Besøk TSSK +

Åpent
Onsdag – fredag 12.00 – 17.00
Lørdag – søndag 12.00 – 16.00

Adresse og kart ›

Svein Flygari Johansen
Waterworks

22. oktober 2015 – 15. november 2015

Flygari Johansen arbeider med ulike medier som installasjoner, film og skulpturer hvor han benytter biologiske materialer, elektronikk, eller digitale komponenter. I utstillingen presenteres tre nye arbeider med fokus på dynamiske prosesser som tilbyr oss forskjellige perspektiver på rom og tid.

Norsk

  • Åpning torsdag 22. oktober kl. 19
  • Kunstneren holder en omvisning i utstillingen fredag 23. oktober kl. 18

Svein Flygari Johansen (f. 1959) er en markant og samfunnsengasjert kunstner opptatt av moderniseringsbegrepet i tilknytning til natur, kultur og identitet. Flygari Johansen arbeider med ulike medier som installasjoner, film og skulpturer hvor han benytter biologiske materialer, elektronikk eller digitale komponenter. Trøndelag senter for samtidskunst er glad for å kunne presentere kunstneren med en større separatutstilling i Trøndelag. Utstillingen med tittel Waterworks inneholder tre komplekse arbeider med fokus på dynamiske prosesser som tilbyr forskjellige perspektiver på rom og tid. Hvor det kaotiske tar kommandoen, der kontrollen aldri er total, og materialene har overtaket.

Kunstverkene handler samtidig om naturkreftenes poesi og mulighet som språk. I ethvert landskap ser det ut til at blomster og planter står stabile og stoiske, men når en måler omgivelsenes påvirkning på dem, kan man se hvor komplekse og dynamiske deres indre liv er. I Waterworks demonstreres blant annet vannets egen skjøre poesi; en liten berøring, eller bevegelse, og det skifter form. Vannet tar alltid den korteste veien. En liten høydeforskjell og det raser av sted for å prøve å finne ro i en lavere høyde. Vann er et naturelement med en potensiell uro der fossen er dets maksimale kaos. Slik som bisvermen tilsynelatende ser ut som det rene kaos, men hvor individene alltid har et felles mål – og dør gjerne for fellesskapet.

Svein Flygari Johansen samarbeider med Jonny Bradley i utviklingen av teknologiske løsninger og programmering av kunstverkene.

http://flygari.com

Les dybdeintervjuet av Svein Flygari Johansen ved Andre Gali, publisert på kunstforum.as i 2012.

English

  • Opening Thursday 22 October at 19
  • Artist Presentation Friday 23 October at 18

Svein Flygari Johansen (b. 1959) is a prominent and socially engaged Norwegian artist concerned about modernization surrounding nature, culture and identity. Johansen uses different media and materials, making installations, film or sculpture. Dealing with biological materials, electronics and digital components.

The artist presents in the exhibition three new works focusing on dynamic processes, where the chaotic takes command, where control is never total, and the materials have the advantage. Including how water can be so fragile; a small touch, or movement, and it changes shape. It is a natural element with a potential turmoil where the waterfall is its maximum chaos. The same applies to bees in the swarm, which apparently looks like pure chaos, but the individuals always have a common goal – and dies for the community.

Svein Flygari Johansen collaborates with Jonny Bradley in the technical programming and solution of the art pieces.

http://flygari.com