tssk_banner_980x390.jpg
Utstillinger
og events

  1. Utstillinger
Hand to eye
Anne Grefstad / Kristofer Henriksson / Love Evan Lundell / Robert Nilsen / Kezia Pritchard
13.02.2009–23.02.2009

Taus kunnskap:

"Det finnes mengder av ferdigheter som vi ikke kan redegjøre for, til tross for at vi kan utføre dem. Det er faktisk snarere en regel enn et unntak at vi ikke kan redegjøre for våre ferdigheter."

"Vi kan ikke forlate språket, for da kan vi ikke snakke med hverandre. Men vi kan heller ikke si det vi vil, for vi har bare språket å uttrykke oss i."

"Språkets båndbredde er mye mindre enn persepsjonens. Det meste av det vi vet om verden kan vi aldri fortelle til hverandre."

Denne utstillingen med 2.gruppe masterstudenter fra KIT, Kuntsakademiet i Trondheim er siste del av samarbeidsprosjektet 3D mellom TSSK og NTNU.