Besøk TSSK +

Åpent
Onsdag – fredag 12.00 – 17.00
Lørdag – søndag 12.00 – 16.00

Adresse og kart ›

SØRFJORDEN
Ingeborg Annie Lindahl

17. september 2019 – 10. november 2019

 

Ingeborg Annie Lindahl arbeider hovedsakelig stedspesifikt i flere medier. Hun er mest kjent for sine storskala tegninger med dramatiske naturmotiver tegnet med kritt. Vi er glade for å kunne presenteres hennes tegning Sørfjorden – sensing with thoughts fra 2016.

Sørfjorden er en lang sidefjord til Hardangerfjorden. Hardanger er et kjent dramatisk landskap med fjell, fjorder og fruktdyrking. På grunn av den karakteristiske vakre naturen i området har derfor Hardanger tiltrukket seg mange kunstnere og turister gjennom tidene. Men, i skyggen av den vakre naturen skjuler det seg en alvorlig forurensning i Sørfjorden. Store konsentrasjoner av miljøgifter i vannet kommer fra industrivirksomhet i Odda som slipper ut tungmetaller som bly, kvikksølv, dioksiner, kadmium og PCB i fjorden.

I sin monumentale kritt-tegning i sort-hvitt fokuserer Ingeborg Annie Lindahl på kontrastene i det vakre landskapet – som tilsynelatende virker helt uberørt av menneskelig aktivitet – og de underliggende alvorlige problemene med hensynsløst overforbruk og forurensning som vi ofte lukker øynene for.

Tegningen Sørfjorden – sensing with thoughts er en del av Lindahl sin større serie med krittegninger «Drawn from Nature». Et pågående kunstnerisk forskningsprosjekt som springer ut fra kunstnerens behov for å kartlegge sin samtid og virkelighet. Lindahl utforsker dermed samtidig vår relasjon til kunnskap, maktstrukturer og forbruk på ulike nivå i samfunnet.

Ingeborg Annie Lindahl (f. 1981 i Harstad) har sin mastergrad i kunst fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen, og en bachelorgrad fra Kunstakademiet i Tromsø – UiT.

I Namsos viser Lindahl sin store separatutstilling «Collateral Impact» i Kunstmuseet Nord-Trøndelag i perioden 7. september – 2. november.

www.ingeborgannie.com

Velkommen til åpningen av både TÅKE av Inger Lise Hansen og SØRFJORDEN av Ingeborg Annie Lindahl torsdag 17. oktober kl. 19.00!

Ingeborg Annie Lindahl is known for her large-scale drawings with dramatic natural motifs drawn with chalk. We present her drawing «Sørfjorden – sensing with thoughts» from 2016.

Sørfjord is part of the Hardangerfjord known for its dramatic landscape with mountains, fjords and fruit trees. But in this beautiful place, a serious pollution is hidden in the Sørfjord. The water has a very high concentrations of heavy metals such as lead, mercury, dioxins, cadmium and PCBs from industrial industry in Odda.

Lindahl’s monumental black-and-white chalk drawing focuses on the contrasts of the beautiful landscape – which seems to be completely untouched by human activity – and the underlying serious problems of reckless overuse and pollution that are often ignored by closing our eyes to the problem.

Ingeborg Annie Lindahl (b. 1981, Harstad) holds an MA in art from Bergen Academy of Art and Design, and a BA from Tromsø Art Academy – UiT. At the Nord-Trøndelag Art Museum in Namsos Lindahl presents a large solo exhibition «Collateral Impact» during the period September 7 to November 2.

www.ingeborgannie.com

Welcome to our opening Thursday 17th of October at 7 p.m.