Besøk TSSK +

Åpent
Onsdag – fredag 12.00 – 17.00
Lørdag – søndag 12.00 – 16.00

Adresse og kart ›

Meta.Morf 2014 Lost In Transition:
Stanza (UK) The Emergent City

01. mai 2014 – 01. juni 2014

Meta.Morf er Norges største biennale for kunst og teknologi.

Meta.Morf is the largest biennial of art and technology in Norway.

Norsk

Stanza (UK): The Emergent City. A Life From Complexity to The City of Bits.

  • Åpning søndag 1. mai kl. 17.00

Meta.Morf er Norges største biennale for kunst og teknologi, organisert av TEKS – Trondheim Elektroniske Kunstsenter. Årets biennale presenterer internasjonal samtidskunst med et fokus på endringsprosesser som estetisk fenomen. Som én av visningsarenaene presenterer TSSK en installasjon av den britiske kunstneren Stanza: The Emergent City (2012) – en elektronisk bymodell med hundrevis av elektroniske komponenter. Disse mottar og behandler informasjon fra et nettverk av trådløse sensorer kunstneren har plassert ute i Trondheim sentrum.  Sensorene registrerer informasjon fra bymiljøet og oppfatter daglige endringer i omgivelsene som temperatursvingninger, lyder, lys, vibrasjoner og luftfuktighet. I dette prosjektet er Stanza interessert i å utforske de mønstrene vi mennesker etterlater og omgir oss med i det urbane landskapet. Installasjonen lar oss observere datastrømmene av informasjon som kommer fra byen i sanntid, og som gir liv til den elektroniske miniatyrbyen. Byen fungerer i så måte som en visualisering av omgivelsen og livet slik det utfolder seg i Trondheim by.

Meta.Morf 2014 ønsker å skape debatt rundt teknologi og samfunnsutvikling, og henvender seg til alle som har sansen for grenselandet mellom forskning og kunstpraksis. Kurator og kunstfaglig ansvarlig for Meta.Morf 2014 er Espen Gangvik, direktør for Meta.Morf og daglig leder ved TEKS.

Stanza
www.metamorf.no

MetaMorf-2014

 

 

 

 

 

 

UTSTILLERE
Anders Tveit / Arnfinn Killingtveit / Audun Eriksen / Benjamin Dillenburger / Christian Blom / Christopher Baker / Daniel Palacios / doubleNegatives Architecture / Driessens & Verstappen / Evelina Domnitch & Dmitry Gelfand / Eskil Muan Sæther / Frederik De Wilde / Marnix De Nijs / Michael Hansmeyer / Michael Najjar / Pe Lang / Pelle Cass / Stanza

UTSTILLINGSSTEDER
Babel Visningsrom for Kunst, Gråmølna – TKM, Rake Visningsrom, Trøndelag Senter for Samtidskunst.
Kurator: Espen Gangvik.

UTSTILLINGSÅPNINGER
– 1. mai kl. 15:00 – BABEL Visningsrom for kunst
– 1. mai kl. 17:00 – Trøndelag senter for samtidskunst
– 1. mai kl. 19:00 – Gråmølna (Trondheim Kunstmuseum)
– 3. mai kl. 19:00 – RAKE Visningsrom

KONFERANSER
Full oversikt

– 2.-3. mai – Lost in Transition / Dokkhuset kl. 10:00 – 16:00
Kurator: Rachel Armstrong.

– 31. mai – Here to Go II / Dokkhuset kl. 10:00 – 17:00
Kurator: Martin Palmer.

KONSERTER
Full oversikt

– 1. mai – ReUnion / Gråmølna
– 2. mai – Meta.Fest / Dokkhuset
– 19. – 23. mai – Lab for fysisk musikk / Verkstedhallen
– 22. mai – Meta.Fest II / Blæst
– 24. mai – Trondheim Voices / Trøndelag Teater
– 28. mai – Antistereo/Polymono / Brukbar & Supa klubb
– 29. mai – Z’EV / Trøndelag Teater
– 30. mai – Here To Party / Dokkhuset

English

Stanza (UK): The Emergent City. A Life From Complexity to The City of Bits.

