Besøk TSSK +

Åpent
Onsdag – fredag 12.00 – 17.00
Lørdag – søndag 12.00 – 16.00

Adresse og kart ›

KUNST I OFFENTLIGE ROM

Trøndelag Senter for Samtidskunst (TSSK) er en ledende aktør innen fagfeltet kunst i offentlig rom og har over 30 års erfaring med utsmykningsvirksomhet. Dette er en av hovedfunksjonene ved siden av utstillingsvirksomheten. Senteret har nært samarbeid med KORO, Kunst i offentlige rom, Trondheim kommune, Sør- og Nord Trøndelag fylkeskommune og kommuner i Trøndelag.

Rådgivning

Oppdragsgivere for kunst i offentlige rom, det være seg kommuner, fylkeskommunen og private næringsliv, kan kontakte Trøndelag senter for samtidskunst for å få hjelp og rådgivning med følgende:

 

 • Utlysning av konsulentoppdrag gjennom KORO sitt nasjonale konsulentregister og gjennom nyhetsbrevet vårt.
 • Oversikt over regionale kvalifiserte kunstkonsulenter.
 • Videreformidle informasjon om prekvalifisering og konkurranser.
 • Veilede kunstkonsulenter.
 • Veilede oppdragsgiver (kommuner, fylkeskommunen, private næringsliv).
 • Bidra med fagkompetanse til søknader om tilskudd.

 

KORO

KORO Kunst i offentlige rom er statens fagorgan for kunst i offentlige rom som forvalter utsmykninger i statlige bygg og disponerer midler for tilskudd til kommunale og fylkeskommunale bygg og uterom.

 

Trøndelag Centre for Contemporary Art (TSSK) has been working with art in public space since its foundation, and has for many years been the regional contact institution for KORO, the Norwegian government’s professional body for art in public spaces. TSSK provides practical advice and information to both the public and the private sector, and aims to contribute with artistic professionalism in the management of public space and urban development.

Our work with art in public space is an important part of our core activities, and we offer a unique competence within the field. We will work towards securing artistic quality in public art projects within our region, and towards an active and critically reflecting, public conversation about art and our shared public spaces.

Kunst i offentlige rom

KUNST I OFFENTLIGE ROM

Trøndelag Senter for Samtidskunst (TSSK) er en ledende aktør innen fagfeltet kunst i offentlig rom og har over 30 års erfaring med utsmykningsvirksomhet. Dette er en av hovedfunksjonene ved siden av utstillingsvirksomheten. Senteret har nært samarbeid med KORO, Kunst i offentlige rom, Trondheim kommune, Sør- og Nord Trøndelag fylkeskommune og kommuner i Trøndelag.

Rådgivning

Oppdragsgivere for kunst i offentlige rom, det være seg kommuner, fylkeskommunen og private næringsliv, kan kontakte Trøndelag senter for samtidskunst for å få hjelp og rådgivning med følgende:

 

 • Utlysning av konsulentoppdrag gjennom KORO sitt nasjonale konsulentregister og gjennom nyhetsbrevet vårt.
 • Oversikt over regionale kvalifiserte kunstkonsulenter.
 • Videreformidle informasjon om prekvalifisering og konkurranser.
 • Veilede kunstkonsulenter.
 • Veilede oppdragsgiver (kommuner, fylkeskommunen, private næringsliv).
 • Bidra med fagkompetanse til søknader om tilskudd.

 

KORO

KORO Kunst i offentlige rom er statens fagorgan for kunst i offentlige rom som forvalter utsmykninger i statlige bygg og disponerer midler for tilskudd til kommunale og fylkeskommunale bygg og uterom.

 

Trøndelag Centre for Contemporary Art (TSSK) has been working with art in public space since its foundation, and has for many years been the regional contact institution for KORO, the Norwegian government’s professional body for art in public spaces. TSSK provides practical advice and information to both the public and the private sector, and aims to contribute with artistic professionalism in the management of public space and urban development.

Our work with art in public space is an important part of our core activities, and we offer a unique competence within the field. We will work towards securing artistic quality in public art projects within our region, and towards an active and critically reflecting, public conversation about art and our shared public spaces.