Besøk TSSK +

Åpent
Onsdag – fredag 12.00 – 17.00
Lørdag – søndag 12.00 – 16.00

Adresse og kart ›

NYHET:
Søk Regionale prosjektmidler for visuell kunst!

11. juni 2019 – 30. august 2019

Søk om Regionale prosjektmidler for visuell kunst!

 

Kunstsentrene i Norge utlyser nå Regionale prosjektmidler for visuell kunst for 2019.

DIGITAL SØKNADSPORTAL åpner i midten av juni og er tilgjengelig her.
SØKNADSFRIST 30. august 2019!

Kunstsentrene i Norge (KiN) overtok forvaltning og administrasjon av Statens utstillingsstipend i 2017. Formålet med denne ordningen er å gi profesjonelle kunstnere i det visuelle kunstfeltet bedre vilkår i arbeidet med utstillinger og andre formidlingsprosjekter. Videre skal ordningen bidra til å heve kvaliteten og styrke profesjonaliteten i offentlig visning av kunst i kommuner og fylker i hele landet.

Kunstsentrene i Norge (KiN) forvalter ordningen. Søknad om støtte blir behandlet på to nivåer: Prosjektmidlene blir fordelt av en tildelingskomite etter mottatt skriftlig begrunnede innstillinger fra 5 regionale innstillingskomiteer.

Region-inndeling for de fem innstillingskomiteene har sekretariatet lagt til oppgitt kunstsenter:

  1. ØST: Akershus, Oslo, Buskerud, Østfold: Østfold Kunstsenter
  2. MIDT: Oppland, Hedmark og Trøndelag: Oppland Kunstsenter
  3. SØR: Vestfold, Telemark, Agder, Rogaland: Agder Kunstsenter
  4. VEST: Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal: Sogn og Fjordane Kunstsenter
  5. NORD: Nordland, Troms og Finnmark, inkl. Sápmi: Nordnorsk Kunstnersenter

De fem regionale innstillingskomiteene består fra av fem representanter:

  • to representanter oppnevnt av Norske Billedkunstnere (NBK)
  • to representanter oppnevnt av Norske Kunsthåndverkere (NK)
  • én representant oppnevnt av Forbundet Frie Fotografer (FFF)

KiN har det koordinerende ansvaret for sammensetningen av komiteene, hvor leder i hver innstillingskomite oppnevnes av KiN. Lederne for de fem regionale Innstillingskomiteene former Tildelingskomiteen og møter hos KiN i slutten av oktober.

For mer informasjon gå til Kunstsentrene i Norge.