Besøk TSSK +

Åpent
Onsdag – fredag 12.00 – 17.00
Lørdag – søndag 12.00 – 16.00

Adresse og kart ›

Vemund Thoe:
Ship of Fools

15. januar 2015 – 08. februar 2015

Vemund Thoe arbeider i hovedsak med maleri og har i lengre tid vært opptatt av abstraksjon som tegn på menneskelig eksistens.

NORSK
  • Åpning torsdag 15. januar kl. 19
  • Finissage med samtale mellom Vemund Thoe og Jason Havneraas søndag 8. februar kl. 13.

«A Ship of Fools and a Prairie of Idiots» by Jason Havneraas

Vemund Thoe arbeider i hovedsak med maleri og har i lengre tid vært opptatt av abstraksjon som tegn på menneskelig eksistens. I utstillingen «Ship of Fools» – Narrenes skip – viser Thoe en serie nye malerier med figurative og abstrakte motiver av ulike fartøyer. I sine bilder tar Vemund han blant annet opp det menneskelig heroisme og det å være en «fool» – en narr. Narrenes skip er en gammel allegori – et symbolsk motiv – basert på middelalderens historier om skip som seilte fra havn til havn og tok med seg de gale og de utstøtte i samfunnet for å sende dem på reise mot en ukjent skjebne. I senere tid er allegorien benyttet av forfattere og kunstnere for å utøve samfunnskritikk og påpeke menneskers dårskap på et satirisk og moraliserende vis. I Vemund Thoes eget maleri, Ship of Fools, er motivets eneste figurative element en lettbåt overfylt med tungt bevæpnede politimenn som holder på å synke. I bakgrunnen danner den mørke, diffuse skogen et abstrakt helvete, et ukjent mørke man har ingen kontroll over.

Vemund Thoe har sin utdannelse fra Statens kunstakademi i Oslo (2005) og Central St. Martins College of Art and Design i London (2006), samt fra Goldsmiths College i London (2007). Utstillingen er støttet av Billedkunstnernes Vederlagsfond.

www.vemundthoe.com
English
  • Opening Thursday 15 January at 19.00.
  • Finissage with Artist Talk between Vemund Thoe and Jason Havneraas Sunday 8 February at 13.00.

«A Ship of Fools and a Prairie of Idiots» by Jason Havneraas

Vemund Thoe works primarily with painting, and has for a long time been concerned with abstraction as a sign of human existence. In the exhibition Ship of Fools Thoe shows figurative and abstract paintings of different vessels (ships and aircrafts), addressing human heroism and about being a «fool». Ship of Fools is an ancient allegory – a symbolic motif – based on medieval stories about ships that sailed in to towns, collecting the outcasts of society, and taking them on a journey towards an unknown fate. In recent years this allegory has been exploited by writers and artists to exercise social criticism and point out human folly in a satirical and moralizing way. Vemund Thoe is a graduate of the Academy of Fine Art in Oslo (2005) and Central St. Martin’s College of Art and Design in London (2006), as well as a PhD. from Goldsmiths College in London (2007).

WWW.VEMUNDTHOE.COM
F104, olje på lerret, 2014
P1030770, olje på lerret, 2014
P1030756, akryl på lerret, 2015
Come to where the flavour is, collage, 2015