img_3092.jpgimg_3127.jpgimg_3071.jpgimg_31311.jpg
Utstillinger
og events

  1. Utstillinger
Tenketank 2012
Åpent arrangement kl 19.00: 25. januar/ 9.februar/ 16.februar/ 15.mars/ 29.mars
25.01.2012–30.03.2012

  • img_3131.jpg

Tenketank 2012 
Organisasjonsutvikling - Strategiutvikling - Faglig forum
  
En kunstinstitusjon bør være i konstant bevegelse for å ta inn i seg de strømninger som finnes i sin samtid, og møte disse på en dynamisk måte. Styret i Trøndelag Senter for Samtidskunst (TSSK) utarbeider ny strategisk plan, og har derfor i samarbeid med Kunstfaglig råd planlagt å gjøre TSSK om til en Tenketank i januar, februar og mars. TSSK ønsker å rette blikket på institusjonaliseringer og systemer i sammenbrudd i sitt vårprogram og starter året med en tenketank for å se på vårt eget system, etterfulgt av utstillingsprosjektene Tidsaspekt: Systemkrise, hvor søkelyset er på de globale systemer og utdanningssystemene gjennom Parallellaksjonen.

Tenketank 2012 er inspirert av Radical Transparency, hvor man forfekter åpenhet, kommunikasjon og ansvarlighet, der institusjonens arbeid er synlig. Tenketank 2012 vil bestå av forelesninger, diskusjoner, workshops og provisorisk bar. Nyhetsbrev vil i denne perioden være tilgjengelig på nettsiden til TSSK. Hensikten er å skape en åpen og aktiv plattform, som legger grunnlag for arbeid med ny strategisk plan og interessante veivalg for TSSK.


TT2012#5 Faglig forum 29.mars kl. 19.00 på Trøndelag Senter for Samtidskunst

HVA KAN KUNSTENS ROLLE VÆRE I DET OFFENTLIGE ROM?

Luftegården i Forvaringsavdelingen, Trondheim fengsel - er forvandlet til en hage...  

Trøndelag Senter for Samtidskunst (TSSK) har invitert KORO (Kunst i Offentlige Rom) til Trondheim for å presentere kunstprosjektet Hagen, en relasjonell installasjon i Trondheim Fengsel, som er utviklet av kunstner Eirin Støen og konsulent Kristine Jærn Pilgaard i samarbeid med de innsatte og ansatte.

Trøndelag Senter for Samtidskunst (TSSK)
har med Tenketank 2012 ønsket å diskutere sine ulike funksjoner og roller gjennom forelesninger, samtaler, debatt, workshop og en provisorisk bar. Som kunstinstitusjon har TSSK utøvd en av sine viktigste oppgaver; å stille spørsmål til sin samfunnsrolle og være i konstant bevegelse slik at den kan ta inn i seg de strømninger som finnes i sin samtid, og møte disse på en dynamisk måte.

Levende prosjekter    

Kunstneren utfordrer maktstrukturer og skaper gjennom deltagelse i kunsten nye sosiale omgangsformer. Disse kunstprosjektene har ofte prosessen, relasjonen og stedet som sitt kunstneriske materiale. De kan sees på som levende prosjekter.  

Disse kunstprosjektene utfordrer kunstinstitusjonen til å utvikle nye presentasjon og formidlingsformer. Et resultat av dette er blant annet The educational turn, hvor kunstnere, kuratorer og kunstinstitusjoner viser sitt publikum hvordan kunsten produseres og organiseres.
 
Den relasjonelle installasjonen Hagen, er et slikt kunstprosjekt. TSSK mener at prosessen er en viktig kilde til kunnskap og har invitert de forskjellige aktørene til å presentere Hagen. Konsulent Kristine Jærn Pilgaard, kunstner Eirin Støen, KORO ved Bo Krister Wallström og Leif Peder Roald, avdelingsleder for forvaringsavdelingen vil presentere prosjektet, erfaringer og prosessene rundt det.  

Det blir lagt til rette for spørsmål, diskusjon, samtale og åpen bar.

http://www.koro.no/

Se oppslaget i Dagbladet: http://www.dagbladet.no/2012/03/29/kultur/koro/nokas/eirin_stoen/kunsthage/20869639/

Velkommen!


TT2012 #4 Faglig forum 15. mars kl 19.00 på Trøndelag Senter for Samtidskunst 

/Faglig forum 

KAN MAN SKAPE ROM FOR KUNST MED TEMPORÆRE KVALITETER I DAGENS UTSMYKKINGSORDNING? 

Kunstner Elin Andreassen vil presentere sitt temporære kunstprosjekt yoursforever som involverer elever og ansatte på Charlottenlund videregående skole i Trondheim. 

I Tenketank 2012 ser Trøndelag Senter for Samtidskunst (TSSK) på de forskjellige funksjoner og roller TSSK har. En av formålene til TSSK er å være: et kompetansesenter for utsmykkingssaker i regionen. Gjennom Regionalt Samarbeidsutvalg(RSU), bestående av profesjonelle kunstnere har TSSK offentlig godkjent rådgivningsstatus i utsmykkingsoppgaver. RSU består av en faglig oppnevnt billedkunstner og kunsthåndverker og oppdragsgiver kan være en offentlig eller privat aktør.  

Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Trondheim Kommune har en egen utsmykkingsordning for offentlige nybygg og er en stor oppdragsgiver for RSU. Majoriteten av den kunsten det investeres i er av permanent karakter, hvordan påvirker dette kunstforståelsen vår? 

