tssk_banner_980x390.jpg
Utstillinger
og events

  1. Utstillinger
Systemkrise
14.04.2012–06.05.2012

Økonomiske nedgangstider, folkelige opprør, samfunnsmessige omveltninger, naturkatastrofer og terror. Når systemene svikter åpnes nye felt hvor virkeligheten kan reformuleres og andre konstellasjoner kan oppstå. 

Velkommen til utstilling, samtaler, poesilesing, presentasjoner og foredrag på Trøndelag Senter for Samtidskunst.

Deltakere: Kunstnere Thomas Kvam / Joar Nango og Silje Figenshou Thoresen / Kristin Tårnes / Shwan Dler Qaradaki / Andrea Lange Forfattere Marte Huke / Ellen Grimsmo Foros /   Asieh Amini /  Rawdna Carita Eira Filosof  Nils Oskal / Marit Hovdal Moan Siviløkonom Rune Skarstein Litteraturviter Anders Skare Malvik Domprost Ragnhild Jepsen
                                                 

Program: 

Lørdag 14.04 kl 14 Åpning 
 
Presentasjon av kunstprosjektetene Krieg dem krieg og Attack av kunstner Thomas Kvam. 
Påfølgende samtale mellom Thomas Kvam og litteraturviter Anders Skare-Malvik, 

Poesilesing ved Fribyforfatter Asieh Amini  / Conversation between poet and pilot 2011
 
Torsdag 19.04 kl 19
Poesilesing ved Rawdna Carita Eira / Løp svartøre løp/Ruohta muzetbeallji ruohta, 2011
 
Lørdag 21.april kl 14
Presentasjon av kunstprosjektet KLØKT av kunstnerne Joar Nango og Silje Figenshou Thoresen. 
Påfølgende samtale mellom Joar Nango, Silje Figenshou Thoresen og filosof Nils Oskal.

Poesilesing ved Ellen Grimsmo Foros / Jordbok,  2008
 
Torsdag 26.april kl 19
Presnetasjon av filmen “Det passer aldri at en krise kommer” av kunstner Kristin Tårnes. 

Foredrag ved Rune Skarstein, sosialøkonom.
 
Søndag  29.april kl 14
Presentasjon av kunstverket ”Salte kyss I”  ved kunstner Shwan Dler Qaradaki og kunstprosjektene ”Atelier populaire”  og ”Fallujah meditations” ved kunstner Andrea Lange 
Påfølgende samtale mellom Dler Qaradaki, Lange, Domprost Ragnhild Jepsen og postdoktor i filosofi Marit Hovdal-Moan.
 
Poesilesing av Marte Huke / til deg som falt og ikke stod opp igjen


Takk til kunstnerisk rådgiver Silje Engeness, forprosjektet Litteraturhuset i Trondheim. 
Prosjektet er støttet av Fritt Ord, BKH og Trondheim kommune 


Åpningstider i utstillingsperioden 14.04-06.05: 

onsdag: 9 – 15
torsdag: 14 – 20
fredag: 11 – 13 
lørd – sønd: 12 -17

mand og tirsd stengt

...........


s y s t e m k r i s e
 
 
2011 har vært ett år i krisenes tegn: Klimaforstyrrelser skaper ekstremvær i hele verden, og utløser humanitære katastrofer. I Europa og USA har finanskrisen sendt middelklassen ut i arbeidsledighet og daglig kastes folk ut av sine hjem. Dette har skapt grobunn for forskjellige protester og generell misnøye mot finanssystemet; noen voldelig og retningsløse som i London  – andre fredelig uttrykt gjennom blant annet Occupy Wallstreet bevegelsen. I Midtøsten har kravet om frihet og demokrati spredd seg fra land til land. Den arabiske våren har vært positiv på mange måter. Samtidig er det urovekkende at den foreløpig ikke har skapt den stabiliteten en kunne håpe i regionen.
Her hjemme ble vi rammet av terror 22. juli med angrepene mot Regjeringskvartalet og Utøya. Konsekvensene av angrepet skaper ringvirkninger vi enda ikke har oversikt over. De som ble rammet personlig bærer erfaringen med seg for resten av livet. For det norske samfunnet vekker det ubehagelige spørsmål rundt balansegangen mellom demokrati, ytringsfrihet, beredskap og overvåkning. Balansegangen mellom å bry seg og utøve sensur kan være hårfin, og vi har allerede sett gjennom høstens debatter at både politikere og folk flest sliter med denne. Yringsfrihet under ansvar har blitt et refreng, men hva legger vi i dette ansvaret?
 
