tssk_banner_980x390.jpg
Utstillinger
og events

  1. Utstillinger
Anne Biringvad og Francis Enebeli
20.06.2013–11.08.2013

Sommerutstilling 2013

Åpning torsdag 20. juni kl. 19.00
Opening Thursday June 20 at 19.00 
 
I årets sommerutstilling har TSSK invitert to kunstnere som på ulikt vis retter skarpe blikk på vår tid med sine malerier og skulpturer.
 
Francis Enebeli er en dramatisk og ekspressiv maler, og benytter seg av sterke naivistiske elementer i sine figurative malerier. Motivene er sterke og skildrer situasjoner og scener fra vår samtids realiteter med et observant og kritisk blikk. 

Anne Biringvad lager skulpturer og tekstil-malerier der hun innarbeider og gjenbruker funnede gamle broderier, prydsøm og annet håndarbeid vi forbinder med umoderne norsk husflid.
Satt i nye sammenhenger blir disse fargesterke verkene en billedgjøring av hva som går tapt i vårt konsumsamfunn. Samtidig løftes frem tidligere kvinners arbeid, tidsbruk, utholdenhet og kunnskap. 

Les Budbringere i samtidskunsten som bl.a. refererer til Biringvads arbeider i Galleri BOA - KUNSTforum 27.03.13 
 
Stengt i fellesferien (08.07 – 27.07)
Åpner igjen 28.07 under Olavsfestdagene. 

---------------------------------------------------------

In this year's summer exhibition we present two artists, Anne Biringvad and Francis Enebeli, who cast sharp glances at our time with their paintings and sculptures
.
 
Francis Enebeli is dramatic and expressive in styles, and uses strong naive elements in his figurative paintings. His compositions are strong and depict situations and scenes from our contemporary realities with an observant and critical eye.
 
Anne Biringvad makes sculptures and textile paintings in which she incorporates and reuses old embroidery and sewing we associate with unfashionable Norwegian handicrafts. Put in new contexts, these colorful works becomes a picture of what is lost in our time in our consumer society. And at the same time lifts up these unknown women’s time-consuming work, perseverance and knowledge.

Closed for summer holidays between 08.07. - 27.07.
 

enebeli_17mai_500.jpg
Francis Enebeli: 17. mai

mjuke_momentar_200.jpg
Anne Biringvad: Mjuke momentar