Besøk TSSK +

Åpent
Onsdag – fredag 12.00 – 17.00
Lørdag – søndag 12.00 – 16.00

Adresse og kart ›

MAIKEN STENE

29. august 2019 – 06. oktober 2019

Maiken Stene er billedkunstner fra Sokndal i Rogaland (f. 1983), med utdanning fra Konsthögskolan i Malmö og Cooper Union i NYC. Hun jobber med installasjon, maleri, video og tekst med det generelle temaet naturopplevelse.

I sin separatutstilling hos Trøndelag senter for samtidskunst undersøker Stene spesifikt hvordan det nasjonalromantiske landskapsmaleriet har vært med på å påvirke hennes eget og samfunnets bilde av Den Norske Naturen. Utstillingen viser en installasjon bestående av studier, video og store ekspressive, men regelstyrte malerier med utgangspunkt i opplevelsen av kjente utsiktspunkter på Vestlandet.

Stene utforsker temaet naturopplevelse gjennom fremstillinger av storslagne landskap, i form av installasjoner, maleri, video og tekst. I sine arbeider gir hun en fortolkning av naturopplevelsen, hvor hun betrakter avstanden mellom den ytre, såkalt objektive, verden og vår menneskelige opplevelse av denne. Gjennom store, frie og assosiative oljemalerier undersøker hun hvordan man kan gjenskape vår opplevelse av landskapet på lerretet, og hvordan vi forholder oss til naturen som konstruksjon – hvordan landskapsmaleriet historisk sett har påvirket vårt blikk, og hvordan industriens inngrep og kultivering av landskapet har påvirket vårt forhold til naturen.

Maiken Stene behandler maleriet tredimensjonalt, som installasjon og skulptur, gjennom å spille på dets volum. Både i måten man opplever maleriene gjennom deres fysiske utforming, hvor hun av og til går bort fra lerretets rektangulære innramming og oppløser formene til frie organiske formasjoner, og også gjennom å presentere verkene som et samlet landskap stående ute i rommet. Ved å benytte gulvarealet i like stor grad som veggene danner arbeidene en omsluttende opplevelse, som man kan tre inn i. Illusjonen brytes likevel ved at kunstneren lar maleriets bakside nærmest bli like viktig som dets framside.

Velkommen til åpning torsdag 29. august kl. 19.00

Les intervju med Maiken Stene på VISP:

INTERVJU

www.maikenstene.com