, videos and large expressive (yet still governed by rules) paintings based on the experience of well known lookout points in the western part of the country. Stene explores the experience of nature through portraying sublime landscapes and she researches how it is possible to recreate our experience on a canvas, and furthermore on how we relate to nature as a construction. Most of her paintings has taken several months to complete, yet a couple of them has been spontaneously done in twenty minutes, where every gesture is rooted in the experience of nature itself. She also presents a stop-motion video where we see photographs of landscapes from the western part of Norway, made into a collage where all the lookout points are cut out. These cut outs have in turn become painted signs that leads the way inside the gallery to our own experience.

Also see: http://www.maikenstene.com/

Opening hours:

Wednesday – Friday: 12 – 17

Saturday- Sunday: 12 – 16

Friday 13th of September (Kulturnatt): kl. 12 – 21