Besøk TSSK +

Åpent
Onsdag – fredag 12.00 – 17.00
Lørdag – søndag 12.00 – 16.00

Adresse og kart ›

Morten Traavik:
Take on US! / Work in Progress!

04. september 2013 – 15. september 2013

Kunstner og regissør Morten Traavik (f. 1971) har skapt overskrifter og diskusjoner verden over for sine kontroversielle samarbeidsprosjekt med nordkoreanske kunstnere og kulturelle myndigheter. I utstillingen Take on US! og teaterforestillingen Work In Progress! fortsetter han å arbeide på tvers av internasjonale grenser, med et uklart skille mellom kunst, aktivisme og sosiale spørsmål.

NORSK
  • Utstillingsåpning onsdag 4. september kl. 19
  • Artist Talk lørdag 7. september kl. 15
  • Teaterforestillinger 9. og 10. september kl. 18
  • Billetter til teaterforestillingen på www.billettservice.no

Take on US!

MERK! På grunn av prøver til forestillingen WORK IN PROGRESS! som vises 9. og 10. september har vi endrede åpningstider i perioden 5. – 8. september:

Fredag 6. september: 16 – 20
Lørdag 7. september: 15 – 20 
Søndag 8. september: 16 – 20

Traavik åpner sin utstilling med verdenslanseringen av albumet Take on US! Pyongyang Gold Stars Play Great Popular Hits Vol. 1. Under Traaviks ledelse har en gruppe musikkelever ved den prestisjefylte Kum Song (Gullstjernen) Music School i Pyongyang spilt inn hele A-ha sitt debutalbum, Hunting High and Low, i trekkspillversjoner. Mange har kanskje fått med seg internett-hiten Take on Me by a-ha, North Korean Style som Traavik la ut på YouTube i 2012 av en tidligere gruppe musikkelever ved Kum Song Music School som ble utfordret av Traavik til å gjøre sin egen versjon av A-ha sin første og største internasjonale pophit. Filmklippet har til nå blitt sett av mer enn 2,2 millioner og omtalt i media verden rundt. Trekkspillet er ett svært mye brukt instrument i nordkoreansk musikk og kalles blant annet for «arbeidernes flygel». Siden den gang har Kum Song-trekkspillerne blitt et rent boyband og i utstillingen kan albumet Take on US! oppleves i sin helhet sammen med den nylagede musikkvideoen The Sun Always Shines on TV, fotografier og NRK-dokumentaren Yes We Love This Country (regi Vivi Stenberg), fra da Traaviks arrangerte en norsk kulturfestival i Pyongyang i 2012.

Work in Progress!

en unik teaterforestilling der ungdom fra ulike sider av virkeligheten står sammen på scenen i sosial, politisk og kulturell real time. Fra Nord-Korea, et land i permanent krigstilstand som ofte omtales som «verdens mest lukkede», kommer en gruppe elever ved den prestisjefylte musikkskolen Kum Song School of Music til Trondheim. Sammen med jevnaldrende skoleelever fra byens Steinerskole skal ungdommene skape grenseoverskridende scenekunst. Work In Progress! vil styre freidig inn i dype farvann som nasjonalfølelse, propaganda, valgflesk, fordommer og gruppepress på jakt etter et mulig felles verdigrunnlag eller om man vil, partiprogram.

Vi er forestillingsarena for Work In Progress! den 9. og 10. september. Festpremieren mandag 9. september sammenfaller ikke bare med valgdagen da det parlamentariske demokratiet Norge går til stemmeurnene, men er også nasjonaldagen til den Demokratiske Folkerepublikken Korea (Nord-Korea).

Work In Progress! er et i ambisiøst og sammensatt samarbeidprosjekt mellom Trøndelag Senter for Samtidskunst og BASTARD – Trondheim Internasjonale Festival for Scenekunst 2013, skapt av Morten Traavik og utøverne.

BASTARD Trondheim internasjonale scenekunstfestival 09.–14. september viser nyskapende scenekunst av høy kvalitet. Et hovedtema for Bastard 2013 er det å bli kjent med seg selv gjennom Den andres forskjellighet.

traavik.info
BASTARD Trondheim internasjonale scenekunstfestival
ENGLISH
  • Exhibition opening Wednesday September 04 at 19.00
  • Artist Talk Saturday September 07 at 15.00
  • Theater shows September 09 and 10 at 18.00
  • Theater tickets at www.billettservice.no

Take on US!

NB. Because of rehearsals to the performance WORK IN PROGRESS! that will be shown September 09 – 10, the exhibition will be open 

Friday 06 September 16 – 20
Saturday 07 September 15 – 20
SUnday 08 September 16 – 20

Morten Traavik is known for his controversial collaboration with North Korean artists and cultural authorities. In Trondheim he will continue working across international borders with an unclear distinction between art, activism and social issues. In his exhibition Traavik will do a world launch of the album Take on U.S.! Pyongyang Gold Stars Play Great Popular Hits Vol 1. Under Traavik’s management a group of accordion students at the prestigious Kum Song Music School in Pyongyang, has recorded A-ha’s debut album, Hunting High and Low.

Morten Traavik will also show a newly created music video, photography and a documentary.

Work in Progress!

is a unique theatrical performance, where a group of schoolchildren from the Kum Song Music School will create theater together with students from the city Waldorf School directed by Morten Traavik. Young people from different sides of reality will stand together on stage in social, political and cultural real time. The premiere on Monday 9 September coincides not only with the Election Day as the parliamentary democracy Norway goes to the polls, but is also the National Day of the Democratic People’s Republic of Korea (North Korea). We will be the venue for the shows on September 9 and the 10th.

Work In Progress! is an ambitious and complex collaboration between Trøndelag Centre for Contemporary Art and the 12th Trondheim international festival of performing arts in 2013, created by Morten Traavik and performers.

BASTARD Trondheim International Performing Arts Festival 09.-14. September shows innovative performing high quality. The main theme of the Bastard in 2013 is to get to know themselves through the other’s differences.

traavik.info
BASTARD Trondheim International FESTIVAL FOR Performing Arts