Besøk TSSK +

Åpent
Onsdag – fredag 12.00 – 17.00
Lørdag – søndag 12.00 – 16.00

Adresse og kart ›

Maja Nilsen:
Close Your Eyes To What You Can’t Imagine

13. juni 2014 – 31. juli 2014

Kunstverket kan betraktes fra utsiden av galleriet døgnet rundt til 31. juli. Kunstsenteret holder sommerstengt til 20. august.
The installation can be seen from outside of the gallery around the clock until July 31st. The Art Centre is closed for holidays until August 20th.

Norsk
  • Fredag 13. juni kl. 19.00: Åpning

I min kunstneriske praksis har jeg vært opptatt av å skape verk som beveger seg i grenselandet mellom hendelser og tilstander, drøm og virkelighet, skapelse og apokalypse. Skulpturelle tilstander som ikke kan beskrives med ord- det som finnes imellom- det ambivalente rommet som viser verden som en tilstand av konstant skapelse som et øyeblikk i utforming.

I disse rommene kan verden plukkes fra hverandre og settes sammen som collage. Her får materialene nye egenskaper. Her kan tyngdekraften opphøre og perspektivet vris, og det utenkelige kombineres. Rom der tingene ikke har sin faste orden, som forsøker nærme seg en mytisk tid, der resultat av fortiden, nåtiden og fremtidige handlinger, kontinuerlig skaper verden i en overflod av muligheter.

Jeg er interessert i det som er skjult. Å tenke det utenkelige og fremstille det som ikke kan fremstilles. I vår søken etter det ukjente begir vi oss inn det åpne, det som fortsatt er formbart.

Verkene benytter drømmelogikk, en collageteknikk der elementer fra ulike verdener samles og danner uventede og poetiske sammenstillinger. Et sted som gir det ordinære mulighet til å bli mirakuløst. Verdentransformeres i tablåer, her kan alt sveve, flyttes, males.

Prosjektet er en videreutvikling og sammensmelting av mine tidligere scenisk orienterte arbeider og collagearbeider. Jeg tar her utgangspunkt i en teatralsk tableaux-estetikk, inspirert av barokkscenografi, og filmkulisser fra filmens spede barndom.

Lik mange av mine tidligere verk, er vannet, fjorden, det ambivalente forholdet til havet et viktig element også i dette prosjektet. Vannet som kilden til liv, men også elementet man drukner og oppløses i.

Når jeg tenker på Trondheim, tenker jeg på fjorden.

Maja Nilsen

HTTP://WWW.MAJANILSEN.COM/
English
  • Friday June 13th at 19:00: Opening

A site-specific installation made for Trondelag Centre for Contemporary Art in 2014.

NB. The installation can only be seen from outside of the gallery.

http://www.majanilsen.com/