Besøk TSSK +

Åpent
Onsdag – fredag 12.00 – 17.00
Lørdag – søndag 12.00 – 16.00

Adresse og kart ›

17. desember 2018Fire kunstnere tildeles BKH produksjonsstipend for 2019

Fire kunstnere tildeles BKH produksjonsstipend for 2019

Trøndelag senter for samtidskunst har gleden av å tildele fire kunstnere BKH produksjonsstipend for 2019. Stipendene skal gå til profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere med Trøndelag som bo- og arbeidssted, og er muliggjort gjennom Bildende Kunstneres Hjelpefonds (BKH) delegerte midler. Midlene tildeles norske kunstsentre på bakgrunn av søknad, og har som formål å styrke det regionale kunstfeltet i tilknytning til kunstsentrenes virksomhet. Som kunstnerstyrt formidlingsinstitusjon har Trøndelag senter for samtidskunst en målsetting om å støtte opp om arbeidsvilkårene for kunstnere i Trøndelag fylke. Retningslinjene til BKH ligger til grunn for tildelingen.

Juryens uttalelse

Juryen har i år valgt å tildele produksjonsstipendene til fire kunstnere hvis prosjekter utmerker seg som faglig relevante, tydelig utprøvende og skarpt formulerte. Juryen har prioritert å støtte prosjekter rettet mot utstillingsproduksjon, men også prosjekter i startfasen, på sin vei til realisering. På grunn av svært gode søknader har juryen valgt å tildele 25.000 kroner til hver av stipendmottakerne.

De fire kunstnerne som mottar Produksjonsstipend for 2019 fra BKH er:

Helene Kjær

Kim Kvello

Brit Dyrnes

Per Ellef Eltvedt

Helene Kjær (f. 1990) er utdannet både som arkitekt og billedkunstner, noe som trer frem i hennes skulpturer og installasjoners presise og sanselige bearbeidelse av rommet, og videre undersøkelse av gjenkjennelige materialers egenart. I søknaden har hun formulert et lovende prosjekt som kobler en spesifikk fortelling til et spesifikt sted gjennom erfaringsbasert utforskning. Kjær tildeles et stipend på kroner 25.000.

Billedkunster Kim Kvello (f. 1987) arbeider med skulptur og installasjon som undersøker maleriet i en utvidet forstand. Hans sammenstillinger av materialene stål og tekstil gir interessante assosiasjoner til et kroppslig, manuelt arbeid og formidler et åpent narrativ om disse tingnes tidligere funksjon. Bruken av tekstil i denne sammenhengen fremstår som spesielt interessant. Kvello tildeles et stipend på kroner 25.000.

Kunsthåndverker Brit Dyrnes (f. 1955) har arbeidet med keramisk skulptur over flere tiår og har like lenge vært en aktiv samfunnsengasjert stemme på kunstfeltet. I sin søknad formulerer hun et prosjekt med utgangspunkt i begrepet “tilstand”, hvor hun skal fordype seg i det keramiske materialets foranderlighet og potensiale for bevegelse. Det vil produseres en serie keramiske objekter som innbyr til en poetisk lesning av det grunnleggende eksistensielle. Dyrnes tildeles et stipend på kroner 25.000.

Billedkunstner Per Ellef Eltvedt (f. 1987) arbeider primært med maleri og skulptur. Hans arbeider oppstår ofte som en konsekvens av tilfeldige krysningspunkter mellom det offentlige og det private rom. I sin utforskning av stål som materiale transformerer Eltvedt tunge, industrielle elementer til lette, luftige, romlige konstruksjoner. Disse skulpturenes form understrekes av konteksten de inngår i, og det oppstår en spennende dialog med omgivelsene. Eltvedt tildeles et stipend på kroner 25.000.

Juryen har bestått av Edith Lundebrekke, kunsthåndverker og styreleder for Trøndelag senter for samtidskunst og Margrete Abelsen, kunsthistoriker og utstillingsprodusent ved Trøndelag senter for samtidskunst.

I utlysningen ble det annonsert tre stipender – ett på kr 50.000 og to på kr. 25.000. På grunn av jevngode søknader har juryen valgt å fordele midlene på fire, fremfor tre søkere.

Four artists receive production grants for 2019

Trøndelag Center for Contemporary Art is pleased to announce the jury’s decision of awarding production grants to four artist. The grants are made possible through delegated funds from The Relief Fund for Visual Artists (Bildende Kunstneres Hjelpefond – BKH). It is TSSK’s ambition that the delegated funds will ensure high quality and diversity in the field of professional contemporary arts and crafts in our region. The intentions with the support is to help improve the working conditions, and the financial situation of professional artists based in Trøndelag.

Jury’s statement

The jury has chosen to award production grants to four artists whose projects are clearly formulated with professional relevance. The jury has given priority to supporting projects to be realized in an exhibition, and new projects on their way to realization. Due to very good applications, the jury has chosen to split the original three grants in to four, and award 25.000 NOK to each of the grant recipients.

The four artists are: Helene Kjær (f. 1990), Kim Kvello (f. 1987), Brit Dyrnes (f. 1955) and Per Ellef Eltvedt (f. 1987).

Les utlysningen / Read all about the grants

 

 

 

 

f.v. Brit Dyrnes, Helene Kjær, Per Ellef Eltvedt og Kim Kvello

24. desember 2018Vi holder stengt i romjulen fra 24.12.2018 – 02.01.2019.

Closed for Christmas holidays from 24 December 2018 to 1 January 2019.