Besøk TSSK +

Åpent
Onsdag – fredag 12.00 – 17.00
Lørdag – søndag 12.00 – 16.00

Adresse og kart ›

Om

Trøndelag senter for samtidskunst (TSSK) har siden 1976 formidlet kunst og kunstnerisk kompetanse i regionen, og er et viktig sosialt og faglig møtested for regionens kunstnere, samarbeidspartnere og publikum. Kunstsenteret presenterer utstillinger med billedkunst og kunsthåndverk av høy kvalitet som speiler bredden og mangfoldet av dagens kunstneriske praksiser. Vårt formidlingsinnhold er tilrettelagt for ulike besøksgrupper utviklet i samarbeid med kunstnere og andre fagressurser bosatt i regionen. Det inkluderer kunstnermøter, samtaler, foredrag, verksteder og omvisninger.

TSSK har kompetanse på oppdrag innen kunst i offentlige rom og tilbyr rådgivende tjenester til det offentlige i regionen, samt initierer prosjekter og utvikler formidlingsinnhold for å synliggjøre praksis, kunnskap og faglige diskurser om kunst i offentlige rom. Trøndelag senter for samtidskunst er en kunstnerstyrt institusjon som eies av organisasjonene Trøndelag Bildende Kunstnere (TBK) og Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge (NKM).

Siden 2002 har kunstsenteret hatt tilholdssted i den karakteristiske Backhe-gården i Fjordgata 11, med utstillingssal på gateplan, et prosjektrom i underetasjen og et publikumsareal i andre etasje.

About

Established in 1976 Trøndelag Centre for Contemporary Art (TSSK) is a venue for Norwegian and Nordic contemporary art in the centre of Trondheim. Our program includes solo-shows as well as group exhibitions of emerging and established artists from all artistic backgrounds. The program is supplemented with engaging audiences in events like artist talks, performances, concerts, workshops, seminars and lectures — to contextualize the featured artist’s practices. Through its affiliated artists, TSSK also has a great influence on the regions visual environment in a large number of projects related to art in public places.

Åpningstider / Opening hours

Trøndelag senter for samtidskunst er lokalisert i Fjordgata 11 i Trondheim sentrum med et par minutters gange fra Trondheim Sentralbanestasjon.

Åpingstider
  • Onsdag – Fredag: 12-17
  • Lørdag – Søndag: 12-16
  • Mandag – Tirsdag: Stengt

Påsken: Åpent onsdag – søndag kl. 12 – 16

Adresse

Fjordgata 11, 7010 Trondheim
Org.nr. 971 493 984
E-post: post@samtidskunst.no
Telefon: (+47) 73 52 49 10

KOntortid

Administrasjonen finner du i 2. etasje.

Mandag – fredag kl. 09.00 – 16.00

Besøk tssk

___________________________

ORGANISASJON OG ANSATTE

Trøndelag senter for samtidskunst (TSSK) er en regional kunstnerstyrt institusjon for formidling av billedkunst og kunsthåndverk. TSSK drives i fellesskap av grunnorganisasjonene Trøndelag Bildende Kunstnere (TBK) og Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge (NKM). Senteret har Trøndelag som sitt primære virkeområde og skal presentere et mangfold av kunstneriske uttrykk og spesielt nyskapende og eksperimentell kunst. Senteret inngår i et nasjonalt nettverk for kunstnerstyrt formidling. Det finnes 15 slike senter i Norge med ulik drift og organisering. Trøndelag senter for samtidskunst drives med offentlig støtte fra Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune.

Trøndelag Bildende Kunstnere (TBK) er fagorganisasjonen til billedkunstnerne i Trøndelag. De skal ivareta medlemmenes faglig, ideelle, sosiale og økonomiske interesser. Årsmøtet er TBKs øverste organ. Medlemsliste finner du her.

Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge (NKM) er fagorganisasjonen til kunsthåndverkerne i Trøndelag. Deres formål er å ivareta medlemmenes juridisk, økonomiske og faglige interesser. NKM arbeider for å øke regionens bruk av kunsthåndverk. Årsmøtet er NKMs høyeste organ. Medlemsliste.

