prototypeboks_banner.jpg
Utstillinger
og events

  1. Utstillinger
KUNSTHALL I TRONDHEIM PROSJEKT AV EIT
EKSPERTER I TEAM FRA NTNU
08.05.2010–09.05.2010

  • forside_blogg.jpg

VELKOMMEN TIL ÅPNING 15.00
EKSPERTER I TEAM/NTNU  presentere resultaten av prosjekt med tema KUNSTHALL I TRONDHEIM  
Dokumentarfilm, tekst, plakat, kunst-sti , diskusjon , rapport

Åpningstale av Harald Nissen

Special guest on table :  Boken om Marienborg 
Boken finnes til gjennomsyn og salg 

Servering & bar
Pølsegrill
Fra 19.30 ca DJ ELECTRON 

HVA ER EN FORMIDLINGSHALL?  HVA KAN EN FORMIDLINGSHALL VÆRE?  HVA ER EN FORMIDLINGSHALL I TRONDHEIM?  HVORDAN SER DEN UT?  HVOR ER DEN PLASSERT? HVA INNEHOLDER DEN? HVA TILBYR DEN?  HVA ER SAMTID – HVA ER HISTORIE?  Målsettingen til denne EiT-landsbyen er å utarbeide slike innspill og dermed bidra til realiseringen av formidlingshall i  Trondheim.   
Gruppe 1 presenterer en rapport med problemstillingen:  
”Gi rammer for utforming, innhold og den praktiske gjennomføringen av et artotek.” 
Artotek, samling av kunstverk til utlån for det alminnelige publikum, institusjoner osv., ofte i samarbeid med et bibliotek.  
Artikkel CapLEX 
I forbindelse med ønskene om oppstart av en kunsthall for samtidskunst i Trondheim, søker denne rapporten å belyse mulighetene for et artotek i tilknytting til kunsthallen. Det har etter hvert i arbeidet blitt mer klart at oppstart av et selvstendig artotek er gjennomførbart. Rapporten tar for seg ulike aspekter ved et artotek.
Gruppe 2 har utarbeidet og presenterer et fiktivt program for en formidlingshall. 
Gruppens problemstilling har vært : hvordan få en formidlingshall til å bli et levende bygg med rom for alle?
Dette har vært viktig for oss fordi vi ønsker at når det skal brukes mye tid og midler på kunst ønsker vi at det skal appelerer til flest mulig, ikke bare en lite gruppe spesielt interesserte. 
Gruppe 3 presenterer et kunststi-prosjekt. Det vil bestå i presentasjon av prosjektet(hovedkonseptet) og en prototype av stien som går fra tssk til kit(merket med bokser). Det vil være kunstinnslag på veien som leder bort til diplomutstillingen på kit. Gruppe 4 presenterer en oversikt over gruppens arbeid med å skrive en rapport som omhandler arbeidet med kartlegging i forbindelse med en potensiell Kunsthall i Trondheim. Gruppen har arbeidet med en todelt oppgave.  
1)  en rapport somi tar opp de ulike ønskene om hva en kunsthall skal inneholde, med intervjuer  fra ulike miljøer som har eller kanskje burde ha en tilknytning til prosjektet. 
2) en kronikk der ønsket er å skape diskusjon i Trondheim omkring kunsthallen og kartleggingsprosessen som har foregått de siste 6 årene
Gruppe 5 har laget en dokumentarfilm med intervjuer av ulike involverte partene i kunsthallplanlegginga i Trondheim. Kunsthallplanene er lite kjent blant folk som ikke allerede er spesielt interesserte i kunst. Hva skal en kunsthall egentlig inneholde? Hva slags institusjon skjuler seg bak dette begrepet?Prosjektet ønsker å bidra til deling av informasjon og dialog mellom fagpersoner og mellom kunstmiljøet og det potensielle publikumet, da slik kommunikasjon er nødvendig og et noe forsømt område.
Bakgrunn  
Trondheim kommune og Sør Trøndelag  Fylkeskommune har i nært samarbeid med kunstnere og kunstinstitusjoner i byen jobbet med planer for en formidlingshall i Trondheim. Planene skal utvikles, utarbeides og forankres i årene fram mot 2014.  www.kultimathule.no/abm-formidlingshall-og-kunsthall.aspx   Om Eksperter i Team (EiT)