Besøk TSSK +

Åpent
Onsdag – fredag 12.00 – 17.00
Lørdag – søndag 12.00 – 16.00

Adresse og kart ›

—————————————————————————————

KUNST I OFFENTLIGE ROM

—————————————————————————————

Trøndelag senter for samtidskunst (TSSK) er en ledende aktør innen fagfeltet kunst i offentlig rom og har over 30 års erfaring med utsmykningsvirksomhet. Dette er en av hovedfunksjonene ved siden av utstillingsvirksomheten. Senteret har nært samarbeid med KORO, Kunst i offentlige rom, Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og kommuner i Trøndelag.

—————————————————————————————

RÅDGIVNING OG INFORMASJON

—————————————————————————————

Oppdragsgivere for kunst i offentlige rom, det være seg kommuner, fylkeskommunen og private næringsliv, kan kontakte Trøndelag senter for samtidskunst for å få hjelp og rådgivning med følgende:

 • Utlysning av konsulentoppdrag gjennom KORO sitt nasjonale konsulentregister og nyhetsbrevet.
 • Oversikt over regionale kvalifiserte kunstkonsulenter.
 • Videreformidle informasjon om prekvalifisering og konkurranser.
 • Veilede kunstkonsulenter.
 • Veilede oppdragsgiver (kommuner, fylkeskommunen, private næringsliv).
 • Bidra med fagkompetanse til søknader om tilskudd.

Ta kontakt med:

E-post: Randi Martine Brockmann 

Telefon: (+47) 73 52 49 10

—————————————————————————————

KORO

—————————————————————————————

KORO Kunst i offentlige rom er statens fagorgan for kunst i offentlige rom som forvalter utsmykninger i statlige bygg og disponerer midler for tilskudd til kommunale og fylkeskommunale bygg og uterom.

Trøndelag Centre for Contemporary Art (TSSK) has been working with art in public space since its foundation, and has for many years been the regional contact institution for KORO, the Norwegian government’s professional body for art in public spaces. TSSK provides practical advice and information to both the public and the private sector, and aims to contribute with artistic professionalism in the management of public space and urban development.

Our work with art in public space is an important part of our core activities, and we offer a unique competence within the field. We will work towards securing artistic quality in public art projects within our region, and towards an active and critically reflecting, public conversation about art and our shared public spaces.

—————————————————————————————

FORMIDLING AV KUNSTVERK I OFFENTLIGE ROM

—————————————————————————————

I et samarbeid med DKS Trondheim og på oppdrag av Trondheim kommune har avdeling for kunstformidling ved Trøndelag senter for samtidskunst arbeidet med å utvikle kunstpedagogisk formidlingsinnhold til tre bestemte kunstprosjekter i byens uterom.

Minnested etter 22. juli «Terra Incognita – Den hvite plassen», De fem kunstverkene på Brattørkaia, Lars Ø. Rambergs «Kapitalistischer Realismus» (Berlinmuren) på Solsiden. 

Minnested etter 22. juli, omvisning for 8.-10. trinn ungdomsskole

Tilbudet om organisert kunstpedagogisk formidling i forbindelse med et besøk på Minnestedet er et verdifullt bidrag for lærere til å arbeide med kontroversielle temaer, 22. juli og kunst i skolesammenheng.

Formidlingstilbud er gjort tilgjengelig for byens lærere og skoleelever gjennom Den kulturelle skolesekken. Her kan du lese mer om formidlingstilbudet: https://trondheim.ksys.no/produksjon/1009544

Ta kontakt med:

Kunstformidlingsansvarlig Amalie Marie Selvik

E-post: formidling@samtidskunst.no

Telefon: (+47) 73 52 49 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————

KUNST I OFFENTLIGE ROM I TRØNDELAG : REGIONALT NETTVERK

—————————————————————————————————

Trøndelag senter for samtidskunst inviterer i samarbeid med Trøndelag fylke og Trondheim kommune til en seminarrekke om kunst i offentlige rom i regionen.  