Kunstsentrene i Norge (KIN)
Trøndelag senter for samtidskunst er med i Kunstsentrene i Norge som er en nettverksorganisasjon for kunstsentrene. Se årsrapporter her

(f.v.) Margrete Abelsen, Randi Martine Brockmann og Amalie Marie Selvik

 

Ansatte på TSSK
StyreT ETTER årsmøte 28. april 2020
  • Styreleder Edvine Larssen (TBK) 2020 – 2022
  • Styremedlem Andreas Schille (TBK) 2020 – 2023
  • Styremedlem Julie Nordhagen 2020 – 2023
  • Styremedlem Anette Lund (NKM) 2018 – 2021
  • Styremedlem Thea Meinert (TBK) 2020 – 2022
  • Vara Vigdis Dagsdatter Øien (NKM) 2018 – 2021
  • Vara Elisabeth Alsos Strand (TBK) 2020 – 2023

 

Kontakt oss
VEDTEKTER 2020
REFERAT ÅRSMØTE 2020
Årsmelding 2019
ÅRSMELDING 2018
REFERAT ÅRSMØTE 2019
Årsmelding 2017
Referat årsmøte 2018
Årsmelding 2016
Referat Årsmøte 2017
Årsmelding 2015
Referat årsmøte 2016
Årsmelding 2014
Referat årsmøte 2015
Årsmelding 2013
Årsmelding 2012

Kunstfaglig råd

Fra TSSK sine vedtekter:

§ 7 Kunstfaglig råd

Styret for TSSK oppnevner medlemmer til kunstfaglig råd
Alle medlemmer skal ha kunstfaglig kompetanse
Kunstfaglig råd har ansvaret for det kunstfaglige programmet ved TSSK
Programmet skal godkjennes av styret

Retningslinjer for kunstfaglig råd ved TSSK
– Arbeidsperiode 2013‐2015:

Kunstfaglig råd består av tre personer, hvorav den ene er fungerende daglig leder ved TSSK. To personer oppnevnes av styret og har en funksjonstid på to år, med muligheter for forlengelse. Medlemmer i rådet trenger ikke vaere medlemmer av TBK eller NKM, men må ha kunstfaglig kompetanse.

Kunstfaglig råd konstituerer seg etter hva rådet finner hensiktsmessig.

Kunstfaglig råd har ansvaret for det kunstneriske programmet ved senteret.

Kunstfaglig råd setter sammen et program på grunnlag av innsendte søknader. Rådet kan også invitere kunstnere eller initiere kunstproduksjoner.

Programmet bør danne utgangspunkt for ulike kunstfaglige diskusjoner, seminarer for å fremheve samtidskunstens betydning og aktualitet, samt utvikle dialogen med ulike fagområder innenfor det kunstfaglige feltet.

Programmet legges fram for TSSK sitt styre en gang pr år for godkjenning.

Styret er ansvarlig for at programmet er realiserbart i henhold til budsjett.

Kunstfaglig råd – utstillinger 2018 – 19:

Tovelise Røkke-Olsen, kunsthåndverker
Lars Skjelbreia, billedkunstner
Randi Martine Brockmann, daglig leder

Kunstfaglig råd – utstillinger 2017-18:

Ingun Myrstad, kunsthåndverker, kurator
Jon Benjamin Tallerås, billedkunstner
Randi Martine Brockmann, daglig leder

Kunstfaglig råd – utstillinger i 2015-16:

Anne Helga Henning, kunstner
Jason Havneraas, kunstner
Randi Martine Brockmann, daglig leder

 

Kunstfaglig råd 2013
Kunstfaglig råd 2012

 

Våre lokaler

Trøndelag senter for samtidskunst har et bredt utstillingsprogram i et av regionens beste gallerirom. Galleriet er tilrettelagt for visning av elektronisk kunst. Våre lokaler ligger sentralt i Trondheim.

I 1. etasje ligger galleriet som er på ca. 140 m2 grunnflate med store vinduer ut mot Fjordgata. Den ytterste delen av galleriet har en takhøyde på ca. 5 meter, mens den innerste delen av rommet har takhøyde på  2,43 m. Den innerste delen har en skyvedør inn til formidlingsrommet. Etter oppgraderingen i 2016 av annen etasje på mesaninen har vi fått et nytt areal som brukes til møter og presentasjoner. I kjelleren har vi innredet et visningsrom for lyd- og videoverk.