Utsmykking som temporær kunst
TSSK har invitert kunstneren Elin Andreassen som for tiden arbeider med sitt temporære kunstprosjekt yoursforever som involverer elever og ansatte på Charlottenlund videregående skole i Trondheim. Dette er hennes første oppdrag knyttet til offentlig nybygg i regi av Sør Trøndelag Fylkeskommune. Kunstprosjektet hadde oppstart juni 2011 og skal avsluttes juni 2012.  

Elin Andreassen er utdannet fra Kunsthøgskolen i Bergen i 1998, og har siden hovedsakelig jobbet med egeninitierte kunstprosjekter ute blant folk, hvor relasjonene, prosessen og stedet er det kunstneriske materialet. Elin Andreassen kommer til å presentere prosjektets erfaringer, forventninger og utfordringer så langt.

Med Tenketank 2012 ønsker TSSK å stille spørsmålet,
 ”Kan man skape rom for kunst med temporære kvaliteter i dagens utsmykkingsordning?”

Det blir lagt til rette for spørsmål, diskusjon og åpen bar. 


Velkommen!


TT2012 #3  Faglig forum 16. februar kl 19.00 på Trøndelag Senter for Samtidskunst

/Strategiutvikling  og Faglig forum


KUNSTNERSENTER ELLER KUNSTSENTER?


Kristine Natvig, Styreleder for Landsforeningen Kunstsentrene Norge kommer til Trondheim for å snakke om Kunstsentrenes fortid,  utfordringer og fremtid.
 
Program:
 
19.15 Innledning ved TSSK styret
19.30 Kunstsenteret - fortid og fremtid. 
Kristine Natvig ser på kunstsenteret fra et institusjonelt perspektiv. Natvig vil først gi en kort presentasjon av kunstsentrenes historikk og institusjonelle utvikling, før hun ser på situasjonen og utfordringer for dagens kunstsentre og hvordan vi kan bruke vår historikk til å styrke kunstsentrene som institusjoner. 
 
Hvorfor har vi kunstsentre?  Hva er kunstnerstyrt formidling?

Kristine Natvig er Styreleder for Landsforeningen Kunstsentrene Norge ( Natvig er også kunstkritiker og daglig leder på Kunstnersenteret Oppland )

http://kunstsentrene.no

Pause Åpen bar
 
21.30 Styret gir en kort oppsummering fra dagens strategiworkshop med Sissel Lillebostad. Styret åpner for innspill og meningsytringer som vil bli tatt med i videre arbeid med ny strategisk plan.

Observatør: Sissel Lillebostad Hun er billedkunstner og driver Skapende Kuratorpraksis ved Kunsthøgskolen i Bergen. Lillebostad har lang erfaring med og kjennskap til endringsprosesser i kunstsentrene på landsbasis.

Velkommen! 


TT2012 #2Torsdag 9. februar kl 19.00 på Trøndelag Senter for Samtidskunst

TRONDHEIM OPEN - EN POTENSIELL PLATTFORM FOR FAGLIG STYRKING AV DET LOKALE KUNSTFELTET? 

Kunstner Toril Johannessen kommer til Trondheim for å presentere  B-open 


/Faglig forum
Tenketank 2012 handler blant annet om å hente inn mange ulike kunstfaglig og erfaringsbaserte innspill og synspunkter. T-open ble for første gang arrangert i Trondheim i 2011 og ble en vellykket mobilisering av kunstfeltet i Trondheim. TSSK ønsker å delta som en faglig aktør og leverandør i T-open. TSSK har derfor invitert kunstner og styreleder Toril Johannessen i B-open til Trondheim for å presentere B-open.

B-open arbeider for faglig styrking av det lokale kunstfeltet og økt kontaktflate mellom kunstutøvere og publikum gjennom organisering av åpne atelier og seminarer i Bergen og Hordaland. B-open ønsker å bidra til økt debatt og refleksjon omkring kunstneren som samfunnsmessig bidragsyter, og legger opp til å organisere utfordrende og begivenhetsrike arrangementer for både publikum og fagmiljø

Toril Johannessen vil presentere B-Open for oss, med fokus på hvordan de organiserer seg og hvordan de har utviklet det faglige innholdet i B-Open, blant annet gjennom seminarer og månedlige lesesirkler. Se http://www.b-open.no/

Det blir lagt til rette for spørsmål, diskusjon og åpen bar.

Denne kvelden vil også være kick-off for T-open 2012


TT2012 #1 Onsdag 25. Januar kl 18.00 på Trøndelag Senter for Samtidskunst  

HVA ER OPPGAVEN I SAMFUNNSROLLEN VÅR?
 
/Organisasjonsutvikling og Strategiutvikling
 
Del 1: Under fanen Organisasjonsutvikling, inviterer TSSK medlemmene i TBK og NKM samt kunststudenter ved KIT til forelesning med NBKs jurist Hilde Sjeggestad. Sjeggestad vil belyse forskjellen på samfunnsrollen til kunstnerorganisasjonene og kunstsentrene i Norge. 

Del 2: Under fanen Strategiutvikling; TSSK sitt styret vil informere om sitt strategiarbeid på TSSK og behovet for ny driftsmodell. Som en del av Tenketank 2012 har styret invitert Høgskolelektor og koordinator Sissel Lillebostad fra Skapende kuratorpraksis i Bergen( Kunsthøyskolen) til å holde en workshop i februar for TSSKs styre. I denne sammenheng ønsker vi innspill fra medlemmene i TBK og NKM og kunststudenter ved KIT. 


NB: Følg med!!!!! sett av disse Torsdagene kl 19.00:
 9. februar/ 16.februar/ 15. mars/ 29. mars

Tenketank 2012 er dynamisk og i prosess; Innformasjon om programmet i Tenketank 2012 kommer underveis på nettsiden og som nyhetsbrev.