Besøk TSSK +

Åpent
Onsdag – fredag 12.00 – 17.00
Lørdag – søndag 12.00 – 16.00

Adresse og kart ›

Meta.Morf 2016
videoprogram Lost in Space

30. mars 2016 – 10. april 2016

Trøndelag senter for samtidskunst presenterer, i samarbeid med kunstner og professor ved Kunstakademiet i Trondheim, NTNU Jeremy Welsh, et program bestående av filmarbeider som på ulike måter berører fenomenet romreiser i mer overført betydning.

Norsk

  • Onsdag 30. mars kl. 12 – 16 seminar i Kunstarken/Kunstakademiet i Trondheim
  • Onsdag 30. mars kl. 19 åpning av videoprogrammet på TSSK
  • Kveldsvisning torsdag 7. april kl. 12 – 20. Programmet starter hver hel time. Siste visning starter kl. 19.

Trøndelag senter for samtidskunst presenterer, i samarbeid med kunstner og professor ved Kunstakademiet i Trondheim, NTNU Jeremy Welsh, et program bestående av filmarbeider som på ulike måter berører fenomenet romreiser i mer overført betydning. Amerikanske Joan Jonas videoarbeid, Double Lunar Dogs, fra 1984, regnes som et pionerarbeid innen tidlig videokunst og er laget i tiden hvor ”space race” mellom USA og USSR var toneangivende. Inger Lise Hansens film Proximity fra 2006 utforsker og leker med vår orienteringsevne og persepsjon. Landskapet vi ser er filmet i Super 16mm og fremstår som et ukjent mytisk sted og med en fremmedartet tidslinje. Hansen er regnet som en av de mest spennende og fremgangsrike norske film- og videokunstnere, og hennes eksperimentelle arbeider vises i en rekke internasjonale filmfestivaler og kunstinstitusjoner. Videre inngår britiske Georg Snow med verket Shuttle Disaster No 1 (1986), en musikkvideo med musiker Brendan Beal. Den fjerde filmen vi presenterer er Anders Solbergs videoverk Iosis (2015). Solberg er for tiden student ved Kunstakademiet i Trondheim.

Les mer om videoprogrammet

TSSK og KiT arrangerer i løpet av filmvisningen et åpent dagsseminar med inviterte kunstnere samt eksperter fra andre relevante fagområder. Mer informasjon om seminaret og fullstendig filmprogram kommer på denne nettsiden i løpet av kort tid.

Med støtte fra

kulturraadet_sort_stor

 

 

 

 

Meta.Morf er Norges største biennale for kunst og teknologi, organisert av TEKS – Trondheim Elektroniske Kunstsenter. I 2016 vil Meta.Morf foregå på ulike arenaer i Trondheim, og presenterer kunstnere, forfattere og forskere som på ulike vis ser nærmere på mennesket som interstellare reisende, og hvordan vi ved inngangen til dette årtusenet er i ferd med å redefinere vårt forhold til stjernene, vår planet og dermed oss selv.

metamorf.no/

English

  • Wednesday 30 March at 12 – 16 Conference «Lost in Space», Kunstarken, Trondheim Academy of Fine Art – NTNU
  • Wednesday 30 March at 19.00 Opening video programme «Lost in Space», Trøndelag Centre for Contemporary Art
  • Special afternoon screenings on Thursday April 7 from 12 – 20. The video program starts every whole hour. Last screening 19.00.

Trøndelag Centre for Contemporary Art presents a curated film program consisting of several films and video art, which in various ways take a critical standpoint towards the political and ethical implications of the enthusiastic development of space travel. Including Joan Jonas video work, Double Lunar Dogs (1984), Inger Lise Hansen’s 16mm film Proximity (2006), Georg Snow’s Shuttle Disaster No 1 (1986) and Anders Solberg’s film Iosis (2015). The film program is curated by Jeremy Welsh.

Read more about the video program

Supported by

kulturraadet_sort_stor

 

 

 

 

Meta.Morf is the largest biennial for art and technology in Norway. In 2016 Meta.Morf will show artists that in various ways take a closer look at man as interstellar traveller, and how we at the beginning of this millennium are about to redefine our relationship with the stars, our planet and, consequently, ourselves.

METAMORF.NO/