forsidetssk1.jpg
Utstillinger
og events

  1. Utstillinger
MISFORSTÅ:
SISSEL M. BERGH
07.01.2011–30.01.2011

  • img_4821_sissel_galleri.jpg
  • img_4720_galleri.jpg
  • sissel_1_galleri.jpg
  • sissel_2_galleri.jpg
  • img_4787_galleri.jpg
  • img_4826_galleri.jpg
  • img_4732_galleri.jpg
  • img_4736_galleri.jpg

http://www.sisselmbergh.net/

Velkommen til utstillingsåpning fredag 7. januar kl. 19.00

Sissel M. Bergh betegner utstillingen som, 'En scenisk installasjon av delvis mekaniserte maleriobjekter, hvor lyden av verden vibrerer igjennom'
Bergh ønsker å skape et landskap av sammenhenger man kan gå inn i. Et språk for de minste segmenter hvor alle kulturelle referanser er skrellet av. 

Utgangspunktet for utstillingen er tegninger som Bergh arbeidet med, da hun bodde i utkanten av Lusaka, Zambia. Tegneprosessen  lar tilfeldighetene råde ved å helle blekk og la det tørke. Deretter blir det underliggende, (hittil ukjente vesener), framkalt ved hjelp av repetetive prikker og streker.

I utstillingen "Misforstå:" er disse tegningsprosessene blåst opp i stor størrelse til et eget univers i verden, slik at  betrakteren kan forholde seg til dem med sin egen kropp.

Lydkunstner Audun Eriksen har utviklet de tekniske løsningene for hvordan lyden gjennomtrenger objektene i samarbeid med Bergh.


english