Det mest skremmende med angrepet 22.juli er at selv om det ble utrettet av en person alene, er han en representant for strømninger og holdninger flere deler med ham. Ekstremistiske bevegelser er i fremmarsj rundt om i Europa. Hvordan vil dette utvikle seg når Europa nå opplever den verste økonomiske krisa på flere årtier? Hvordan kan vi beholde fokus på humanisme og menneskelig likeverd? Forfatter Pål Norheim forsøkte å sette ord på «Zeitgeist 2011» i november utgaven av Vagant. I følge Norheim, løper tidsånden gjennom så vel den arabiske våren som høyreradikale konspirasjonsfantasier. Fellesnevneren er «den globale mistroen til den politiske og økonomiske orden og de institusjoner som opprettholder den».
 
Systemkrise er tittel på utstillingen og tema på arrangementene rundt utstillingen av fem kunstnere/kunstenheter,  - som gjennom sine verk behandler ulike aspekt ved virkeligheten og på hvert sitt vis kan kaste lys på den urolige tiden vi lever i. Det snakkes, twittres, skrives om at noe nytt er på trappene. Mange kunstnere ønsker å være med å påvirke endringene, gjennom å gjøre verk som intervenerer i virkeligheten.
Trøndelag senter for samtidskunst ønsker med denne utstillingen å se på de globale endringsprosessene som vi lever midt oppe i og tilsynelatende på betryggende avstand fra.
 
Hva har krigen som vi er med på å føre i Afghanistan med måten (natur)ressurser håndteres på? Hvilken sammenheng er det mellom finanskrisen og flyktningepolitikken i dagens Europa? Hvor kan man trekke linjen mellom asylpolitikken og krigene vi deltar i? Hvordan henger ressursbruk sammen med flyktningepolitikk og krigføring? Og hvordan reflekterer kunsten disse virkelighetene og sammenhengene?
 
Vi har valgt å sette samtalen i fokus og åpne opp for nye samarbeidspartnere innen litteratur og samfunnsvitenskapene, for slik å kunne belyse systemkrise på en lite forutinntatt måte. I dette forarbeidet har vi hatt konsulenthjelp fra Prosjektleder Silje Engeness ved Litteraturhuset i Trondheim.
 
Kunstverden er fortsatt preget av det 20nde århundres avantgarde tenkning.
Avantgarden betraktet alltid seg selv som det høyeste uttrykk for revolusjonær bevissthet: Kun det totale brudd er relevant. De betraktet vanlige folk med like deler vemmelse og fascinasjon. Den likegyldighet og glede som de uinnvidde kan tillate seg å utvise - gjør Avantgarden svimmel og bekrefter vedkommendes avvisning av dennes virkelighet. Ved oppdelingen av innenfor og utenfor - i dem som er med og de som ikke er det, reproduserer kunsten den totalitære "bande"strukturen som, ifølge den franske skribenten Jaques Camatte, kjennetegner det kapitalistiske samfunn. Å tilhøre for å kunne eksludere er den indre dynamikk.  Alle de som ikke respekterer bandens normer utskilles til den ytre kontekst vold og misére. Avantgarde tenkningen har vært med på å påvirke drivkreftene i det kapitalistiske samfunn: Bruddet - det nye - er det eneste mål verdt å fokusere på.   Avantgarden brenner mer eller mindre hurtig opp, i følge Mikkel Bolt -  den går i oppløsning i jakten på seg selv. Det neste nye kommer stadig først.
Vi vil med denne utstillingen ‹‹bryte med avantgardens brudd tenkning›› og trekke kunsten inn i den humanistiske tradisjon og ambivalente virkeligheten.
 
Filosofen Slavoj Zizek beskriver i et intervju med tv-stasjonen Al-Jazeera, begivenheter i 2011 på følgende vis: ‹‹The system has lost its self evidence, its automatic legitimacy and now the field is open.››
Utstillingen ‹‹systemkrise›› legger seg til i dette åpne feltet.
 
