Besøk TSSK +

Åpent
Onsdag – fredag 12.00 – 17.00
Lørdag – søndag 12.00 – 16.00

Adresse og kart ›

NO FUN ZONE
Ørjan Aas og Cathrine Dahl

11. april 2019 – 05. mai 2019

 

I utstillingen No Fun Zone ved Trøndelag senter for samtidskunst presenterer kunstnerduoen Cathrine Dahl og Ørjan Aas en større serie tresnitt i svart-hvitt med ulike format. Tresnittene inngår i en sammenhengende fortelling, skrevet av kunstnere, som er basert på ulike opphavsmyter og som låner et ikonografisk formspråk fra kjente grafiske billedromaner.

Ikke ulikt Dantes Guddommelige komedie illustrert av blant andre Gustave Doré, eller den flamske kunstneren Frans Masereels grafiske billedroman, Passionate Journey, hvor vi følger en flaneurs reise gjennom storbyen. Dahl og Aas sin karakter hopper mellom tre ulike dimensjoner; den fysiske virkelige verden, drømme- eller fantasiverdenen og verden sett fra naturens perspektiv. Slik bryter kunstnerne med en tradisjonell fortellerteknikk i sine motiver, og speiler kanskje samtidig hvordan vi som mennesker forsøker å lese verden i det informasjonskaoset vår samtid er preget av.

Tresnittet, som grafisk teknikk, har en lang historie som et demokratisk, tilgjengelig medium for å uttrykke sosiale og politiske kommentarer. Særlig på tidlig 1900-tallet fikk grafikken en fornyet interesse fordi det kunne uttrykke samtidens angst og frustrasjon, og det røffe og uraffinerte tresnittet var godt egnet til å skildre hverdagens slit og strev, fremfor noe opphøyd eller hellig. Dahl og Aas bruker tresnittets pønkete kvaliteteter til å ekspressivt formidle hverdagslige kamper som folk flest kan kjenne seg igjen i. Ofte med en dose galgenhumor. Slik gir de en tradisjonell teknikk et stadig aktuelt uttrykk.

Cathrine Dahl (f. 1980, Hønefoss) og Ørjan Aas (f. 1981, Sauda) er begge utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim (MFA, 2008) og har arbeidet sammen som en duo siden 2006. Dahl og Aas baserer seg på bearbeidede skisser og fotografier som følger samtaler de har seg imellom. Den ene fortsetter hvor den andre slipper, og gradvis viskes opphavet ut. Misforståelser og motsetninger som oppstår i samarbeidet driver den kunstneriske prosessen i ulike retninger. De tar utgangspunkt blant annet i sosiokulturelle trender og populærkultur, kunsthistoriske referanser og tekstlige formelementer. Prosjektet ble påbegynt i 2012 og er i stadig utvikling. Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd.

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd.

www.dahlaas.com

In the exhibition No Fun Zone at Trøndelag Centre for Contemporary Art, the artist duo Cathrine Dahl og Ørjan Aas presents a larger series of black and white woodcuts. The artists has written a story narrated through the woodcuts, which is based on origin myths and that borrows a formal iconographic language from well known graphic novels.

The exhibition follows a wooden figure’s search for itself, its soul and its place in the world. The story outlines a journey through different times and places, where the protagonist faces challenges many of us can recognize: loss of individuality and safety, and unforeseen transformations within ourselves and in our surroundings.

Dahl and Aas uses processed sketches and photographs that follows internal conversations departing from sociocultural trends and popular culture. Misunderstandings and contradictions that emerges during the collaboration are welcomed as it pushes the artistic process in different directions. The project has run over several years and is still developing.

Cathrine Dahl (b. 1980, Hønefoss) and Ørjan Aas (b. 1981, Sauda) have collaborated as a duo since 2006, and they both received an MFA from Trondheim Academy of Fine Art in 2008. They have exhibited at Norske Grafikere, Haugesund Art Association, Ørlandet Culture Centre and Steinkjer Artist Society. In 2014 they were nominated for the Queen Sonja Graphic Award. Dahl and Aas are also part of the artist collective Six Ghosts Spell Unknown Alphabet.

The exhibition is supported by the Norwegian Art Council.