Besøk TSSK +

Åpent
Onsdag – fredag 12.00 – 17.00
Lørdag – søndag 12.00 – 16.00

Adresse og kart ›

TRÅANTE 2017 :
Show me Colour

05. februar 2017 – 12. februar 2017

Show me Colour: Resistance and Advocacy in Contemporary Sami Art

Norsk

TRÅANTE 2017 er en storstilt markering av 100 års kamp for demokrati, rettferdighet og mangfold for det samiske folket. Det er en nasjonal begivenhet som i februar 2017 skal feires på ulike måter i Trondheim, Sapmi og Norge forøvrig. I den anledning presenterer vi et mangfold av utøvere innen den samiske samtidskunsten. «Show Me Colour» er et samarbeidsprosjekt mellom Trøndelag senter for samtidskunst, RAKE visningsrom og Samisk senter for samtidskunst / Sámi Dáiddaguovddáš. På kunstsenteret inviterer vi til tre kvelder med performance, musikk og samtaler med de deltakende kunstnerne.

Last ned programmet til Show Me Colour

Tirsdag 7. februar kl. 16.00 – 17.00  NB. Nytt tidspunkt!

  • «We are still here» – Performance/action av Anders Sunna og Sofia Jannok utenfor kunstsenteret

Sofia Jannok er en av Sápmis største artister, som har vekket stor interesse i Sverige. Det kritikerroste fjerde albumet til Jannok, «Orda – This Is My Land» har fått stor oppmerksomhet i media. Med tekster på engelsk, nordsamisk og svensk har Sofia Jannok et sterkt politisk budskap omoppreisning for det samiske folket.

Anders Sunna er samisk kunstner og aktivist. Sunna er utdannet ved Konstfack i Stockholm og Umeå Kunstskola, og arbeider blant annet med maleri og graffitikunst. Hans kunst er politisk og tar ofte utgangspunkt i samisk historie og egen oppvekst i en reindriftsfamilie i Norrbotten.

Onsdag 8. februar fra kl. 18.00

  • Performance av Marita Isobel Solberg – Sjøsamiske metaforer – Laponis Metaphoris de Marae
  • Performance av Geir Tore Holm og Elina Waage Mikalsen.

Marita Isobel Solberg (f. 1977) er en mangefasettert kunstner basert i Tromsø. Mange kjenner henne i fra bandet Mara & the Inner Strangeness. Solberg arbeider med performancekunst, lyd, musikk, keramikk og installasjon. Hun har sin utdannelse fra Nordland kunst- og filmfagskole, og har en mastergrad i kunst fra Kunsthøgskolen i Oslo.

Geir Tore Holm (f. 1966) er oppvokst i Manndalen i Kåfjord. Han bor og arbeider på gården Ringstad i Skiptvet i Østfold. Han arbeider med video, fotografi, skulptur, performance og installasjoner. Parallelt med sitt virke som kunstner har han formidlet, skrevet om og undervist i samtidskunst. Han har utdanning fra Kunstakademiet i Trondheim i 1995, og vært stipendiat ved Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Holms separatutstilling på RAKE visningsrom åpner 7. februar kl. 19.

Elina Waage Mikalsen (f. 1992) kommer fra Tromsø, men bor i Kabelvåg der hun tar en bachelor i samtidskunst ved Nordland kunst- og filmfagskole. Hun arbeider med video, installasjon, tekst, lyd og performance. I tillegg er hun vokalist i bandet Blood Forest Family og soloprosjektet Juicy Máihlái.

Torsdag 9. februar fra kl. 18.00

  • Performance av Suohpanterror
  • Performance av Sami Girl Gang
  • Kunstnersamtale Sissel Bergh og Anders Sunna, moderert av kurator Jan-Erik Lundström.

Suohpanterror er et kunstner- og aktivistkollektiv etablert tidlig på 2000-tallet med medlemmer fra Finland, Norge og Sverige. Suohpanterror arbeider politisk gjennom performance, gatekunst og ulike medieprosjekter. suohpanterror.com

 

Sami Girl Gang er et pågående samarbeid mellom kunstnerne Carola Grahn og Silje Figenschou Thoresen og en plattform for kunstneriske eksperimenter med utgangspunkt i samiske narrativ og feministiske vurderinger. Formålet er å bruke kunstneriske metoder til å utforske komplekse spørsmålssettinger i dialog med det samiske samfunnet og feministiske teorier.

Carola Grahn (f. 1982) er en sørsamisk billedkunstner fra Jokkmokk basert i New York og Sápmi. Grahn er utdannet på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm og arbeider tematisk og idébasert, først og fremst med materialisering av tekst, installasjonsstrategier og skulpturelle medium. Hun interesserer seg i maktstrukturer og sosiale konstruksjoner, primært i forhold til etnisitet og kjønn.

Silje Figenschou Thoresen (f. 1978) er kunstner fra Kirkenes og har sin utdannelse fra Kunsthøgskolen i Bergen og Konstfack i Stockholm. Thoresen har bakgrunn i den samiske kulturen hvor selvhjulpenhet er det ideelle, og hvor man har lært å sette pris på kreativ tilnærming og en DIY-holdning. Thoresen har de siste årene arbeidet med å bygge installasjoner av ulike typer funnede materiale som tre, papir eller plast – noe fra naturen og noe fra industrielt overskudds-materiale. Både Grahn og Thoresen skal delta i Kunsthall Trondheim sin utstilling med samisk samtidskunst senere i 2017.

Sissel M. Bergh (f. 1974) er kunstner bosatt i Trondheim. Hun har en mastergrad fra Kunstakademiet i Oslo (2002), og er i tillegg utdannet ved University of Technology – Fine Art Departement i Durban, Sør-Afrika. Bergh står bak det store utstillingsprosjektet Dalvedh, som tar for seg det sørsamiske perspektivet på majoritetssamfunnenes rådende framstilling av samisk kultur og historie. Nå arbeider hun med å utvikle en serie korte dokumentarfilmer, “knowhowknow”, og et bokprosjekt, “Ajmodh ajtodh” der hun samler inn spor av samisk kultur langs kysten av Møre og Trøndelag (Nordland).

Anders Sunna (f. 1985) er samisk kunstner og aktivist bosatt i Jokkmokk, Sverige. Sunna er utdannet ved Konstfack i Stockholm og Umeå Kunstskola, og arbeider blant annet med maleri og graffitikunst. Hans kunst er politisk og tar ofte utgangspunkt i samisk historie og egen oppvekst i en reindriftsfamilie i Norrbotten.

Jan-Erik Lundström (f. 1958) er kurator, kritiker og historiker, og er for tiden fungerende direktør ved Samisk senter for samtidskunst / Sámi Dáiddaguovddáš.

Arrangementene er støttet av Sametinget og Kulturrådet.

All info om TRÅANTE 2017 finner du på www.tråante2017.no

Datne gaajhkh bïevnesh Tråanten 2017:n bïjre gaavnh sæjrosne www.tråante2017.no

Foto: Geir Tore Holm: Soloppgang Øvre Ringsted i mai 2014

English

TRÅANTE 2017 is a celebration marking the 100 years of fighting for democracy, justice and diversity for the Sami people. In February 2017 there will be a variety of celebrations in Trondheim. «Show Me Colour» is a joint project of three art institutions, presenting a diversity of artists within the Sami contemporary art scene. There will be two evenings, here at the art center, with performances, music and artist talks with the participating artists.

All information about TRÅANTE 2017 at www.tråante2017.no

 

 

traante2017-logo

 

 

 

 

 

 

Foto: Monika A Svorstøl