darkness_banner.jpg
Utstillinger
og events

  1. Utstillinger
DARKNESS AT NOON
MARIKEN KRAMER I THE BLACK CUBE
11.06.2010–11.07.2010

  • darkness_at_noon.jpg
  • darkness_at_noon2.jpg
  • darkness_at_noon6.jpg
  • darkness_at_n_galleri.jpg
  • there_is_no_door7.jpg

Video/film collage, super8 overført til DV
Lyd-design: Leon Muraglia 
Produksjonsår: 2010
For mer info : http://www.marikenkramer.com

Velkommen til utstillingsåpning fredag 11. juni kl. 19.00

Arbeidene til Mariken Kramer handler i stor grad om en interesse for menneskelig psykologi og sosiologi, mellommenneskelige møter og vår sårbarhet i forhold til fellesskapet. Hun jobber innen flere utrykk og kombinerer ofte video med andre elementer som bilder og skulpturer.
Ved TSSK vil Mariken Kramer vise to filmer, ”Darkness at Noon”  (2010) og ”Bangla Mishti - Brief Encounters in Kolkata”  (2006). Filmene vises parallelt, den ene som en installasjon og den andre i Black Cube (Bangla Mishti), og tanken er at de utfyller hverandre i forhold til de lyse og mørke sidene ved tilværelsen.
 
Mens ”Bangla Mishti - Brief Encounters in Kolkata” viser til noe av det mest positive ved livet, kjærlighet, har ”Darkness at Noon” et mer forstemmende innhold. Tittelen til filmen låner hun fra Arthur Koestler’s bok fra 1940 ved samme navn. Boken er en fremstilling av vanviddet bak Moskva-prosessene, Stalin's terrorregime og utrenskninger i Sovjet på 30-tallet. Vi følger den betrodde partimannen Rubashov fra hans arrestasjon, tilståelse og til slutt henrettelse. Vi får et innblikk i Rubashovs psyke, hans selvransakelse og refleksjoner rundt Partiet samt tidligere svik mot egne agenter. Koestler viser hvordan Rubashov blir et offer for det samme system, med den samme hensynsløse logikken han selv en gang tok del i som overgriper. Dette paradokset og tittelens (”mørke midt på dagen”) innbyrdes motsetningsforhold, fungerer som et utgangspunkt for Mariken Kramer’s arbeide. Filmen er en billedlig refleksjon over det potensielt onde som ligger i oss og hennes egen frykt for hvem hun, som et ”moralsk” subjekt, kan tillate seg å bli. For selv om de fleste av oss ønsker å tro vi ville ha hjulpet de utsatte, at vi aldri kunne angi vår nabo, akseptert voldtekter og ydmykelser ved å hengi oss til en ideologi der målet helliger middelet, så viser dessverre historien at man mest sannsynlig hadde havnet på side med overgriperne. Samtidig viser Stanley Milgram’s lydighetsstudier fra 60-tallet at vi er mer lydige overfor autoriteter enn tro mot vår egen samvittighet og frie vilje.
Men til tross for at historiens grusomme og voldelige gjentagelser bidrar til en følelse av menneskelig meningsløshet, er det viktig å huske på at de mange “stille helter” også er vanlige mennesker og at vår kapasitet til å gjøre gode handlinger og kan trigges. Filmen "Darkness at Noon" er en visuell fremstilling rundt denne dualiteten samt en personlig og mental reise, en kaptein Marlow’s søken opp elven.
Filmen er en collage av super8 film, dv og stills og vises for første gang ved TSSK. Lyd design er av Leon Muraglia.
 
”Bangla Mishti - Brief Encounters in Kolkata” (bangla mishti,= bengalske søtsaker/søtt fra Bengal) er  21 min lang og tar for seg kjærlighet i Kolkata (Calcutta) by. Vi følger et nygift pars historie, i lys av hvordan man skaper rom for kjærlighet i denne store og tilsynelatende kaotiske byen. I en kultur hvor det å vise kjærlighet offentlig for det meste  oppfattes som tabu finnes det likevel steder som par kan oppsøke. Bangla Mishti er gjort I samarbeid med Miriam Kramer og har tidligere blitt vist ved Luksuz Festival i Trska Gora, Slovenia, der den ble valgt ut som festivalens beste dokumentar, ved dokumentArt i Neubrandenburg, Tyskland og Kampen Bistro i Oslo. 

Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd.

English version