  • Opening Sunday May 1st at 17.00

This year’s biennial presents contemporary art with the ambition of illuminating transformative processes as aesthetic phenomena. As one of the biennial venues, we are hosting installations of the British artist Stanza. Among them is The Emergent City (2012) – an electronic city model with hundreds of electronic components. Who receives and processes information from a network of wireless sensors, that the artist has placed around Trondheim city center. The installation allows us to observe the streams of information coming from the city in real time and to explore the patterns we humans leaves and surround ourselves with in the urban landscape. Meta.Morf 2014 appeals to everyone that love the interfaces between research and art. Curator of Meta.Morf 2014 is Espen Gangvik, director of Meta.Morf and manager of TEKS.

A Mini, Mechanical Metropolis Runs On Real-Time Urban Data

The artwork captures the changes over time in the environment (city) and represents the changing life and complexity of space as an emergent artwork. The artwork explores new ways of thinking about life, emergence and interaction within public space. The project uses environmental monitoring technologies and security based technologies, to question audiences’ experiences of real time events and create visualizations of life as it unfolds. The installation goes beyond simple single user interaction to monitor and survey in real time the whole city and entirely represent the complexities of the real time city as a shifting morphing complex system.

The data and their interactions – that is, the events occurring in the environment that surrounds and envelops the installation – are translated into the force that brings the electronic city to life by causing movement and change – that is, new events and actions – to occur. In this way the city performs itself in real time through its physical avatar or electronic double: The city performs itself through an-other city.

Cause and effect become apparent in a discreet, intuitive manner, when certain events that occur in the real city cause certain other events to occur in its completely different, but seamlessly incorporated, double. The avatar city is not only controlled by the real city in terms of its function and operation, but also utterly dependent upon it for its existence.

This installation consists of:

-The Emergent City: capture of real time environmental data changes – (sculpture software and custom electronics)

-City of Bits: silver city – (sculpture)

-Complexity: urban maps – paintings and custom software system

-Surveillance Space: CCTV feeds of visitors’ movement – custom electronics

-Synchronicity: visualisation of live London transport data (app)

-Diversity: software systems

-BODY

-Sonicity

The Emergent City is an “Open social sculpture that informs the world and creates new meaningful artistic experiences. The artwork is also a highly technical project that gives vast amounts of information about the environment. By embedding the sensors like this we can re-engage with the fabric of space itself and enable new artistic metaphors within the environment.”

Stanza
www.metamorf.no

Exhibitors:
Anders Tveit / Arnfinn Killingtveit / Audun Eriksen / Benjamin Dillenburger / Christian Blom / Christopher Baker / Daniel Palacios / doubleNegatives Architecture / Driessens & Verstappen / Evelina Domnitch & Dmitry Gelfand / Eskil Muan Sæther / Frederik De Wilde / Marnix De Nijs / Michael Hansmeyer / Michael Najjar / Pe Lang / Pelle Cass / Stanza

EXHIBITION OPENINGS
– May 1 15:00 – Babel Art Space
– May 1 17:00 – Trøndelag Center for Contemporary Art
– May 1 19:00 – Gråmølna – Trondheim Art Museum
– May 3 19:00 . RAKE Showroom

CONFERENCES
Full overview

– May 2 – 3: Lost in Transition.
Curator: Dr. Rachel Armstrong.

– May 31: Here to Go II.
Curator: Martin Palmer.

CONCERTS
Full overview

– May 1– ReUnion
– May 2 – Meta.Fest
– May 19 – 23 – Lab for physical music
– May 22 – Meta.Fest II
– May 24 – Trondheim Voices
– May 28 – Antistereo/Polymono
– May 29 – Z’EV
– May 30 – Here To Party

 

TSSK. Photo: Grethe Britt Fredriksen
TSSK. Photo: Grethe Britt Fredriksen
TSSK. Photo: Grethe Britt Fredriksen