Besøk TSSK +

Åpent
Onsdag – fredag 12.00 – 17.00
Lørdag – søndag 12.00 – 16.00

Adresse og kart ›

Munan Øvrelid
Fugl far tall. Øyne hånd. Stein vann vind.

04. juni 2015 – 24. juni 2015

Munan Øvrelid presenterer to komplekse installasjoner som begge handler om forenkling og abstrahering av natur, økonomi og politikk.

Norsk
  • Åpning torsdag 4. juni kl. 19.00
  • MERK! I juni har vi åpent også tirsdager

Munan Øvrelid presenterer to komplekse installasjoner som begge handler om forenkling og abstrahering av natur, økonomi og politikk. Utstillingen handler om å sanse gjennom å registrere i et spenn av teknikker fra matematikk til tegning, fotografi, lyd og grafiske trykk. Øvrelids kunstverk strekker seg fra grafer og utregninger til bilder utenfor menneskelig kontroll og perspektiv, fra objektiv matematikk til unike relasjoner. Øvrelids abstraksjoner bidrar til å gjøre komplekse sammenhenger synlige og dermed nye forståelser mulig, men der er alltid noe som unndrar seg i distansen mellom matematikken og objektet, subjektet og matematikken, subjektet og objektet og objektet og objektet.

I «Foss, fjell, stein, hav, vind, Seydisfjordur, mai-juli 2014» har Øvrelid latt naturkreftene skape lyd og bilder gjennom tre kopperplater. Én plate ble senket utfor et stup i vind, en annen i en foss og den tredje i havet. Etter at platene har blitt utsatt for naturkreftene – vann, vind, stein og fjell – og etterlatt merker og linjer i det sensitive metallet, har Øvrelid benyttet platene til å trykke grafiske bilder. Vibrasjonene i platene er tatt opp med kontaktmikrofoner og danner lydspor som følger hvert trykk.

I installasjonen «Fugler, far og matematikk, Balbakken oktober 2012 – april 2013» er fugler og vær registrert gjennom en hel vinter av kunstnerens far. Han er en pensjonert matematiker som har flyttet til hytta og begynt med fuglekikking, i tillegg til sine komplekse matematiske analyser og variabler. Farens innsamlede data om fuglenes aktivitet og liv rundt et tre i hagen gjennom sju måneder danner slik Øvrelid sitt grunnlag for en serie livlige blekktegninger, en graf i stål, et fotografi og grafiske trykk fra plater fra bakken under treet. Et lydverk, hvor antall fugler og fuglelyder er brukt som utgangspunkt for lydkomposisjoner produsert i lag med den brasilianske kunstneren Marcellvs L.

Munan Øvrelid (f. 1977, Bergen) bor og jobber i Oslo og Berlin, og har sin utdannelse fra Kunstakademiet i Trondheim og Kunsthøgskolan i Malmø. Utstillingen er støttet av Billedkunstnernes Vederlagsfond og Statens Utstillingsstipend.

Les kritikken på ArtSceneTrondheim

Utstillingstekst av Randi Nygård

http://www.munanovrelid.com/
English
  • Opening Thursday 4 June at 19.00
  • NB. The gallery will be open also on Tuesdays in June

Munan Øvrelid’s solo exhibition is about perception through documentation, using graphs and calculations to make pictures outside human control and perspective. He presents us with two very interesting installations. In «Waterfall, Mountains, Rocks, Sea, Wind, Seydisfjordur, May-July 2014» sounds and images were created by letting natural forces ravage three copper plates hanging off a cliff, in a waterfall and in the ocean, to be exposed to the forces of nature. In «Birds, Father and Mathematics, Balbakken October 2012 – April 2013», the installation is based on bird and weather data collected by the artist’s father through seven months – a retired mathematician who started with bird watching in addition to cultivating his mathematical analysis and variables.

Exhibition text by Randi Nygård

http://www.munanovrelid.com/