test7.jpg
Utstillinger
og events

  1. Utstillinger
Rat export Hamlet
Video av Ilona Huss Walin i The Black Cube
02.10.2009–25.10.2009

I videoverket “Rat Export Hamlet” (2008) har Ilona Huss Walin latt levende rotter få rollene i Shakespears drama “Hamlet”. Skuespillet finner sted i et slottsinteriør som er bygget i rottenes skala. Rottene er ikke dressert, men improviserer etter egne behov. Som aktører i den klassiske genren får de en ny dimensjon. Filmens form, der lyden også er en viktig bestanddel, er resultatet av kunstnerens streben etter å kombinere to ulike verdener; som om Shakespears drama forsøker å følge rottenes improvisasjoner. Filmen er 15min.   

“Det finns många olika byggstenar i mina konstprojekt både visuella, praktiska och  mer abstrakta. Jag har länge varit intresserad av att ingående studera förförståelser och hur en situation uppfattas. En annan sak som intresserar mig är att kombinera det talade eller skrivna ordet med speciella situationer. Språket får läggas till och anpassas till den situation som jag har skapat för att en helhet skall framträda.” 
 
Ilona Huss Walin bor og arbeider i Göteborg, Sverige. Hun er utdannet ved Kunstakademiet i Bergen og Konsthögskolan, Valand. Hun har stilt ut på blant annet Rooseum i Malmö, 2005, Stenasalen Göteborg Konstmuseum, 2004, Nationalmuseum Stockholm 2003, Artgenda Biennal Hamburg, 2002, Konsthallen  Bohusläns museum, 2000.  
http://www.ilonahusswalin.com/

english

Filmen er gjennomførd med støtte fra Konstnärsnämnden, Sveriges bildkonstnärsfond, og Kulturkontakt Nord.

knb_logoliten.jpg          kknord_till_web.jpg