bord_tssk.jpg
Utstillinger
og events

  1. Utstillinger
LIMETS TRIUMF OVER MATERIALENES INTEGRITET
PER KRISTIAN NYGÅRD
11.02.2011–06.03.2011

  • thermos_tssk.jpg
  • bord_tssk1.jpg
  • skisse_tssk.jpg
  • andra_sidan_galleri.jpg
  • limets_triumg_galleri_oversikt.jpg
  • limets_utanfor.jpg

På TSSK kommer Nygård til å vise skulpturer, objekter og grafikk som materielt referer til 60 tallets arkitektur og design, en tid der arkitektur og design var ideologiens siste instans. Gjennom en lang og ekstremt kjedsommelig prosess destruerer Nygård objektene som en nærmest rituell handling før de gjenoppstår som objekter og skulpturer i spenningsfeltet mellom autonomi og funksjon - som både hånfulle og poetiske.
Forholdet mellom modernistisk arkitektur og ideologi er et tema som går igjen i Nygårds arbeider og utgangspunktet for utstillingen er stålrørmøbler og likende med et gitt design og en spesifikk funksjon.
Nygårds arbeider motarbeider sitt materielle utgangspunkt og design og leker med fravær av funksjon eller dysfunksjon som det meningsbærende element.
Hva blir tilbake når den åpenbare funksjonen forsvinner? Er tingens funksjon det meningsbærende element?
 
Nygård er utdannet ved konsthögskolan i Malmö og bor og jobber nå i Trondheim. Han er også en av kreftene bak nettportalen ArtSceneTrondheim
(trondheimkunsthall.com) Nygård har tidligere stilt ut på Tegnerforbundet I Oslo, Galleri Magnus Åklund i Malmö, Høstutstillingen, og Hannover Kunstverein i Tyskland.
 
  
Mer info: www.perkristiannygaard.com


Utstillingen er støttet av Statens utstillingstipend/  Norsk Kulturråd

Information in English