Besøk TSSK +

Åpent
Onsdag – fredag 12.00 – 17.00
Lørdag – søndag 12.00 – 16.00

Adresse og kart ›

Statens utstillingsstipend 2017

Nytt om Statens utstillingsstipend – søknadsfrist fredag 1. september:

Kunstsentrene i Norge (KiN) overtar i 2017 administrasjonen av Statens utstillingsstipend.

Dette medfører ingen endringer for deg som søker stipendet.

Landets regionale kunstsentre fungerer fortsatt som sekretariat for innstillingskomiteene, mens Kunstsentrene i Norge (KiN) nå skal være sekretariat for tildelingskomiteen.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du på Kunstsentrene i Norge sin hjemmeside.

Du kan også laste ned dokumentene lenger ned.

1. FORBERED SØKNAD

• Les hele innledningen og bakgrunnsinformasjon om ordningen.

• Begynn å samle inn all informasjon som trengs til søknaden i god tid før søknadsfristen

Søknaden skal inneholde:

• Fullstendig utfylt søknadsskjema som også inkluderer budsjett med søknadsbeløp. I søknaden skal det gis opplysninger om søkeren/utstillingsstedet har fått eller har søkt tilskudd fra andre til utstillingen det blir søkt støtte til.

• Kortfattet prosjektbeskrivelse som bl.a. må inneholde prosjektidé og forklaring av hvordan denne er tenkt realisert (en til to A4-sider).

• CV med opplysninger om utdanningen til søkeren, tidligere kunstnerisk virksomhet som utstillinger, deltaking på juryert(e) utstilling(er), innkjøp, utsmykkingsoppdrag o.l. samt eventuell erfaring fra annen virksomhet.

• Relevant billedmateriale/skissemateriale/dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet.

• Avtale om visningssted, med forklaring på hvordan utstillingsutgiftene er tenkte delt mellom kunstner og arrangør.

2. SØKNADSSKJEMA

Søknadsskjema lastes ned fra nettsiden til Kunstsentrene i Norge (se nedenfor)

3. SEND INN SØKNAD

Søknaden må inneholde:

• utfylt søknadsskjema

• kort prosjektbeskrivelse

• relevantbilledmateriale/skisser

• kopi av signert utstillingsavtale med visningssted

• CV for deltakende /kunstnere

• Vi oppfordrer søkere på det sterkeste til å konvertere alle dokument til PDF før innsending.

Søknadsskjema og vedlegg sendes per e-post til kunstsenteret i den regionen der utstillingen skal arrangeres.

Skal utstillingen arrangeres i Trøndelag, sendes søknadsskjema og vedlegg til Trøndelag Senter for Samtidskunst, post@samtidskunst.no

Skal utstillingen arrangeres i Oslo, sendes søknadsskjema og vedlegg til Akershus Kunstsenter, post@akershuskunstsenter.no

Søknadsfrist fredag 1. september

Søknadsskjema
RETNINGSLINJER FOR UTSTILLINGSSTIPEND

Årsmeldingen 2016

Nå kan du laste ned årsmeldingen 2016 for TSSK i ny fresh design av SMØR Press. Rapporten presenterer arbeidet som styret og staben har gjort i 2016.

 

Vi benytter anledningen til å takke alle kunstnere vi har samarbeidet med, våre ulike samarbeidspartnere og bidragsytere, samt alle besøkende som tar del i programmet vårt.

Forsidebilde: Lars Skjelbreia, One Self as Another , 2016

Forside Årsmelding 2016-web

Kunstfeltets sosiologi II

27. mars 2017 arrangerte KiN – Kunstsentrene i Norge i samarbeid med Trøndelag senter for samtidskunst seminaret Kunstfeltets sosiologi II – perspektiver på kunstnerstyrte visningssteder i Sparebank 1 SMN, Søndregate 4 i Trondheim.

Med Kunstfeltets sosiologi II søker vi å tydeliggjøre kunstsentrene i relasjon til andre visningssteder og formidlingsaktører som opererer på den norske kunstscenen i dag. Målet med seminarrekken er å styrke bevisstheten rundt kunstsentrenes regionale og lokale rolle som nettverksbyggende institusjoner for formidling av samtidskunst og kunstfaglig kompetanse. Videre ønsker vi å initiere og bidra i en større kunstfaglig diskurs med tematikk og problemformuleringer rundt kunstsentrenes rolle, deres oppgaver og særegne kvaliteter (les ulik identitet) som kunstnerstyrte visningssted for samtidskunst lokalt, nasjonalt og internasjonalt. – Hvordan står kunstsentrene i dag i relasjon til andre visningssteder for samtidskunst?

Last ned seminarprogrammet og se video av de ulike presentasjonene her.

Kunstfeltets sosiologi II