Besøk TSSK +

Åpent
Onsdag – fredag 12.00 – 17.00
Lørdag – søndag 12.00 – 16.00

Adresse og kart ›

Øystein Kjørstad Fjeldbo
Inter 2

10. november 2017 – 19. november 2017

I arbeidet med den audiovisuelle lydinstallasjonen Inter 2 har Fjeldbo undersøkt forholdet mellom sitt eget, subjektive selvbilde og sin konstruerte identitet på internett.

  • Velkommen til åpning fredag 10. november kl. 18.00

Inter 2 av lydkunstner Øystein Kjørstad Fjeldbo presenteres i Trøndelag senter for samtidskunsts black box fra 10. til 19. november.

I arbeidet med den audiovisuelle lydinstallasjonen Inter 2 har Fjeldbo undersøkt forholdet mellom sitt eget, subjektive selvbilde og sin konstruerte identitet på internett. Han har samlet sine digitale spor gjennom de siste åtte årene – personlig informasjon som er hans egen, men som eies av Google og Facebook.

«Hvor finner man den absolutt billigste ølen i Oslo?»
Hvem lurte på dette klokken 14:48:26 den 30. september 2010? Klokken 16:23 den 22. mars 2017 sitter jeg i Trondheim og kjenner meg ikke igjen i spørsmålet jeg får gjengitt eksakt slik det ble stilt den septemberdagen i 2010. Jeg kan ikke huske det mennesket som stilte spørsmålet.

Forstått som en digital dagbok, kan vår digitale identitet inngå som del av fortellingen om oss selv: Den identiteten kan delvis være et resultat av noe du skrev inn i Googles søkefelt for 10 år siden, og som du kanskje ikke lenger husker eller ønsker å vedkjenne deg. Samtidig kan denne versjonen av selvet være tettere knyttet opp til den du egentlig er, enn den personligheten du viser overfor venner, kjæreste, kollegaer, fremtidige barn – kanskje til og med overfor deg selv. Hvordan oppfatter vi oss selv i møte med vår digitale identitet, og forandrer dette møtet oss? Informasjon om oss selv, men som eies av andre, lagres og brukes i kommersielle sammenhenger blant annet gjennom skreddersydd reklame. Dette kan ses på som en trussel mot vårt personvern, men kanskje kan vi også selv nyttiggjøre oss denne informasjonen?

Med kunstverket Inter 2 smelter Fjeldbos rent objektive, digitale identitet og hans eget subjektive selvbilde sammen – som han var en cyborg. Resultatet er at Inter 2 blir en selvstendig aktør som kontinuerlig prosesserer den informasjonen Fjeldbo etterlater seg: Den abstraherer skjermbilder med kunstnerens Google-søk og viser visuelle projeksjoner av disse i nye, geometriske former. Installasjonen behandler og formidler også lyd fra YouTube-filmer som Fjeldbo har fått anbefalt basert på hans tidligere søk, samt tekst-til-tale-gjengivelser av ord han har tastet inn i Googles søkefelt.

Publikum tas med inn i et virtuelt rom, hvor Inter 2 er oppmerksom på publikums tilstedeværelse. Dataprogrammet bruker så de besøkendes kropper som talerør for den historien den vil fortelle.

Øystein Kjørstad Fjeldbo (født 1991, Oslo) er en trondheimsbasert lydkunstner. Han lager musikk og audiovisuelle installasjoner hvor hovedfokus sentrerer seg rundt hva vi oppfatter som syntetisk og hva som oppleves organisk. Basert på dette, søker Fjeldbo å skape en ny form for organisk materie. Som musiker er han blant annet del av multimediagruppen Future Daughter, hvis uttrykk er en musikalsk manifestasjon av nettopp denne ny-organiske materien. Kjørstad Fjeldbos masteroppgave i musikkteknologi fra NTNU, Å innbille seg avatarer, handler om virtuell virkelighet. Inter 2 er resultatet av denne masteroppgaven.

  • Welcome to the opening Friday 10 November at 18.00

In the work with the audiovisual audio installation Inter 2, Øyestein Kjørstad Fjeldbo has investigated the relationship between his own subjective self-image and his constructed identity on the internet. He has collected his digital tracks through the last eight years – personal information that is his own, but owned by Google and Facebook.