Besøk TSSK +

Åpent
Onsdag – fredag 12.00 – 17.00
Lørdag – søndag 12.00 – 16.00

Adresse og kart ›

Kunst i offentlige rom

Trøndelag Senter for Samtidskunst (TSSK) er en ledende aktør innen fagfeltet kunst i offentlig rom og har over 30 års erfaring med utsmykningsvirksomhet. Dette er en av hovedfunksjonene ved siden av utstillingsvirksomheten. Senteret har nært samarbeid med KORO, Kunst i offentlige rom, Trondheim kommune, Sør- og Nord Trøndelag fylkeskommune og kommuner i Trøndelag, Gjennom RSU, Regionalt Samarbeidsutvalg, bestående av profesjonelle kunstnere som er knyttet til institusjonen, har TSSK offentlig godkjent rådgivningsstatus i utsmykkingsoppgaver.

KORO

KORO Kunst i offentlige rom er statens fagorgan for kunst i offentlige rom som forvalter utsmykninger i statlige bygg og disponerer midler for tilskudd til kommunale og fylkeskommunale bygg og uterom.