Besøk TSSK +

Åpent
Onsdag – fredag 12.00 – 17.00
Lørdag – søndag 12.00 – 16.00

Adresse og kart ›

PARADIS
Pernille Fjoran Tore Reisch Vegar Moen

16. januar 2014 – 23. februar 2014

Skulptur, fotografi, tekst, installasjon.

NORSK
  • Torsdag 16. januar kl. 18.00: Åpning med kunstnerne til stede.

Er naturen det egentlige paradiset? Interessen for økologi, bærekraftighet og menneskets plass i dette kretsløpet har blitt mer og mer sentral i kunsten og i samfunnet for øvrig. Behovet for, og bevisstgjøringen om,  å gjenopprette en balanse mellom samfunn, natur og menneske kan du spore på ulike måter i arbeidene som presenteres som årets første utstilling på TSSK i 2014.

Utstillingen ”Paradis” presenterer skulptur, fotografi, tekst og installasjoner av de tre kunstnerne Tore Reisch, Pernille Elida Fjoran og Vegar Moen. Alle kunstnerne jobber på hver sin måte med det «ufullendte» i forholdet mellom samfunn, natur og mennesket. Reisch og Fjoran leverer begge nye arbeider til utstillingen.

Tore Reisch (f. 1978, Trondheim) tar opp forhold mellom menneske og natur. I det post-industrielle samfunnet mister vi mennesket kontakt med naturen og håndverkstradisjoner – og dermed vår kulturhistoriske arv. Samtidig som samfunnet driver rovdrift på de naturressurser vi forbruker i dag. Reisch sine treskulpturer visualiserer poetiske dystopier, der naturen og kulturen svikter et potensielt godt samarbeid: blant annet en fullskala kopi av osebergvognen fra 800-tallet. Vakker, med treskjæringer, har vognen kollapset lastet med jord og et kullstykke. I møtet med kunstnerens verk tvinges vi til å reflektere over hvordan sårbarheten i naturen settes opp mot behovet vi menneskene har for naturressurser. Interessen for vår tids komplekse økosofisk og økopolitiske spørsmål har blitt mer og mer sentral i kunsten.

Dette gjelder også i kunstnerskapet til Pernille Elida Fjoran (f.1979, Oslo). Hun bruker personlige og private erfaringer som kunstnerisk materiale. Hentet fra sitt personlig arkiv deler hun med publikum skisser , gjenstander, eget lommerusk og egne tekster og brev om følelser fra et levd liv. Hun forsøker å gjenoppta nærværet til seg selv, naturen, samfunnet, byen og menneskene i sine omgivelser, og slik insisterer hun på en annen fortelling. Som kunstneren selv sier:

«Ingen er alene. På godt og vondt. Hele tiden prøver vi å finne et hjem hvor sjelen og kroppen kan føle seg hjemme, med eller uten kontroll er vi hele livet på en reise. Reisen er vårt hjem. Nå som vi er i ferd med å miste naturen blir jeg besatt av å være nær den hele tiden, som man sitter hos sin kjære på dødsleie.”

Fotograf Vegar Moen (f.1967, Røros) deltar i utstillingen med et monumentalt fotografi fra fotoserien Chandigarh Le Corbusier (2012). Arkitekten og byplanleggeren  Le Corbusier fikk i oppdrag å skape en byplan for å gjøre tettstedet Chandigarh i India til den perfekt moderne by. Men Moens bilder av forvitrede og neglisjerte betongbygninger blottlegger i dag det misforhold som oppstod mellom lokalsamfunnets behov og levesett og den vestlige visjonen om modernistisk arkitektur. Fotografiet Le Corbusier, rådhuset i Chandigarh, India kan i denne utstillingen leses som et symbol på det ufullendte.

I løpet av utstillingsperioden skal vi  belyse utstillingens tematikk gjennom foredrag, presentasjoner, kunstnersamtaler og mer. Hold deg oppdatert via facebook og hjemmesiden.  Utstillingen og arrangementene er utviklet i dialog med kuraterende kunstner Ann-Cathrin Hertling ( Kunstfaglig råd 2013)

Kunstfaglig råd ved TSSK har i 2014 tildelt Pernille Elida Fjoran BKH’s prosjektstøtte på NOK 20 000,- for å produsere nye arbeider til utstillingen.

Les Markus Lanttos kritikk av utstillingen på ArtSceneTrondheim.

English
  • Thursday January 16 at 19.00: Opening, the artists will be present

The interest in contemporary complex eco-political issues, sustainability and the human place in nature have become more and more central in the arts. PARADISE is our first show this year presenting works of three artists who want us to reflect on how the vulnerability of nature is set against the ever-growing need we humans have for natural resources.

The exhibition is developed in collaboration with the curator and artist Ann-Cathrin Hertling, featuring works of Tore Reisch, Pernille Elida Fjoran and Vegar Moen.

 

Pernille Elida Fjoran: Vi må snakke sammen før vi dør
Vegar Moen: Le Corbusier, rådhuset i Chandigarh, India
Tore Reisch: You. The Most Essential Component of All Our Vehicles