 
Sissel M. Bergh
Kunstfaglig råd TSSK


systemkrise 

DELTAKERE:

Kunstnere:  

Kristin Tårnes (f.1985 Levanger) bor i Tromsø, nyutdannet fra Kunstakademiet i Trondheim, hvor hun driver galleriet Kurant. For TSSK har hun laget filmen ‹‹Det passer aldri at en krise kommer›› og handler om hvor vanskelig å ta innover seg en store endringer i klima, som krever drastiske endringer i livsstil.Tårnes er påvirket av der hun bor og opptatt av å fortelle historier gjennom tekst og bilder. Hun har lite tro på at kunst kan skape revolusjon, men målet er å få folk til å se verden på en litt annen måte enn det gjorde fra før.   http://kristintarnes.net/

Shwan Dler Qaradaki (f. 1977 i Kurdistan- nord Irak.) Kunstutdanning fra Suleimani,Irak og
Kunstakademiet i Oslo. Hans arbeider tar utgangspunkt i egen historie - i tegninger,
animasjons- og video-noveller. De er personlige og universelle på samme tid. Shwans kunst
problematiserer identiteter i en multietnisk og flerikulturell verden. Som liberal muslim med
kurdisk bakgrunn og ti års opphold i Norge bak seg, har han gjort spenningsfeltet mellom
muligheter, tradisjoner, brudd og fordommer til et gjennomgangstema. På TSSK vises filmen Salte kyss I.
http://www.qaradaki.com/index.html


KLØKT
Figenshou/Nango har reist rundt i det samiske området på begge sider av den
norsk/russiske grensen og dokumentert hvordan folk finner nyttige selvlagde løsninger til tross for den økonomiske og politiske tilstand. Kan enkle og kløktige hverdagsinnsikter vise vei i en annenøkonomisk situasjon, - når finanskrisen slår inn? http://www.indigenuityproject.com

Silje Figenshou(f.1978 i Kirkenes) Studerer til Master i møbeldesign ved Konstfack i 
Stockholm, våren 2012. Hun har bachelor både fra Kunsthøgskolen i Bergen og 
Høgskolen i Telemark, Institutt for folkekultur. 
Joar Nango (f.1979 i Alta) er utdannet arkitekt fra NTNU (2008) hvor han også har vært 
involvert i forskning på samisk arkitektur. For tiden er Nango bosatt i Oslo hvor han blant 
annet jobber som redaktør og utgiver av fanzinen SámiHuksendáidda: The Fanzine. Nango arbeider med ulike samarbeidsprosjekter som oppstår i møtet mellom kunst, design og arkitektur. 

Thomas Kvam (f. 1972 Drammen) Bor i Oslo, utdannet fra Kunstakademiet i Oslo og Goldsmith University of London. Kvam har jobbet i en rekke medier og har de siste par årene også drevet det uavhengige forlaget OCA (Office for Contemporary Anarchy. Blant utgivelsene er nowthatsfuckedup/Krieg dem kriege som stiller spørsmål ved offentlighetens representasjon av krigshandlinger. Hans prosjekt på TSSK jobber videre i dette landskapet. Prosjektet er en intervensjon i offentligheten og uttrykk for en kunst som forlater "den hvite kube" for å skape en bredere offentlig debatt.

Andrea Lange (f. 1967 Oslo)- bor i Oslo. Utdannet fra Vestlandske kunstakademi i Bergen
og Accademia di Belle Arti Pietro Vanucci, Perugia- Italia. Lange arbeider med politiske og
sosiale problemstillinger - hvor hun ønsker å inspirere til å yte motstand til stereotypisk og
autoritær tenkning, forenklede og polariserte verdensbilder, og politisk ignoranse. Ved
gjennomføring av en rekke prosjekter har hun søkt å kople kunstneriske påstander til aktuelle
politiske agendaer og samfunnsdebatter. Så også med "atelier populaire" - en belysning av asylpolitikk -som foregår på Oslo Kunsthall, og  TSSK får en satelitt av under utstillingsperioden. www.atelierpopulaire.no


Forfattere:

Asieh Amini er fribyforfatter i Trondheim. Høsten 2011 ga hun ut diktsamlingen Kom ikke til mine drømmer med gevær på norsk og persisk. Hun er prisbelønt journalist fra Iran men måtte flykte fra hjemlandet etter å ha kritiserte regimet der. Hun er spesielt opptatt av kvinners kår og betegner seg selv som aktivist og feminist. Hun er fast spaltist i uke avisen Ny Tid. I 2012 ble hun hedret med den internasjonale PEN prisen for sitt arbeid som menneskerettighetsaktivist i utlendighet.

