tssk_banner_980x390.jpg
Utstillinger
og events

  1. Utstillinger
Ståle Sørensen: Tre og Trær
23.08.2012–16.09.2012

Utstillingen Tre og trær ved Trøndelag senter for samtidskunst er en eksperimentell separatutstilling av billedkunstneren Ståle Sørensen.

De siste årene har Sørensen jobbet med treverk som basismateriale for sine skulpturer. Trær er også et gjennomgangstema i hans tegninger og fotografier. Vi omgir oss daglig med trær og de er en vital del av vårt økosystem.  Trær er byggematerialer, emner og et fast gjennomgangstema gjennom hele kunsthistorien. Trær er der hele tiden, overalt, men hvor mye tenker vi over de og hvordan forholder vi oss til de? Som barn klatrer vi i trær, bygger hytte i de, et tre kan være hele verden. Som voksne må vi kanskje gjenoppdage trærne i våre liv?

Gjennom utstillingen ved TSSK ønsker Sørensen å vise sine skulpturer i en ny sammenheng og i nye relasjoner, men med en felles tematikk rundt temaet tre og trær. Gjennom hele utstillingsperioden vil det være små hendelser og forestillinger, med innslag av eksterne foredrag  i galleriet som kan belyse temaet fra forskjellige vinkler.

Sørensen vil spesialoppføre kunstverket ”to tom fir tom...” for Trøndelag senter for samtidskunst,  en installasjon som vil oppta store deler av utstillingsrommet. Som navnet indikerer er verket laget av standard bygningsmaterialer, en installasjon man kan bevege seg i og klatre på. Et rede, et stillas eller et reisverk til en mulig bygning?

Installasjonen tar utgangspunkt i forskjellige inspirasjonskilder, men med et klart utgangspunkt  i Sørensens små skulpturer i balsatre laget de siste to årene.

Åpningstider i visningsperioden:
Onsdag - fredag 10 - 14
Torsdag 10 - 18
Lørdag - søndag 12 - 16

Se også www.stalesorensen.no


Publikumsmøter under Tre og Trær
Gjennom utstillingen Tre og Trær ønsker Ståle Sørensen å vise sine skulpturer i en ny sammenheng og i nye relasjoner, og med utgangspunkt i tematikken tre og trær. Vi inviterer derfor i utstillingsperioden til små publikumsarrangement og møter, hvor ulike samarbeidspartnere bidrar med sine perspektiver og som kan belyse temaet fra forskjelligevinkler. Velkommen skal dere være!
 
Barnas omvisning 
søndag 2/9 kl.13
Velkommen til alle byens barn til omvisning i Ståle Sørensens utstilling Tre og Trær.
Runden formidles av Marit Roland.
 
Trondheim Open 
8/9 og 9/9 kl. 12 ‐16
Under årets Trondheim Open ønsker vi publikum velkommen til å besøke utstillingen Tre og Trær og se Ståle Sørensen arbeide videre på kunstverket ”to tom fir tom…”
Søndag 9/9 kl. 12: Artist Talk med Ståle Sørensen. Samtalen ledes av billedkunstner og
formidler Marit Roland.
Søndag 9/9 kl. 13: Musikalsk innslag ved Trondheim Sinfonietta.
 
Gammelskogen  
torsdag 13/9 kl 19
Hva finner vi i de gamle skogene, hvem lever her og hvorfor finnes de her?
Foredrag ved Arnodd Håpnes om den norske gammelskogen  og hva som kjennetegner den.
Håpnes er biolog og ansatt i Naturvernforbundet som fagleder for naturmangfold.
 
"Den gamle skogen er full av levesteder for et stort og særegent mangfold av arter. De gamle skogene er blitt sjeldne, derfor har også artene som trenger gammelskog blitt sjeldnere. Kanskje er noen til og med borte. Gamle trær, krokete trær, døende og døde trær skaper mangfold i gammelskogen. Disse levestedene finnes ikke i dagens kulturskoger, som dominerer i dagens skoglandskap etter mange år med intensiv flatehogst. Men, vi vet hva som må gjøres for å bevare gammelskogens mangfold!" 
Arnodd Håpnes – Naturvernforbundet.
 
Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste natur‐ og miljøvernorganisasjon. Naturvernforbundet jobber med et bredt spekter av saker innen miljø‐ og naturvern, men spesielt med områdene naturvern, klima, energi og samferdsel. 

Last ned kronikken "Skogen - en grønn løgn" lenger ned.


Tre som idé og eksperiment i kunst og arkitektur
En diskusjon om våre holdninger til tre som drivkraft for ideer og eksperimenter og som symbolsk, kulturell og etisk verdi.
Tid: søndag 16/9 kl. 13
 
Har vi, i vår digitaliserte verden, distansert oss fra det fysiske håndverket? Kan man snakke om en kunnskap som sitter i hendene? Er treet det siste, eller eneste materialet hvor man kan oppnå et rikt og variert uttrykk uten avansert verktøy og med beskjedne ferdigheter?
 
Gro Rødne, førsteamanuensis, NTNU Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning innleder til samtale om dette og tar utgangspunkt i hvordan man starter arkitektstudiet «hands on» med fullskalabygging i tre.
 
Alex Booker, professor ved NTNU Institutt for byggekunst, form og farge, er moderator.
 
Deltagere i panelet er:
Ståle Sørensen, billedkunstner
Trond Solberg, kunstner og teaterviter
Erlend Leirdal, billedkunstner 
TYIN tegnestue Arkitekter
Gro Rødne, førsteamanuensis, NTNU
 

Faste omvisninger hver søndag kl. 12  
Fra og med høsten 2012 tilbyr vi faste omvisninger for publikum søndager  kl 12.
Vi er fleksible på tidspunkt for omvisninger, og tilrettelegger gjerne omvisningsrunder på
forespørsel. Ta kontakt på formidling@samtidskunst.no eller tlf. 73 52 49 10.


VEDLEGG
  1. skogen___en_gronn_logn_mars_2012.pdf