tsskvernissage_web.jpgtsskvernissage_web.jpg
Utstillinger
og events

  1. Utstillinger
"RumRum"
Torbjörn Johansson & Mats Olofgörs
13.03.2010–04.04.2010

  • reflexions.jpg
  • _3128270.jpg
  • _3128293.jpg
  • _3128338.jpg

Kunstnerne Mats Olofgörs og Torbjörn Johansson er aktuelle med  innvielsen av verket «Reflexions»  som ble valgt som monument til Det Kongelige Norske Vitenskabers Selskabs (DKNVS) 250-årsjubileum, og er oppført på Museumsplassen i Trondheim . I tidrommet 13.mars til 4.april. presenterer de et annet stedspesifikt verk  i TSSKs galleri i Fjordgata 11. Dette er et kunstverk publikum kan gå inn i, men også oppleve fra utsiden.
Verket skiller seg fra det mer permanente monumentet Reflexions, men inneholder også paralleller i form av romlighet, persepsjon, materialitet kontra immaterialitet- og viser samtidlig andre sider ved begge kunstnernes respektive kunstnerskap. Kunstnerne har tatt utgangspunkt I gallerilokalets arkitektoniske kvaliteter, og spesielt deres opplevelse av bygget som en stor eske som inneholder flere mindre esker. 
Som formale virkemidler bruker de farge, ulike bygningselementer, videoprojeksjon  og lys for å skape et nytt midlertidlig rom som er selve kunstverket. 
Gjennom å transformere gallerierommet og fasadene på begge sider av bygget, forandrer de byggets karakter og aktiviserer den nesten glemte fasaden ut mot Brattørtveita, samtidlig som fasaden mot Fjordgata får fungere som en reflektor som også lar livet utenfor på gaten speiles inn i det mørklagte lokalet innenfor. Verket kommer til å kunne oppleves døgnet rundt, enten på avstand utifra eller som besøk i et stort maleri / lysinstallasjon som publikum kan vandre rundt i under galleriets åpningstider. 

Velkommen til åpning lørdag 13.03 kl.13.00 !

Mer informasjon om kunstnerne Mats Olofgörs http://www.olofgors.nu/
Torbjörn Johansson http://www.torbjorns.com/
Reflexions : http://www.dknvsjubileum2010.no/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=149

Utstillingen er støttet av IASPIS og 3M NORGE

iaspis.jpg