Besøk TSSK +

Åpent
Onsdag – fredag 12.00 – 17.00
Lørdag – søndag 12.00 – 16.00

Adresse og kart ›

26. oktober 2018Paneldebatt: Kunstspråk kl. 18.00

TRONDHEIM OPEN 2018

Paneldebatt fredag 26. oktober kl. 18.00.

Trondheim Open er en kunstnerstyrt festival drevet av lokale, profesjonelle kunstnere som ønsker å synliggjøre den regionale kunstscenen i Trondheim for publikum. I perioden 26.10 – 04.11 blir det arrangert åpne kunstatelier, workshops, kunstmarked og utstillinger.

Trondheim Open 2018 åpner offisielt 26. oktober med paneldebatt og fest på Trøndelag senter for samtidskunst. Tema for årets biennale er «formidling» og paneldebatten vil ta for seg utfordringene ved kunstspråket. Hvilke språk brukes av kunstnere og kulturarbeidere i feltet og på institusjonene når de snakker, eller skriver om kunst?

I dag er det et økende krav til – og forventning om – at kunsten skal nå ut til mange og være relevant for publikum, et krav som er både kunstpolitisk og kommersielt begrunnet. Likevel kritiseres kunstfeltet for å støte fra seg store deler av publikum gjennom det vi ofte finner i kunstinstitusjonenes kuratortekster, i kunstkritikker eller i debatter: Art speak, International Art English, eller rett og slett et språk som gir oss en opplevelse av å ikke høre til sirkelen av innvidde som forstår samtidskunsten. Andre igjen vil hevde at det må være rom for et fagspråk med terminologi som diskuterer kunsten på et faglig relevant og høyt nivå, slik det også er på andre samfunnsområder. Er det mulig å beskrive kunsten og åpne den for publikum uten å bli banal og belærende?

Hvordan kan vi legge til rette for gode kunstmøter, der publikum møter kunsten med egen erfaringsbakgrunn? Hva kreves det i så fall av institusjonene, kunstnerne og de som formidler? Må vi ikke kunne stole på at kunsten bærer seg selv, uten kunstspråket? Og hva med publikum, hva forventes og kreves av oss

Panelet består av deltakere med forskjellig bakgrunn fra kunstfeltet: Gerd Elise Mørland, Silje Sigurdsen, Pia Antonsen Rognes og Anniken Storhaug. Moderator for samtalen er Siri Reinsberg Mørch.

Gerd Elise Mørland (f. 1976) arbeider på Munchmuseet som avdelingsdirektør for formidling. Hun har tidligere vært redaktør for nettidskriftet Periskop.no, arbeidet som høyskolelektor ved Høyskolen i Oslo og Akershus og vært ansatt som kurator ved ulike institusjoner. Hun har i mange år også virket som skribent og kritiker, både nasjonalt og internasjonalt.

Silje Sigurdsen (f. 1989, Bergen) er utdannet kunsthistoriker ved Universitetet i Bergen og København Universitet, og driver i dag videobloggen Kunzt, Skandinavias første videoblogg om kunst og kunstfeltet. Silje har tidligere arbeidet i galleri og rammeverksted, og har laget innhold til en rekke medier i Norge, blant annet tidligere som kunstanmelder for Bergens Tidende og Aftenposten. August 2017 vant Silje Arne Hestenes Journalistpris for Kunzt og kunstanmeldelsene hun i sin tid laget i videoformat for Bergens Tidende og Aftenposten.

Pia Antonsen Rognes (f.1986, Trondheim) jobber med skulpturelle verk i tekstil. Hun har sin utdanning fra Iceland Academy of the Arts i Reykjavik, og Kunst- og Designhøgskolen i Bergen. Se hennes utstilling «Å begjære vold» på Trøndelag senter for samtidskunst fra 25.10 – 18.11.

Anniken Storhaug (f. 1979) har en mastergrad i kunsthistorie fra NTNU og praktisk-pedagogisk utdanning fra HiAK. Hun har tidligere jobbet på Trondheim kunstmuseum, og har siden august 2017 vært kunstnerisk leder på på Galleri Dropsfabrikken. Storhaug er opptatt av hvordan man kommuniserer kunst ut til publikum og mener at det er for stort gap mellom de som produserer og de som konsumerer kunsten. Hun er også en lidenskapelig kunstsamler på si.

Siri Reinsberg Mørch (f. 1977) er universitetslektor ved NTNU, institutt for lærerutdanning, kunst og håndverksfagene. Hun har tidligere jobbet ved Trondheim kunstmuseum som formidlingsleder og kurator. Hun har bakgrunn i studier i kunst- og håndverksfag fra England, kunsthistorie, pedagogikk og master i Kunstkritikk og Kulturformidling fra NTNU.

———————————————————————————————————————————-

Etter paneldebatten blir det fest!

Åpningsfest kl. 20.00, gratis og åpent for alle!

———————————————————————————————————————————

 

trondheimopen.org

Infosenter K.U.K (Kjøpmannsgata Ung Kunst) Kjøpmannsgata 36/38.

 

TRONDHEIM OPEN ART FESTIVAL 2018

Trøndelag Centre for Contemporary Art are hosting the official opening event for the Trondheim Open Art Festival 2018, which includes a party and a panel discussion. Invited participants with different backgrounds from the art field will be discussing questions like; What kind of language is used by artists and cultural workers when talking or writing about art in their professional work? Is it difficult to talk about art in a more direct and concrete way?

Panel discussion Friday 26th of October starts at 18:00.
The opening party starts at 20:00, free entry and open for all!

 

 

 

 

01. november 2018Kantinekino

Det arrangeres Kantinekino i samarbeid med Cinemateket og Trondheim Open 2018.

Krever påmelding: www.kantinekino.com