Besøk TSSK +

Åpent
Onsdag – fredag 12.00 – 17.00
Lørdag – søndag 12.00 – 16.00

Adresse og kart ›

Søknadsfrist produksjonsstipend 17. august

17. august 2020 – 17. august 2020

 

Søk produksjonsstipend 2020

Trøndelag senter for samtidskunst (TSSK) har gleden av å utlyse produksjonsstipend til profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere med Trøndelag som bo- og arbeidssted. Stipendene er muliggjort gjennom Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) sin ordning Delegerte tildelinger. BKHs retningslinjer ligger til grunn for tildelingen av stipendene.

Som kunstnerstyrt visningsrom har Trøndelag senter for samtidskunst en intensjon om å støtte opp om arbeidsvilkårene for kunstnere som bor og har sitt virke i Trøndelag fylke. Formålet med stipendene er å bidra til kunstproduksjon av høy kvalitet, samt å støtte det regionale kunstnerpolitiske arbeidet med å styrke kunstnerøkonomien.

Søkefrist: mandag 17. august 2020

Stipendene utdeles til minimum én og inntil fire kunstnere. Den enkelte søker vil kunne motta mellom 25.000.- og 100.000.-

Kriterier for å søke produksjonsstipend:

Hvem kan søke:

 • Stipendene er forbeholdt profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere med bo- og arbeidssted i Trøndelag

Hva kan det gis støtte til:

 • Produksjon/ utvikling av kunstprosjekter
 • Individuell kunstproduksjon i tilknytning til utstillingsprosjekt (uterom eller inne)
 • Det er videre et krav at produksjonsstipendet benyttes i 2020/2021

Det gis ikke støtte til:

 • Residencyopphold
 • Innkjøp av utstyr
 • Kunstnere som er i et utdannelsesforløp

Krav til søknaden:

 • Kortfattet prosjektbeskrivelse (maks 1 A4 side)
 • En portfolio med 5 arbeider
 • CV

Leveres samlet som én PDF-fil.

Søknad sendes på epost til Trøndelag senter for samtidskunst: post@samtidskunst.no

Merk emnefelt med «Søknad om produksjonsstipend 2020».

 • Søknader om stipend skal vurderes mot vedtatte kriterier av et kunstfaglig kompetent organ oppnevnt av TSSKs styre.
 • Tildelingene vil skje uavhengig av kjønn, alder og organisasjonstilhørighet.
 • Innstillingene vil foreligge i starten av september.
 • Stipendene utbetales i 2020.
 • Stipendene utlyses via nyhetsbrev, e-post til kunstnerne organisert i Trøndelag Bildende Kunstnere og Norske Kunsthåndverker Midt-Norge, sosiale medier og på vår nettside no
 • Stipendmottakerne vil bli annonsert på kunstsenterets hjemmeside, sosiale medier og i media (via pressemelding).

For spørsmål ta kontakt med Trøndelag senter for samtidskunst ved daglig leder Randi Martine Brockmann på epost: randi@samtidskunst.no

Apply for Production grants 2020

Trøndelag Centre for Contemporary Art is pleased to announce 1 – 4 individual production grant opportunities for Trøndelag based professional artists.

The grants are made possible through delegated funds from The Relief Fund for Visual Artists (Bildende Kunstneres Hjelpefond – BKH), an organization that provides project support, individual grants, and scholarships to artists working in Norway. BKH collaborates with local institutions throughout the country intending to strengthen Norwegian art production.

Deadline: August 17, 2020

We will award 1 – 4 artists an individual production grant. The individual applicant will be able to receive between 25.000 NOK and 100. 000 NOK.

It is TSSK’s ambition that the delegated funds will ensure high quality and diversity in the professional field of contemporary arts in our region. Trøndelag Centre for Contemporary Art’s intentions with the support is to help improve the working conditions and the financial situation of professional artists.

Criteria for applying for a production grant from Trøndelag Centre for Contemporary Art:

Who can apply:

 • Individual professional visual artists by an application. The artist must live and work in Trøndelag county

You may use the grant:

 • In the production of artworks related to a specific exhibition (in a gallery or in public spaces)
 • Production and development of art projects
 • Furthermore, we require that the production grant be used during 2020/2021

No support for:

 • Residencies
 • Purchase of equipment
 • Artists who have not completed their education

Application criteria:

 • A short project description with a progress plan describing what you apply for (Max 1 A4 pages)
 • Your CV
 • A portfolio of 5 works

Please submit all material as one pdf file

Submit your application to Trøndelag Centre for Contemporary Art.

By email: post@samtidskunst.no with the subject field «Application for production grants 2020». Or by mail to our address: Fjordgata 11, 7010 Trondheim.

Applications will be assessed against the approved criteria by a qualified committee appointed by TSSKs board.

 • The applicants will be considered regardless of gender, age, or organizational memberships.
 • Names of the recipients of the grants will be announced in the beginning of September.
 • The announcement will go through our newsletter, to members of Trøndelag Bildende Kunstnere and Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge, on social media and www.samtidskunst.no
 • We announce the grant recipients on our website, in social media, and in the press (through press release).

For any questions please contact Trøndelag Centre for Contemporary Art Randi Martine Brockmann by email randi@samtidskunst.no