Besøk TSSK +

Åpent
Onsdag – fredag 12.00 – 17.00
Lørdag – søndag 12.00 – 16.00

Adresse og kart ›

Litt om oss

Trøndelag Senter for Samtidskunst (TSSK) er en kunstnerstyrt formidlingsinstitusjon i Trondheim, etablert i 1976. Dette er galleriet der du kan oppleve kunst som ikke er blitt historie. TSSK viser skiftende utstillinger med samtidskunst og har som formål å vise nyskapende og eksperimentell kunst. Utstillingene produseres av individuelle kunstnere, kunstnergrupper eller kollektivutstillinger som blant annet Trøndelagsutstillingen. Ved siden av utstillingsvirksomheten er senteret rådgivende for kunst i offentlig rom. Trøndelag Senter for Samtidskunst er en arena og møteplass der prosjekter utvikles, seminar og debatter avholdes. Kunst er opplevelse, utviklende og spennende og samtidskunsten spesielt.

I 2016 feiret kunstsenteret 40-årsjubileum med konsert, verksted og fest.

Her kan du lese jubileumstalen til Kjersti Lerseth, rådgiver i Trondheim kommune.

mailscimp_banner_2016_600x137

 

 

 

Trøndelag Senter for Samtidskunst er sentralt lokalisert i sentrum av Trondheim med et par minutters gange fra Trondheim Sentralbanestasjon. TSSK holder til i Bachke-gården tegnet av arkitekt Herman Krag og oppført i 1972/73. Vårt galleri ligger i 1. etg. med store vinduer ut mot Fjordgata, noe som gjør at utstillingene våre er godt synlig på både på dag- og kveldstid. Administrasjonen finner du i annen etasje.

Åpingstider
  • Onsdag – Fredag: 12-17
  • Lørdag – Søndag: 12-16
  • Mandag – Tirsdag: Stengt
Adresse

Fjordgata 11, 7010 Trondheim
Org.nr. 971 493 984
E-post: post@samtidskunst.no
Telefon: (+47) 73 52 49 10

Besøk tssk

Organisasjon og ansatte

Trøndelag Senter for Samtidskunst (TSSK) er en regional kunstnerstyrt institusjon for formidling av billedkunst og kunsthåndverk. TSSK drives i fellesskap av grunnorganisasjonene Trøndelag Bildende Kunstnere (TBK) og Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge (NKM). Senteret har Trøndelag som sitt primære virkeområde og skal presentere et mangfold av kunstneriske uttrykk og spesielt nyskapende og eksperimentell kunst. Senteret inngår i et nasjonalt nettverk for kunstnerstyrt formidling. Det finnes 15 slike senter i Norge med ulik drift og organisering. Trøndelag Senter for Samtidskunst drives med offentlig støtte fra Sør – og Nord-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune. TSSK er institusjonen i Trøndelag som utelukkende formidler samtidskunst som tilfredstiller profesjonelle krav til kvalitet, uten hensyn til salg.

Trøndelag Bildende Kunstnere (TBK) er fagorganisasjonen til billedkunstnerne i Trøndelag. De skal ivareta medlemmenes faglig, ideelle, sosiale og økonomiske interesser. Årsmøtet er TBKs øverste organ. Medlemsliste finner du her.

Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge (NKM) er fagorganisasjonen til kunsthåndverkerne i Trøndelag. Deres formål er å ivareta medlemmenes juridisk, økonomiske og faglige interesser. NKM arbeider for å øke regionens bruk av kunsthåndverk. Årsmøtet er NKMs høyeste organ. Medlemsliste.

I 2015 feiret Norske Kunsthåndverkere 40-årsjubileum med markeringer over hele landet. Trøndelag Senter for Samtidskunst samarbeidet med Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge om en rekke arrangementer gjennom året.

NKs jubileumsprogram
Ansatte på TSSK
StyreT ETTER årsmøte 11. april 2018
  • Styreleder Edith Lundebrekke (NKM) 2018 – 2021
  • Styremedlem Andreas Schille (TBK) 2017 – 2020
  • Styremedlem Monica Stendahl Rokne 2018 – 2021
  • Styremedlem Anette Lund (NKM) 2018 – 2021
  • Styremedlem Jeremy Welsh 2016 – 2019
  • Vara Vigdis Dagsdatter Øien (NKM) 2018 – 2021
  • Vara Øyunn Hustveit (TBK) 2018 – 2021

 

Kontakt oss
Årsmelding 2017
Referat årsmøte 2018
Årsmelding 2016
Referat Årsmøte 2017
Årsmelding 2015
Referat årsmøte 2016
Vedtekter 2016
Årsmelding 2014
Referat årsmøte 2015
Årsmelding 2013
Årsmelding 2012

