Besøk TSSK +

Åpent
Onsdag – fredag 12.00 – 17.00
Lørdag – søndag 12.00 – 16.00

Adresse og kart ›

MATHIAS
Idun Baltzersen og Anna Ihle

31. januar 2019 – 24. februar 2019

 

I løpet av de siste par årene har Idun Baltzersen og Anna Ihle tydelig markert seg på den norske kunstscenen med spørsmål tilknyttet håndverk, arbeid og kunstnerrollen. I sin utstilling ved Trøndelag senter for samtidskunst utforsker de premissene for kunstnerisk arbeid, blant annet gjennom utprøvende strategier for stressmestring og anerkjennelse. Hvordan representeres kunstnere for eksempel gjennom språket, og hva er suksesskriteriene for å lykkes som kunstner? Med tresnitt, treskjæring, installasjon og video utdyper de spørsmålene i relasjon til hverandres praksis:

«Det er vanskelig å finne bilder av maleriene til Oda Krohg på internett. Derimot kan man komme over flere portretter av henne malt av hennes bohemkollegaer. Krohg var bohemprinsessen som hadde et intimt forhold til dem alle, kan internett fortelle. Flere kjente mannlige kunstnere heter Mathias. I utstillingen «Mathias» vil vi bruke språket som han omtales på. Avbilde han, objektivisere han, eie hans bilde. Vår hyllest vil smitte over på oss. Vår holdning. Vår stressmestring og suksess. Vi biter tennene sammen. Ser bort. Løfter blikket.»

Idun Baltzersen (f. 1987, Trondheim) arbeider ofte i stort format med tresnitt og tegning. Hennes motiver vokser frem fra en interesse for heltinner, martyrer og ulike visuelle representasjoner knyttet til kjønn og seksualitet – idealer elsket av kunsthistoriens mannlige mestere gjennom tidene. Baltzersen har studert ved Kunsthøgskolen i Bergen og har en MFA fra Konstfack i Stockholm (2014).

Anna Ihle (f. 1984, Stavanger) arbeider med tema relatert til arbeidsmoral, arbeidsledighet, motivasjon og latskap. Hun har i flere år etterstrebet en åtte til fire arbeidsdag. Gjennom å hengi seg til arbeidet underkaster hun seg verdier tilknyttet en norsk protestantisk arbeidsmoral og insisterer på verdien av både kontroll, underkastelse og nytelse i arbeidet. Ihle har en MFA fra Konstfack i Stockholm (2014) og har studert ved National Institute of Design, Ahmedabad. Hun deltar også ved Jan Van Eyck akademiet i Maastricht (2018-19).

Anna Ihle og Idun Baltzersen har samarbeidet siden 2015, og har stilt ut sammen blant annet ved Vestfold Kunstsenter, Nils Aas Kunstsenter og Buskerud Kunstsenter.

Utstillingen er støttet av Kunstsentrene i Norge, Jan Van Eyck akademiet og Billedkunstnernes Vederlagsfond.

www.annaihle.com

www.idunbaltzersen.no

Les utstillingsteksten og verkslisten her: MATHIAS 2018 – Utstillingstekst og verksliste

Idun Baltzersen and Anna Ihle have emerged on the Norwegian art scene with questions related to the role of the artist. In their exhibition at Trøndelag Centre for Contemporary Art they will explore the conditions for artistic work by testing different strategies for stress management and how artists can achieve recognition. How do we use language to present artists? What are the criteria for being a successful artist? Baltzersen and Ihle works with woodcuts, wood carving, installation art and video in their practices to explore these questions.

«It is hard to find images of Oda Krohg’s paintings on the internet. Though we do find several portraits of her painted by her bohemian colleagues. According to the internet Krohg was the bohemian princess that had an intimate relationship to them all. Several renowned artists are named Mathias. In the exhibition «Mathias» we want to use the language that is used to portray him. Picturing him, objectifying him, owning his image. Our homage will be transmitted to us. Our attitude. Our stress management and success. We grit our teeth. We look away. Lift our gaze».

Idun Baltzersen (b. 1987, Trondheim) is working with large scale woodcut and drawing. Her motives come from an interest in motifs of heroines and martyrs, and other visual representations of gender and sexuality, images beloved by male masters through the history of art. Baltzersen have studied at the Bergen Academy of Art and Design and received her MFA from Konstfack, Stockholm in 2014.

Anna Ihle (b. 1984, Stavanger) works with themes related to work ethics, unemployment, motivation and laziness. For several years she has been striving for set working hours between eight to four. By devoting herself to the work, she is submitting to values connected to a norwegian protestant working ethics whilst insisting on the value of control, submission and pleasure within the work. Ihle received an MFA from Kunstfack, Stockholm in 2014 and has studied at the National Institute of Design, Ahmedabad. She is also enrolled at the Jan Van Eyck Academy in Maastricht (2018-19).

Anna Ihle and Idun Baltzersen have been collaborating since 2015 and have exhibited at Vestfold Art Centre, Nils Aas Art Centre and Buskerud Art Centre.

The exhibition opens Thursday 31th of January at 19:00