colornoiser_c_jpg_mads_g_ba.jpg
Utstillinger
og events

  1. Utstillinger
Christel Sverre og Mads Gamdrup
09.01.2009–25.01.2009

Foto: Mads Gamdrup, Colornoiser C, 2008, utsnitt

Trøndelag Senter for Samtidskunst presenterer i årets første utstilling foto av Mads Gamdrup (DK) og Christel Sverre (NO). Begge kunstnerne arbeider ved Kunstakademiet i Trondheim, NTNU. 
 
Mads Gamdrup
I løpet av de seneste fem årene har Mads Gamdrup arbeidet med det monokrome fotografiets potensiale og kunstneriske utsagnskraft i forhold til en rekke fenomener som avstand, transparens, spiritualitet og materialitet. Gamdrup undersøker fotografiets grenser og muligheter ut fra Newton og Goethes fargeteorier. Ved hjelp av en spesial teknikk kalt Monochrome Colour Noise bearbeides hver farges enestående resonans ved å skape grader av transparens innen for den enkelte fargeenhet - fra ren farge til rent lys. Gamdrup gjør bruk av en fargepalett samlet gjennom årene ut fra den pikselerte støyen, som er oppstått i overførselen av hans egne analoge fotografier til digital fotografi. I et mørkerom har han definert fargene på fotopapir via forskjellige bølgelengder av lys visualisert som gradueringer av striper, drypp eller bobler. 

Stilt overfor disse mannshøye fotografier utsettes beskueren for et vell av flimmer, svimlende farger, som bedrar øyet til å oppfatte dem som vibrerende og nærmest åndende størrelser. Det figurative objekt for fotografiet er fjernet, og den abstrakte fremtoning får verkene til å synes nærmere Klein og Rothkos monokrome malerier enn fotografi. Ved å benytte fotografiers tekniske utgangspunkt som eksplisitt grunnlag for sine smukke fargekomposisjoner peker Gamdrup på en historisk dobbelttydighet mellom kunst og teknikk i dette mediet.

Christel Sverre
Begrepet natur kan defineres som det som er uavhengig av mennesker. Store deler av klodens overflate er dekket av slik natur selv om sterk befolkningsvekst og menneskenes utbredelse og bosettingsmønstre har gjort inngrep og kultivert naturen på ulike måter. En av disse menneskelige aktivitetene er utviklingen av offentlige og private hageanlegg skapt med tanke på fritid og rekreasjon. Slike hager avspeiler både behov for samspill og avhengighetsforhold til naturen. 

I det moderne samfunnet er det enkelte mennesket mer eller mindre uavhengig av naturen i sin hverdag. Samtidig opprettholdes både renessansens tanke om å overvinne naturen og romantikkes lengsel tilbake til naturen i de private hager. Her kommer menneskets dynamiske og uløselige forhold til naturen til uttrykk i form av dyrking for matauk, rekreasjon og estetisk nytelse. Hageeiere er på forskjellige måter og til ulike tider i harmoni eller disharmoni med sine hager og ofte utspiller det seg forhold som er umulig å avslutte både for hagen og hageeieren. Fotoserien Christel Sverre viser på TSSK handler om private hager. Serien er tilegnet hageeierne, men er like mye portretter av - og en hyllest til hagene selv og de aktiviteter som utspiller seg i dem.
  
Utstillingen er den første i en serie av tre samarbeidsprosjekter med tittelen 3D. 3D er et samarbeid mellom Trøndelag senter for samtidskunst (TSSK), masterstudiet i billedkunst ved Kunstakademiet i Trondheim, NTNU og masterstudiet i kunstkritikk og kulturformidling ved Historisk-filosofisk fakultet, NTNU.
for_gura.jpg
Christel Sverre, For Gurå, 2008