Kunstfaglig råd

Fra TSSK sine vedtekter:

§ 7 Kunstfaglig råd

Styret for TSSK oppnevner medlemmer til kunstfaglig råd
Alle medlemmer skal ha kunstfaglig kompetanse
Kunstfaglig råd har ansvaret for det kunstfaglige programmet ved TSSK
Programmet skal godkjennes av styret

Retningslinjer for kunstfaglig råd ved TSSK
– Arbeidsperiode 2013‐2015:

Kunstfaglig råd består av tre personer, hvorav den ene er fungerende daglig leder ved TSSK. To personer oppnevnes av styret og har en funksjonstid på to år, med muligheter for forlengelse. Medlemmer i rådet trenger ikke vaere medlemmer av TBK eller NKM, men må ha kunstfaglig kompetanse.

Kunstfaglig råd konstituerer seg etter hva rådet finner hensiktsmessig.

Kunstfaglig råd har ansvaret for det kunstneriske programmet ved senteret.

Kunstfaglig råd setter sammen et program på grunnlag av innsendte søknader. Rådet kan også invitere kunstnere eller initiere kunstproduksjoner.

Programmet bør danne utgangspunkt for ulike kunstfaglige diskusjoner, seminarer for å fremheve samtidskunstens betydning og aktualitet, samt utvikle dialogen med ulike fagområder innenfor det kunstfaglige feltet.

Programmet legges fram for TSSK sitt styre en gang pr år for godkjenning.

Styret er ansvarlig for at programmet er realiserbart i henhold til budsjett.

Kunstfaglig råd – utstillinger 2018 – 19:

Tovelise Røkke-Olsen, kunsthåndverker
Lars Skjelbreia, billedkunstner
Randi Martine Brockmann, daglig leder

Kunstfaglig råd – utstillinger 2017-18:

Ingun Myrstad, kunsthåndverker, kurator
Jon Benjamin Tallerås, billedkunstner
Randi Martine Brockmann, daglig leder

Kunstfaglig råd – utstillinger i 2015-16:

Anne Helga Henning, kunstner
Jason Havneraas, kunstner
Randi Martine Brockmann, daglig leder

 

Kunstfaglig råd 2013
Kunstfaglig råd 2012

 

Våre lokaler

Trøndelag Senter for Samtidskunst har et bredt utstillingsprogram i et av regionens beste gallerirom. Galleriet er tilrettelagt for visning av elektronisk kunst. Våre lokaler ligger sentralt i Trondheim.

I 1. etasje ligger galleriet som er på ca. 140 m2 grunnflate med store vinduer ut mot Fjordgata. Den ytterste delen av galleriet har en takhøyde på ca. 5 meter, mens den innerste delen av rommet har takhøyde på  2,43 m. Den innerste delen har en skyvedør inn til formidlingsrommet. Etter oppgraderingen i 2016 av annen etasje på mesaninen har vi fått et nytt areal som brukes til møter og presentasjoner. I kjelleren har vi innredet et visningsrom for lyd- og videoverk.

LAST NED plantegNing

Vennligst klikk for større bilder.

Kunstsentrene i Norge

I Norge finnes det 15 kunstsentre fordelt fylkesvis, som siden oppstarten på midten av 1970-tallet har vært profesjonelle kunstnerstyrte formidlingsorganisasjoner. Hvert kunstsenter er særegent med ulik drift og organisering, og jobber ut fra ulike forutsetninger. Kunstsentrene drives med offentlig støtte og hovedsakelig med midler fra fylkeskommuner og kommuner.

Landsforeningen Kunstsentrene i Norge er et nettverk for kunstnerstyrte formidlingsinstitusjoner i Norge.

KUNSTSENTRENE I NORGE

Historikk

Trøndelag Senter for Samtidskunst (tidligere Trøndelag kunstnersenter) ble opprettet i 1976 som ett av 5 sentre i hele Norge. Opprettelsen av sentrene var opprinnelig en 3-årig forsøksordning finansiert av Norsk Kulturråd og et resultat av kunstnernes forhandlinger med staten om å få egne kunstnerstyrte institusjoner for kunstformidling. Dette som motvekt til offentlige museer, kunstforeninger og gallerier, hvor kunstnerne selv hadde liten eller ingen innflytelse over den kunstneriske profileringen.

De første årene (1976 – 87) leide TSSK lokaler i Hornemannsgården på torvet. I 1988 flyttet TSSK til større lokaler i E.C. Dahls Stiftelse. Her ble senteret værende frem til 2002 da bygningen ble solgt, og TSSK flyttet til nye lokaler i Fjordgata 11.

Kontakt