Last ned: PLANTEGNING 2020

Vennligst klikk for større bilder.

Kunstsentrene i Norge

I Norge finnes det 15 kunstsentre fordelt fylkesvis, som siden oppstarten på midten av 1970-tallet har vært profesjonelle kunstnerstyrte formidlingsorganisasjoner. Hvert kunstsenter er særegent med ulik drift og organisering, og jobber ut fra ulike forutsetninger. Kunstsentrene drives med offentlig støtte og hovedsakelig med midler fra fylkeskommuner og kommuner.

Landsforeningen Kunstsentrene i Norge er et nettverk for kunstnerstyrte formidlingsinstitusjoner i Norge.

KUNSTSENTRENE I NORGE

Historikk

Trøndelag senter for samtidskunst (tidligere Trøndelag kunstnersenter) ble opprettet i 1976 som ett av 5 sentre i hele Norge. Opprettelsen av sentrene var opprinnelig en 3-årig forsøksordning finansiert av Norsk Kulturråd og et resultat av kunstnernes forhandlinger med staten om å få egne kunstnerstyrte institusjoner for kunstformidling. Dette som motvekt til offentlige museer, kunstforeninger og gallerier, hvor kunstnerne selv hadde liten eller ingen innflytelse over den kunstneriske profileringen.

Trøndelag senter for samtidskunst er en kunstnerstyrt institusjon som eies av organisasjonene Trøndelag Bildende Kunstnere (TBK) og Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge (NKM).

I 2015 feiret Norske Kunsthåndverkere 40-årsjubileum med markeringer over hele landet. Trøndelag senter for samtidskunst samarbeidet med Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge om en rekke arrangementer gjennom året.

NKs jubileumsprogram

I 2016 feiret kunstsenteret 40-årsjubileum med konsert, verksted og fest. Her kan du lese jubileumstalen til Kjersti Lerseth, rådgiver i Trondheim kommune.

I 2019 fyller Trøndelag Bildende Kunstnere (1949) 70 år. Her kan du lese jubileumsheftet med historikk om TBK som ble laget til 50-årsjubileet i 1999 med tekst av Øyvind Storm Bjerke og Leiken Vik.

TBK_50år_jubileumshefte 1999

De første årene (1976 – 87) leide TSSK lokaler i Hornemannsgården på torvet. I 1988 flyttet TSSK til større lokaler i E.C. Dahls Stiftelse. Her ble senteret værende frem til 2002 da bygningen ble solgt, og TSSK flyttet til nye lokaler i Fjordgata 11. Siden 2002 har kunstsenteret hatt tilholdssted i den karakteristiske Backhe-gården i Fjordgata 11, med utstillingssal på gateplan, et prosjektrom i underetasjen og et publikumsareal i andre etasje.

Bachke-gården er tegnet av arkitekt Herman Krag og oppført i 1972/73.

Kontakt

English / About TSSK

Trøndelag Centre for Contemporary Art (TSSK) is a non-profit art center managed by the artists in Trøndelag. The exhibition program is set up entirely on basis of professional judgement. Through its affiliated artists, TSSK also has a great influence on the regions visual environment in a large number of projects related to art in public places.

Trøndelag senter for samtidskunst (Trøndelag Centre for Contemporary Art) is an artist-run institution which aims at presenting and disemminating visual art and craft. TSSK is a joint venture involving the primary organizations Trøndelag Bildende Kunstnere (Visual Artists of Trøndelag, or TBK) and Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge (Norwegian Art and Crafts of Mid-Norway, or NKM). The Centre has the region Trøndelag as its primary target area and shall present a wide range of artistic expression with an emphasis on innovative and experimental art. The Centre is part of the national network for art disemminating directed by artists, and a member of  Art centers in Norway – KiN.

Trøndelag Centre for Contempory Art is situated in the centre of Trondheim. Using Trondheim Sentralbanestasjon (the railway station) as a point of departure, walk across the railway station bridge toward the centre of town and you will find us on your left hand side, in Fjordgata 11. The building where we lease our premises is called the “Bachke” building, a brown construction designed by the architect Herman Krag in 1972/73.

Our gallery is situated on the ground floor and has large windows facing the Fjordgata street, making our exhibitions highly visible both during the day and at night. The administration is located on the first floor.

[/1×1]