Rawdna Carita Eira, bosatt i Guovdageaidnu/Kautokeino, bokdebuterte i 2011 med diktfortellingen Løp svartøre løp/Ruohta muzetbeallji ruohta. Sentralt i fortellingen står forholdet mellom reinsdyret Svartøre og jenta som er diktenes jeg. Temaer er kjærlighet og frihet, det tette forholdet mellom menneske og natur og det om å måtte gi slipp på noe som står en nært og akseptere livet slik det er. Boka med norsk og nordsamisk tekst ble nominert som kandidat til Nordisk råds litteraturpris for 2012 for det samiske språkområdet. 

Ellen Grimsmo Foros har etablert seg som sentral samtidspoet. Tekstene hennes bærer preg av et sterkt miljøengasjement og mange av diktene handler om naturen i møte med det moderne samfunnet. Samtidig peker diktene seg ut som lydlig, rytmiske og komplekse. Hun har gitt ut samlingene Går det an i 2006 og Jordbok i 2008. 

Marte Huke kom i høst med sin fjerde diktsamling De fire årstidene. Hun debuterte med diktsamlingen Delta i 2002, siden fulgte Se sol i 2004 og Ta i mot i 2008. Huke har bakgrunn fra universitetet i Bergen, Skrivekunstakademiet i Hordaland og Litterär gestaltning ved Göteborgs universitet. Hun jobber også utenfor bokformatet, og har en rekke samarbeid med kunstnere i andre sjangere bak seg, både innen musikk, dramatikk, dans og billedkunst. Diktsamlingene til Huke kjennetegnes ved at de har et økopoetisk perspektiv. 


Domprost: 

Ragnhild Jepsen er den første kvinne som innehar stillingen domprost i Nidaros bispedømme. Hun avla teologisk embetseksamen ved Menighetsfakultet i 1995 og praktisk-teologisk eksamen samme sted i 1997. Hun var kapellan i Åmot i Østerdalen fra 1997 til 2003. Fra 2003 til 2006 var hun kapellan i Nidaros domkirke og Vår frue sokn og fra 2006 sokneprest samme sted.


Siviløkonom:

Rune Skarstein er sosialøkonom og førsteamanuensis i Sosialøkonomi ved NTNU. Han har et omfattende forfatterskap om samfunnskritisk sosialøkonomi, hvor han trekker veksler på blant annet Karl Marx og John Maynard Keynes. Han forutså og forklarte finanskrisen som inntraff høsten 2008 i sin bok "Økonomi på en annerledes måte" fra 2007. Hans innlegg vil legge vekt på to hovedtrekk ved systemkrisen: Forvokst finanskapital og ubalansen Kina- Vesten/USA.


Filosof:

Marit Hovdal Moan har en PhD i filosofi fra NTNU, Filosofisk institutt, Program for Anvendt Etikk og er ansatt som postdoktor ved samme institutt. Hun har en BA fra Vesalius College/ Vrije Universiteit Brussels, og en MA fra University of Wales, Aberystwyth, begge i internasjonal politisk teori.Hovdal Moan forsker på betydningen av normative begrep som etisk ansvar og etisk forpliktelse i forbindelse med samfunnets behandling av irregulære migranter og arbeidsmigranter. 

Nils Oskal er dr.art og professor i filosofi ved Samisk høgskole. Han har publisert flere artikler om politisk filosofi og rettstenkning som berører urfolksminoriteter, og da i første rekke spørsmål om vilkårene for urfolk å delta politisk både som folk og individer, og det rettsvernet som er nødvendig for likeverdig politisk deltakelse. Oskal har også i sin forskning vært opptatt ulike samiske tradisjoner for etisk tekning og livsanskuelser med spesiell vekt på nomadisk reindrift. 


Litteraturviter:

Anders Skare Malvik er Phd student ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap. Han er stipendiat i nordisk litteraturvitenskap og tilknyttet det NFR-finansierte forskningsprosjektet Transkulturell estetikk. Samtidslitteratur og mediekultur. Malvik er opptatt av kunst/litteratur og media teknologi, Kunst/litteratur og politikk og Linguistisk/estetisk vold. Samt "Det moderne gjennombrudd" (1870-1890 i et medie historisk perspektiv. Takk til kunstnerisk rådgiver Silje Engeness, forprosjektet Litteraturhuset i Trondheim.

Prosjektet er støttet av Fritt Ord, BKH og Trondheim kommune