Siden 2016 har aktørene arbeidet i rammen av Regional strategi for kunst i offentlige rom hvor også Levanger kommune og Kunstakademiet NTNU er partnere. Målet med strategien er at vurdering og utvikling av kunst i offentlige rom er en naturlig del av all by- og tettstedsutvikling i Trøndelag og at regionen er toneangivende nasjonalt både når det gjelder kunnskap, formidling og utvikling av området. For å oppnå dette vil noen av de viktigste tiltakene være å skape nye modeller og metoder for utvikling av kunstprosjekter i offentlig rom og å styrke de ulike aktørenes kompetanse innenfor fagfeltet.

En ønsket målsetning for oppstarten av seminarrekken er å initiere et regionalt nettverk for og med kommuner hvor kunnskapsdeling og erfaringsutveksling om pågående eller planlagte satsninger/ prosjekter kan skje.

Seminarene henvender seg i til kommunene i regionen og andre aktører i feltet som kunstnere, kuratorer, kunstkonsulenter, arkitekter og private utbyggere og næringsliv.

Målet med seminarrekken er:

 • Å gi kommuner i Trøndelag kunnskap om produksjon og forvaltning av kunst i offentlige rom.
 • Å skape engasjement og vilje til å initiere kunst satsninger.
 • Å presentere eksempler på prosjekt som kan inspirere.
 • Å presentere foredrag om aktuelle tema og problemstillinger.
 • Å skape økt forståelse og kunnskap om kunstens rolle og betydning i stedsutviklingen.
 • Å legge grunnlaget for et regionalt nettverk.
 • Å utvikle kompetanse som kan føre til en større regional kunstproduksjon mot 2030.

—————————————————————————————————

SEMINAR 1 : STJØRDAL

—————————————————————————————————

«Kunst i offentlige rom (fra A til Å)» 

Når: 11. september kl. 10.00 – 15.00 | Sted: Kimen kulturhus, Stjørdal.

Det første seminaret gjennomføres i samarbeid med Stjørdal kommune. Konferansen skal gi en helhetlig innføring i feltet og vise til de muligheter og utfordringer det er i arbeidet med kunst i offentligheten – være seg i bygg, uterom eller i stedsutvikling. Vi vil belyse forhold som angår drift, forvaltning, produksjon og formidling fra foredragsholdere med inngående kjennskap til og erfaring fra feltet. Samt gi praktiske eksempler på hvordan et utsmykkingsprosjekt kan initieres, planlegges og gjennomføres.

Utfyllende program og praktisk informasjon for dagen 

PÅMELDINGSKJEMA FINNER DU HER!

Mulighet for fordypning:

I etterkant av samlingen 11. september er målsettingen å gjennomføre fordypningsseminarer hvor ulike tema/bolker knyttet til forvaltning, produksjon og formidling belyses og diskuteres.

—————————————————————————————————

SEMINAR 2 : LEVANGER

—————————————————————————————————

«Kunst, kulturarv og byutvikling: Byutviklingsverksted» 

Når: 28. og 29. november | Sted: Festiviteten, Levanger 

Levanger kommune inviterer til et spennende todagers byutviklingsseminar i Levanger der kunst og kulturarv som ressurs i byutviklingen blir et tema.

Seminaret anbefales kunstkonsulenter, prosjektledere i kommuner og andre aktører i feltet i Trøndelagsregionen som kunstnere, kuratorer, arkitekter og private utbyggere og næringsliv m.fl.

Her under finner du lenke til hele programmet for de to dagene og påmeldingsskjema.

Program
Påmelding
Facebook arrangement

Påmeldingsfrist er 22. november!

—————————————————————————————————

SEMINAR 3 : TRONDHEIM

—————————————————————————————————

Når: 2020

Mer info kommer!

 

—————————————————————————————————

Har du spørsmål om den regionale satsingen Kunst i offentlige rom Trøndelag?

Ta kontakt med Randi Martine Brockmann på Trøndelag senter for samtidskunst

E-post: randi@samtidskunst.no eller tlf. 73 52 49 10.